Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình học

Nhờ đó, vẫn biết cách áp dụng vào bài xích tập giỏi hơn, để ngày dần học xuất sắc môn Toán. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới trên đây của magdalenarybarikova.com:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta đem chiều dài cùng chiều rộng lớn nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta rước chiều dài nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng phương pháp lấy DT chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta mang chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ dài một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: nếu biết diện tích hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta đem độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta tra cứu cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta mang độ dài những cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thang cùng độ nhiều năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta đem tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích bao phủ hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một con đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì mặt đường sinh gồm chiều dài từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là cam kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xê dịch là 3,14r: buôn bán kính dưới mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt đáy hình nón. Vì diện tích mặt dưới là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: cam kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: buôn bán kính hình trụ đáy.

Xem thêm: Tình Hình Kinh Tế Nhật Bản Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Nhật Bản Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

h: là con đường cao hạ từ đỉnh xuống trung tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
tải về
600
Lượt tải: 12.973 Lượt xem: 536.689 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết tải về

Link tải về chính thức:

Toán đái học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản magdalenarybarikova.com Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA