2 bí quyết tính diện tích hình chữ nhật2.4 một số Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài xích tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường bao bọc hình, cũng chính là đường bao bọc toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai công thức tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật khi cùng lại cân xứng nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta gồm tổng của chiều rộng với chiều lâu năm là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích HCN các thành tích của số đo chiều rộng cùng chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x trăng tròn = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng cách thức đối chiếu, trường đoản cú (1) ta thấy tổng thể đo của chiều rộng với chiều lâu năm là 29 m, đem đối chiếu với hiệu quả cặp số đo chiều rộng với chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều lâu năm là đôi mươi m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều nhiều năm là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi đang là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy search chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn những là hồ hết số từ bỏ nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng lớn nên hoàn toàn có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều lâu năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 14 m. Nếu chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó biến hóa hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng 2 lần chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông vắn có chu vi đều nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm hai lần chiều rộng hèn chiều lâu năm 6cm, mà lại chiều lâu năm lại yếu năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều rộng yếu chiều dài 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Xem thêm: Bài Tập Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy Lớp 7 ( Phần 1), 5 Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy Lớp 7

b. Hãy phân chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật new đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 70 cm, được tạo thành hai phần bởi một đoạn thẳng tuy vậy song cùng với chiều rộng làm thế nào cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần thiết bị hai là hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?