Trong hóa học, kí hiệu D hay được áp dụng rất nhiều. Vậy các bạn đã biết D là gì trong hóa học? magdalenarybarikova.com sẽ cho mình câu trả lời ngay trong bài viết này!


Trong hóa học có tương đối nhiều các cam kết hiệu khác biệt để mô phỏng một thiết bị gì đó. Và vần âm D cũng đại diện cho một ký hiệu bất kỳ trong hóa học như vậy. Cùng magdalenarybarikova.com tò mò chữ cái D là gì vào hóa học nhé!


D là gì vào hóa học?

D là gì vào hóa học?

Ký hiệu D trong hóa học là cân nặng riêng của chất hoặc dung dịch. Đơn vị của D được tính bằng gam/ml.

Bạn đang xem: Công thức tính d trong hóa học

*

Nếu ai hỏi các bạn D là gì trong chất hóa học thì chúng ta cũng có thể hiểu đó là khối lượng riêng của hỗn hợp hoặc chất nào đó.

Công thức tính trọng lượng dung dịch

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd=D.V

Trong đó:


mdd là khối lượng dung dịch (gam)V là thể tích dung dịch (ml)D là cân nặng riêng của dung dịch (gam/ml)

Bài tập ví dụ về kiểu cách tính trọng lượng dung dịch?

Câu hỏi : Cho biết phương pháp tính trọng lượng dung dịch?

Trả lời:

Cách 1: Tính khối lượng dung dịch khi biết cân nặng chất rã và khối lượng dung môi.

mdd = mct + mdm

Trong đó:

mdd là trọng lượng dung dịch (g).mct là trọng lượng chất tan (g).mdm là khối lượng dung môi (g).

Ví dụ: hài hòa 10 g muối bột NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ xác suất dung dịch muối hạt thu được.

Giải

Theo đề bài bác ta có: mct = 10 g, mdm = 40g. Khối lượng dung dịch muối là: mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50g. Nồng độ tỷ lệ dung dịch muối hạt thu được:

*

Cách 2: Tính trọng lượng dung dịch khi biết khối lượng chất tan tất cả trong dung dịch với nồng độ xác suất của dung dịch.

*

Trong đó:

mdd là khối lượng dung dịch (g)mct là trọng lượng chất tan bao gồm trong dung dịch (g).C% là nồng độ % của dung dịch.

Ví dụ: kết hợp 4 gam NaCl vào nước được dung dịch NaCl 10%. Tính khối lượng dung dịch thu được sau khi pha.

Hướng dẫn:

*

Cách 3: Tính trọng lượng dung dịch lúc biết cân nặng riêng cùng thể tích dung dịch.

mdd = Vdd.d

Trong đó:

mdd là trọng lượng dung dịch (g)Vdd là thể tích dung dịch (ml)d là khối lượng riêng của hỗn hợp (g/ml)

Ví dụ:

Tính khối lượng của 100 ml hỗn hợp H2SO4, biết khối lượng riêng của hỗn hợp là d = 1,83 g/ml.

Hướng dẫn: Khối lượng dung dịch là: mdd = Vdd.d = 100.1,83 = 183 g.

Các cách làm Hóa học hay gặp

Công thức 1:

n = m/M (

*
)

Trong đó:

n là số mol chất – Đơn vị: Mol.m là trọng lượng – Đơn vị: gam.M là khối lượng mol – Đơn vị: gam/mol.

Công thức 2:

n = V/22,4 (

*
)

Trong đó:

n là số mol chất ở ĐKTC – Đơn vị: Mol.V là thể tích chất khí sống ĐKTC – Đơn vị: Lít.1 mol khí bất kì ở ĐKTC rất có thể tích là 22,4 lít.

Công thức 3:

n = CM x Vdd (

*
)

Trong đó:

n là số mol hóa học – Đơn vị: Mol.CM là độ đậm đặc mol – Đơn vị: mol/l.Vdd là thể tích của hỗn hợp – Đơn vị: l

Công thức 4:

n = A/N (

*
)

Trong đó:

n là số mol hóa học – Đơn vị: Mol.A là số nguyên tử hoặc phân tử.N là số Avôgađrô (N = 6.10-23)

Công thức 5:

n = (P.V)/(R.T) (

*
)

Trong đó:

n là số mol hóa học – Đơn vị: Mol.P là áp suất – Đơn vị: atmV là thể tích – Đơn vị: LitR là hằng số – giá bán trị: R = 0,082T là ánh sáng – giá bán trị: 273+toC – Đơn vị: Độ Kelvin

Công thức 6:

m = n . M

Trong đó:

n là số mol chất – Đơn vị: Mol.m là cân nặng – Đơn vị: gam.M là trọng lượng mol – Đơn vị: gam/mol.

Công thức 7:

mct = mdd – mdm

Trong đó:

mct là cân nặng chất tanmdd là khối lượng dung dịchmdm là khối lượng dung môi

Công thức 8:

mct=(mdd.100):C%

Trong đó:

mct là trọng lượng chất tanmdd là cân nặng dung dịchC% là nồng độ hóa học tan tất cả trong dung dịch.

Xem thêm: Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Nhiệm Kỳ 2020

Công thức 9:

mct=(mdm.S):100

Trong đó:

mct là cân nặng chất tan.mdm là khối lượng dung môi.S là độ chảy của chất tan.

Công thức 10:

mdd=(mct.100)C%

Trong đó:

mdd là cân nặng dung dịchmct là trọng lượng chất tanC% là độ đậm đặc phần trăm

Công thức 11:

mdd= mct+ mdm

Trong đó:

mdd là Khối lượng dung dịchmct là Khối lượng hóa học tanmdm là Khối lượng dung môi

*

Hy vọng bài viết đã giúp đỡ bạn trả lời được câu hỏi D là gì vào hóa học. Cùng liên tiếp theo dõi những update mới tuyệt nhất từ magdalenarybarikova.com để hiểu thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hay không giống nhé!