Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường phủ bọc hình, cũng chính là đường phủ bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng2 lần tổng của chiều dài với chiều rộng.

*

Trong đó:

Plà chu vi hình chữ nhật.alà chiều lâu năm hình chữ nhật.blà chiều rộng hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm = 6cm cùng chiều rộng = 3cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với bài toán tính chu vi hình chữ nhật khá dễ dàng này, người giải chỉ việc áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật đã reviews ở trên nhằm giải quyết:Áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ béo của mặt phẳng hình, là phần mặt phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được tính theo công thứcchiều nhiều năm nhân chiều rộng.

*

Trong đó:

Slà diện tích hình chữ nhật.alà chiều lâu năm hình chữ nhật.blà chiều rộng hình chữ nhật.

Trường đúng theo 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

Khái niệm tính diện tích s hình chữ nhật: diện tích s hình chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng.–Công thức tính diện tích s hình chữ nhật:S = a x bTrong đó:+ a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ:Có một hình chữ nhật ABCD cùng với chiều lâu năm = 5cm và chiều rộng lớn = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?Khi áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, ta bao gồm như sau:S= a x b = 5 x 4 =20cm2(Xăng-ti-mét vuông)

* Trường hòa hợp 2: Biết 1 cạnh và đường chéo của hình chữ nhật

Đối cùng với trường phù hợp này, bạn cần phải tính một cạnh còn lại, sau đó bạn phụ thuộc công thức ngơi nghỉ trường hòa hợp 1 nhằm tính diện tích. 

*

Giả sử: việc cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo AD = c. Tính diện tích s ABCD.

– bước 1: Tính cạnh BD dựa theo định lý Pytago khi xét tam giác vuông ABD.– cách 2: biết được cạnh BD và AB thì bạn dễ dãi tính được diện tích ABCD = AB x BD.

Tính chất Và vết Hiệu phân biệt Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– hai đường chéo trong hình chữ nhật bởi nhau, cắt nhau trên trung điểm của từng đường.– Có đầy đủ tính hóa học của hình bình hành với hình thang cân.– nhì đường chéo cánh trong hình chữ nhật giảm nhau tạo thành 4 tam giác cân.

* dấu hiệu

– Tứ giác tất cả 3 góc vuông – Hình thang cân gồm một góc vuông– Hình bình hành tất cả một góc vuông hoặc bao gồm hai đường chéo bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ cách làm tính diện tích, chu vi hình chữ nhật làm việc trên, bạn thuận lợi suy ngược phương pháp tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

*Cho diện tích, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều dài = diện tích s : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = diện tích s : Chiều dài

* cho chu vi, chiều lâu năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều dài = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = P: 2 – chiều dài

Lỗi không nên Hay chạm chán Phải Và hồ hết Lưu Ý khi Làm bài bác Tính diện tích Hình Chữ Nhật

– các đại lượng cần được cùng đơn vị chức năng đo lường. Thông thường, các bài toán solo giản, đề bài bác sẽ ra đối kháng vị giám sát giống nhau, còn việc khó thì bạn cần chăm chú điều này bởi rất có thể đề bài bác đánh lừa.– Ghi sai đơn vị tính: cùng với diện tích, bạn phải viết solo vị giám sát và đo lường cùng với nón 2.

Một Số việc Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật biến đổi như cố nào nếu:a) Chiều nhiều năm tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài và chiều rộng lớn tăng 3 lần?c) Chiều nhiều năm tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ trọng thuận với chiều lâu năm a, vừa tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều rộng lớn b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng tất cả nền hình chữ nhật với kích cỡ là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật size là 1m với 1,6m cùng một lối đi ra vào hình chữ nhật kích cỡ là 1,2m và 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về ánh nắng nếu diện tích các cửa bởi 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian chống trên gồm đạt mức chuẩn về tia nắng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo nhị cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng cách làm tính diện tích tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông vắn dựng trên nhì góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích những hình tiếp sau đây (h.124)( từng ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b∆ADH =∆BCI nên diện tích s hình b đã bằng diện tích s hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c:∆KLN =∆NMO nên diện tích s hình c sẽ bằng diện tích s hình a (KMCB).Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích bé dại hơn nhưng có chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy dường như vậy.b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông vắn như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật cùng với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong những hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích s lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1:Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 20cm và chiều dài bởi 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm và 500cm2

Bài 2:Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm với nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm cùng 375cm2

Bài 3:Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi 96 cm, nếu giảm chiều dài 13 cm và giảm chiều rộng 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích s bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = trăng tròn (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4:Tìm diện tích s của một hình chữ nhật có chiều rộng 26 cm và có chu vi cấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều lâu năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều lâu năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5:Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Tín đồ ta bớt chiều dài với tăng chiều rộng để miếng khu đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều nhiều năm là 272. Tìm kiếm phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị sút của chiều nhiều năm miếng khu đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng khu đất được tăng lên số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

*

Cách giải:Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài cùng chiều rộng sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Cách làm tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2= 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Xem thêm: Soạn Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia ”, Please Wait

Như vậy từ phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.