Các bài xích tập về nhị thức Newton là bài xích toán đặc trưng trong đề thi trung học càng nhiều Quốc Gia. Siêng đề này giúp học sinh nắm chắc hẳn dạng bài xích tập về: tính tổng, rút gọn gàng biểu thức, tìm thông số và số hạng trong triển khai lũy thừa trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Công thức newton


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Bí quyết Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh thích hợp tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn đẳng thức, chứng minh biểu thức.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Getting Started, Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

*
*
*

Dạng 3: xác định hệ số, số hạng trong triển khai lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay