Tổng hợp kỹ năng cần cố gắng vững, các dạng bài tập và thắc mắc có năng lực xuất hiện nay trong đề thi HK2 môn thiết bị lí chuẩn bị tới


CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

I. MẠCH DAO ĐỘNG: 

1. Mạch dao động là một mạch kín gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm có độ tự cảm L.

Bạn đang xem: Công thức lý 12 học kì 2

2. Mạch dao động lí tưởng là mạch dao động có điện trở của mạch bằng ko và mạch ko bức xạ sóng điện từ.

3. Định luật biến thiên điện tích, cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch dao động lí tưởng.

- Sự biến thiên điện tích của một bản tụ điện: q = q0cos(ωt + φ).

- Sự biến thiên cường độ dòng điện vào mạch: i = -I0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + ).

(Với I0 = ωq0)

- Sự biến thiên hiệu điện thế giữa nhị bản tụ điện: u = U0cos(ωt + φ). (Với )

q0 : điện tích cực đại trên một bản tụ điện (đơn vị C).

I0 : cường độ dòng điện cực đại trong mạch (đơn vị A).

U0 : hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện (đơn vị V)

(omega = dfrac1sqrt LC ): tần số góc riêng rẽ của mạch dao động LC (đơn vị rad/s).

(T = 2pi sqrt LC ): chu kì riêng biệt của mạch dao động LC (đơn vị s).

(f = dfrac12pi sqrt LC ): tần số riêng rẽ của mạch dao động LC (đơn vị Hz).

Độ tự cảm của cuộn cảm: (L = 4pi .10^ - 7mu dfracN^2lS) (đơn vị H)

(trong đó, N là số vòng dây quấn của ống dây điện chiều dài l, có tiết diện ống dây S)

Nhận xét: i nhanh pha (dfracpi 2) so với q, và so với u. Và q cùng trộn với u.

Chú ý:

(C_1//C_2 Rightarrow C = C_1 + C_2)

(C_1ntC_2 Rightarrow dfrac1C = dfrac1C_1 + dfrac1C_2)

 (L_1//L_2 Rightarrow dfrac1L = dfrac1L_1 + dfrac1L_2)


(L_1ntL_2 Rightarrow L = L_1 + L_2)

4. Biểu thức độc lập với thời gian.

(i^2 = omega ^2left( q_0^2 - u^2C^2 ight) = fracCLleft( U_0^2 - u^2 ight).)

5. Định nghĩa dao động điện từ tự do: là sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i (hoặc của cường độ điện trường (vec E) và cảm ứng từ (vec B)) trong mạch dao động.

6. Năng lượng điện từ trong mạch dao động lí tưởng.

- Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện.

(W_d = dfrac12dfracq^2C = dfracq_0^22Ccos ^2left( omega t + varphi ight))

- Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

(W_t = dfrac12Li^2 = dfrac12Lomega ^2q_0^2sin ^2left( omega t + phi ight))


(= dfracq_0^22Csin ^2left( omega t + phi ight).)

- Năng lượng điện từ vào mạch dao động là tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch.

(W = W_d + W_t = dfracq_0^22C = dfrac12LI_0^2 )

(= mathop m const olimits ) 

Nhận xét: 

Năng lượng vào mạch dao động gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

Mạch xấp xỉ có tần số góc w, tần số f và chu kỳ luân hồi T thì tích điện điện ngôi trường và năng lượng từ trường cùng biến hóa thiên tuần hoàn với tần số góc 2w, tần số 2f và chu kỳ luân hồi (fracT2).

Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn luôn luôn không đổi. Nói cách khác, năng lượng điện từ trường của mạch dao động luôn bảo toàn.


Năng lượng điện trường cực đại = năng lượng từ trường cực đại = năng lượng điện từ trường.(W_d_max = W_t_max = W = dfracq_0^22C = dfrac12LI_0^2)

 (Lưu ý thêm rằng (C = dfracq_0U_0))

II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (TRƯỜNG ĐIỆN TỪ):

1. Giả thuyết của Mắc-xoen về mối quan lại hệ giữa điện trường và từ trường.

- lúc một từ trường biến thiên theo thời gian, nó có mặt một điện trường xoáy, là điện trường có các đường sức điện là đường cong kín, bảo phủ các đường sức từ.

- khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường, có các đường cảm ứng từ phủ quanh các đường sức điện.

2. Điện từ trường là trường có nhì thành phần biến thiên theo thời gian, tương quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.


III. SÓNG ĐIỆN TỪ:

1. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong ko gian.

2. Những tính chất (đặc điểm) của sóng điện từ.

- Sóng điện từ truyền được vào tất cả các môi trường vật chất, kể cả chân không. Vận tốc lan truyền sóng điện từ vào chân không bằng vận tốc ánh sáng trong chân ko : c = 3.108 m/s. Trong chân không, sóng điện từ tần số f thì có bước sóng là (lambda = fraccf = c.2pi sqrt LC .)

- Sóng điện từ là sóng ngang. Vào quá trình truyền sóng, tại một điểm bất kì trên phương truyền, vecto (vec E) và vecto (vec B) luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng (vec v). Tía vecto (vec E), (vec B), (vec v) tạo thành một tam diện thuận.

- vào sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian, và luôn luôn cùng pha với nhau.


- Sóng điện từ cũng tuân thủ theo đúng các định luật phản xạ, khúc xạ; cũng có thể giao thoa, nhiễu xạ ... Như ánh sáng.

- Sóng điện từ có năng lượng. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc bốn của tần số.

- Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômét được dùng trong tin tức liên lạc vô tuyến và được gọi là sóng vô tuyến.

3. Ứng dụng của sóng điện từ.

- Sóng năng lượng điện từ sử dụng làm sóng mang để chuyển tải các dao cồn âm thanh, hình ảnh… đi xa bằng phương thức biến điệu.

*

4. Sơ vật khối của máy phát thanh vô đường điện đơn giản:

*

5. Vẻ ngoài thu sóng điện từ: Dựa vào cộng hượng năng lượng điện từ trong mạch LC (f = f0)

- Tần số thu khi gồm cộng hưởng điện từ: f = (f_0 = dfrac12pi sqrt LC )(Hz)

- cách sóng điện từ nhận được là: l= cT= c2p(sqrt LC )(m).


- Chu kì sóng năng lượng điện từ thu được: 

(T )= (T_0 = 2pi sqrt LC )

CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG .

I. Tán sắc ánh sáng.

* Tán sắc tia nắng là hiện tượng kỳ lạ lăng kính phân tích một chùm sáng tinh vi thành đầy đủ chùm sáng sủa có color khác nhau.

* Ánh sáng 1-1 sắc là ánh sáng không xẩy ra tán sắc đẹp khi qua lăng kính.

* Ánh sáng sủa trắng là sự việc tổng hợp của không ít ánh sáng đối kháng sắc bao gồm màu từ đỏ cho tím.

* tách suất của môi trường xung quanh trong suốt nhờ vào vào màu sắc của ánh sáng solo sắc, lớn nhất so với tia tím và nhỏ nhất so với tia đỏ. * chiết suất: (n = dfraccv) => vtím đỏ

II. Nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng.

1. Nhiễu xạ ánh sáng: là hiện tượng kỳ lạ ánh sáng không tuân theo định biện pháp truyền thẳng, khi tia nắng truyền qua 1 lỗ nhỏ, hoặc sát mép số đông vật nhìn trong suốt hoặc ko trong suốt

2. Công dụng thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng:


- Đối cùng với ánh sáng đối kháng sắc: là một trong những vùng sáng sủa hẹp trong những số ấy có rất nhiều vân sáng , vân buổi tối xen kẽ, tuy vậy song và cách đều nhau.

- Đối với ánh nắng trắng: tại điểm thân O tất cả một vân sáng sủa trắng, 2 bên là đông đảo vân sáng, vân tối chồng chất láo lếu độn tất cả dạng những dải sáng ước vồng tím nghỉ ngơi trong đỏ sinh hoạt ngoài.

3. Công thức giao sứt ánh sáng:

 a) khoảng tầm vân: là khoảng cách giữa hai vân sáng (hoặc tối) cạnh nhau: (i = fraclambda Da)

a = S1S2: khoảng cách giữa nhị khe sáng, l: bước sóng của ánh sáng

D: khoảng cách từ nhị khe sáng sủa tới màn hứng vân (E)

b) vị trí vân sáng:

xk = (kdfraclambda Da) = ki ( k = 0, ± 1, ± 2, …gọi là bậc giao thoa)

c) địa chỉ vân tối:

xt = ((k + dfrac12)dfraclambda Da) = (k + (frac12))i

vân buổi tối thứ n ứng với:  k = (n – 1)

4. Mỗi ánh sáng 1-1 sắc có một màu xác định, ứng cùng với một cách sóng (tần số) xác định.


Trong chân ko (lambda = dfraccf), c = 3.10 8 (m/s), trong môi trường xung quanh chiết suất n: (lambda ^/ = dfraclambda n)

5. Ánh sáng trắng có mọi bước sóng trong tầm từ 0,38mm (tím) đến 0,76mm (đỏ).

+ Độ rộng quang đãng phổ bậc k:(Delta x_k = k(lambda _d - lambda _t)dfracDa)

6. Khi chiếu vào khe S mặt khác hai ánh sáng 1-1 sắc bao gồm bước sóng l1 , l2: thì trên màn có hai hệ vân của nhị ánh sáng đối chọi sắc đó, đồng thời xuất hiện một số vân trùng (đổi màu)

Tại địa điểm vân trùng (hai vân sáng sủa trùng nhau): (x_k1 = x_k2 Leftrightarrow k_1lambda _1 = k_2lambda _2)

III. Sản phẩm công nghệ quang phổ  là dụng cụ dùng làm phân tích chùm sáng phức thành số đông thành phần solo sắc khác nhau.

- cấu tạo và hoạt động: có ba phần tử chính:

+ Ống chuẩn chỉnh trực là bộ phận tạo ra chùm sáng tuy vậy song.


+ Lăng kính có công dụng phân tích chùm sáng song song chiếu tới, thành đông đảo chùm sáng 1-1 sắc tuy nhiên song.

+ Buồng hình ảnh là thành phần dùng để thu (chụp) hình ảnh quang phổ. 

- từng chùm sáng đơn sắc tao ra trên kính ảnh một vạch màu đơn sắc. Tập hợp các vạch màu đối chọi sắc đó tạo thành quang quẻ phổ của mối cung cấp S.

IV. đối chiếu quang phổ

- đối chiếu quang phổ là phương thức vật lí dùng để xác định thành phần chất hóa học của một chất hay hợp hóa học , phụ thuộc vào việc nghiên cứu quang phổ của ánh nắng do hóa học ấy phát ra

- Ưu điểm: Nhanh, thiết yếu xác, chỉ cần lượng bé dại mẫu vật, Có thể đối chiếu được những vật sống xa.

V. Các loại quang phổ

*

VI. Các loại Tia (bức xạ) không nhìn thấy

*

VII. Thuyết năng lượng điện từ về ánh sáng.

- bản chất của tia nắng là sóng năng lượng điện từ có bước sóng cực kỳ ngắn lan truyền trong không gian.

- Mối contact giữa đặc điểm điện từ và đặc điểm quang của môi trường: (dfraccv)= n


VIII . Thang sóng điện từ

Các sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, tia nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, với tia gamma đều sở hữu cùng một bản chất là sóng điện từ, bọn chúng chỉ không giống nhau về bước sóng ( tần số). 

+ các tia bao gồm bước sóng càng ngắn thể hiện đặc điểm hạt có tính đâm xuyên càng mạnh, dễ công dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang các chất với ion hóa không khí.

+ những tia bao gồm bước sóng dài thể hiện tính chất sóng, ta dễ quan sát hiện tượng kỳ lạ giao thoa.

Nếu sắp xếp theo đồ vật tự bước sóng giảm dần ( tần số tăng dần) ta được một thang sóng điện từ như sau: Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma.

CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

I. Hiện tượng lạ quang điện

1. Phân tích của Héc về hiện tượng kỳ lạ quang điện

- Chiếu tia nắng hồ quang nhiều tử nước ngoài vào tấm kẽm tích điện âm làm nhảy êlectron khỏi mặt tấm kẽm.


2. Định nghĩa: hiện tượng ánh sáng làm bật những êlectron thoát khỏi mặt sắt kẽm kim loại gọi là hiện tượng quang năng lượng điện (ngoài)

 Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng một tấm thuỷ tinh dày thì hiện tượng trên không xẩy ra => phản xạ tử ngoại có khả năng gây ra hiện tượng lạ quang điện ở kẽm.

3. Định cơ chế về giới hạn quang điện

- Định luật: Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích mê thích phải gồm bước sóng (lambda) ngắn lại hơn hay bằng số lượng giới hạn quang điện (lambda _0) của sắt kẽm kim loại đó, mới tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang điện.(lambda le lambda _0)

- giới hạn quang năng lượng điện của mỗi sắt kẽm kim loại là đặc thù riêng cho sắt kẽm kim loại đó.

- Thuyết sóng điện từ về ánh sáng không lý giải được nhưng chỉ hoàn toàn có thể giải ưa thích được bằng thuyết lượng tử.

II. Thuyết lượng tử ánh sáng

1. Mang thuyết Plăng

- Lượng năng lượng mà các lần một nguyên tử tuyệt phân tử hấp thụ hay phân phát xạ có mức giá trị hoàn toàn xác định và hằng hf; trong những số đó f là tần số của tia nắng bị kêt nạp hay vạc ra; còn h là một trong hằng số.


2. Lượng tử năng lượng

(varepsilon = )hf = (dfrachclambda ), h hotline là hằng số Plăng

h = 6,625.10-34J.s

3. Thuyết lượng tử ánh sáng 

a. Ánh sáng được tạo ra thành bởi những hạt hotline là phôtôn.

b. Với từng ánh sáng đối kháng sắc bao gồm tần số f, các phôtôn phần đa giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng (varepsilon = )hf. 

c. Phôtôn cất cánh với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo những tia sáng

d. Các lần một nguyên tử hay phân tử vạc xạ xuất xắc hấp thụ tia nắng thì chúng phát ra hay kêt nạp một phôtôn. Phôton luôn luôn chuyển động. Không tồn tại phôton đứng yên.

4. Lý giải định hiện tượng về số lượng giới hạn quang điện bởi thuyết lượng tử ánh sáng

- mỗi phôtôn khi bị hấp thụ đã truyền toàn bộ năng lượng của nó cho 1 êlectron.

- Công nhằm “thắng” lực liên kết gọi là công thoát (A).

- Để hiện tượng quang năng lượng điện xảy ra: (hf le A) hay (hdfracclambda ge A) => (lambda le dfrachcA)


Đặt (lambda _0 = dfrachcA) => (lambda le lambda _0) 

Chú ý để tính cấp tốc ta dùng: (lambda _0 = dfrac19,875.10^ - 26A)

5. Lưỡng tính sóng - phân tử của ánh sáng:

Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.

III. HIỆN TƯỢNG quang quẻ ĐIỆN TRONG

1. Hóa học quang dẫn - Là chất chào bán dẫn có đặc thù cách năng lượng điện khi không bị chiếu sáng sủa và phát triển thành dẫn năng lượng điện khi bị chiếu sáng.

2. Hiện tượng quang điện trong

Hiện tượng ánh nắng giải phóng những êlectron liên kết để chúng trở thành những êlectron dẫn đồng thời giải phóng các lỗ trống thoải mái gọi là hiện tượng kỳ lạ quang điện trong.à Ứng dụng trong quang năng lượng điện trở và pin quang đãng điện

3. Quang điện trở :

- là một trong điện trở làm bằng chất quang dẫn.

- Cấu tạo: 1 tua dây bởi chất quang dẫn đính thêm trên một đế phương pháp điện.

- Điện trở có thể thay đổi từ vài (MOmega o ) vài chục (Omega ).


4. Pin quang điện

1. Là pin chạy bằng tích điện ánh sáng. Nó thay đổi trực tiếp quang quẻ năng thành điện năng.

2. Hiệu suất trên dưới 10%.

III. HIỆN TƯỢNG quang quẻ – PHÁT QUANG

1. Khái niệm về sự phát quang

- Sự phạt quang là sự việc hấp thụ ánh nắng có bước sóng này nhằm phát ra ánh sáng có cách sóng khác.

- Đặc điểm: sự phân phát quang còn kéo dãn dài một không bao lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.

2. Huỳnh quang cùng lân quang

- Sự phân phát quang của những chất lỏng cùng khí có đặc điểm là tia nắng phát quang bị tắt khôn cùng nhanh sau thời điểm tắt tia nắng kích thích hotline là sự huỳnh quang.

- Sự vạc quang của các chất rắn có điểm sáng là ánh sáng phát quang hoàn toàn có thể kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh nắng kích thích điện thoại tư vấn là sự lạm quang. Các chất rắn phát quang loại này điện thoại tư vấn là các hóa học lân quang.

3. Định qui định Xtốc (Stokes) về sự việc huỳnh quang


 Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài ra hơn nữa bước sóng của ánh sáng kích thích:(lambda _hq > lambda _kt)

IV. CÁC TIÊN ĐỀ BOHR VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ:

1. Tiên đề về những trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ mãi mãi trong 1 số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là những trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

- trong các trạng thái ngừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động trên hầu hết quỹ đạo có chào bán kính trọn vẹn xác định gọi là hành trình dừng.

- Đối cùng với nguyên tử hiđrô rn = n2r0 ,r0 = 5,3.10-11m hotline là bán kính Bo.

Các mức K L M N O p ứng cùng với n =1,2,3,4,5,6...

2. Tiên đề về sự bức xạ cùng hấp thụ năng lượng của nguyên tử

- lúc nguyên tử chuyển từ trạng thái giới hạn có năng lượng (En) quý phái trạng thái giới hạn có tích điện thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bởi hiệu En - Em: (varepsilon = hf_nm = E_n - E_m). Tính (lambda = frachcleft( E_m - E_n ight)) chú ý nhớ đổi 1eV =1,6.10-19 J


- Ngược lại, ví như nguyên tử sẽ ở trạng thái ngừng có tích điện Em thấp hơn nhưng hấp thụ được 1 phôtôn có tích điện đúng bởi hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao rộng En.

Ghi nhớ khi từ thấp lên cao hấp thụ với từ cao trở về tốt bức xạ

V. SƠ LƯỢC VỀ LAZE:

1. Kết cấu và hoạt động vui chơi của Laze

- Laze là một trong những nguồn phân phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa vào việc áp dụng của hiện tượng kỳ lạ phát xạ cảm ứng.

- Đặc điểm:

+ Tính solo sắc.

+ Tính định hướng. 

+ Tính phối hợp rất cao.

+ độ mạnh lớn.

2. Một vài vận dụng của laze

- Y học: dao mổ, chữa bệnh quanh đó da…

- thông tin liên lạc: áp dụng trong vô tuyến đường định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin bằng cáp quang…

- Công nghiệp: khoan, cắt..

- Trắc địa: đo khoảng chừng cách, ngắm con đường thẳng…

- trong các đầu đọc CD, bút chỉ bảng

CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ .


I. Tính chất, cấu tạo, năng lượng liên kết phân tử nhân:

1. Cấu tạo ra hạt nhân , trọng lượng hạt nhân:

a. Kết cấu hạt nhân:

* phân tử nhân: có size rất nhỏ dại (khoảng 10-14 m đến 10-15 m) được cấu tạo từ những hạt bé dại hơn gọi là nuclon.

Có 2 các loại nuclon:

- proton: cam kết hiệu phường mang điện tích nguyên tố +e; 

- nơtron: cam kết hiệu n, không có điện tích.

Hạt nhân tất cả điện tích +Ze

* Số nuclon trong một phân tử nhân là: A = Z + N .A: call là khối lượng số hoặc số cân nặng nguyên tử

b. Trọng lượng hạt nhân. Đơn vị khối lượng hạt nhân

1u = khối lượng nguyên tử cacbon C,

1u = 1,66055.10-27kg

mp = 1,007276u; mn= 1,008665u

2. Lực phân tử nhân:là lực liên kết những nuclôn với nhau

 Đặc điểm của lực hạt nhân:

+ Lực hạt nhân là một số loại lực liên hệ mạnh nhất

+ Lực hạt nhân chỉ phạt huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân 10-15m


+ Lực phân tử nhân không dựa vào vào năng lượng điện tích những nuclôn.

3.Năng lượng links của hạt nhân:

a, Độ hụt khối: (Delta m)

- khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ tuổi hơn tổng trọng lượng của các nuclôn tạo ra thành hạt nhân đó.

- Độ chênh lệch cân nặng đó hotline là độ hụt khối của phân tử nhân, kí hiệu Dm

(Delta m) = (Zmp + (A – Z)mn – mX) cùng với mX : cân nặng của phân tử nhân

b, tích điện liên kết

- tích điện liên kết của phân tử nhân là năng lượng liên kết những nuclôn trơ thổ địa thành 1 phân tử nhân

Wlk = (Delta m).c2 = (Zmp + (A – Z)mn – mX) .c2

- hy vọng phá vở hạt nhân cần cung ứng năng lượng W ( ge )Wlk

c. Tích điện liên kết riêng

- năng lượng liên kết riêng rẽ của mỗi hạt nhân là tích điện liên kết tính cho mỗi nuclôn của phân tử nhân đó: (fracW_lkA)

- tích điện liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền chắc của hạt nhân.


- phân tử nhân có tích điện liên kết riêng biệt càng lớn thì sẽ càng bền vững

II. Phản ứng phân tử nhân

1. Định nghĩa phản bội ứng hạt nhân

* bội nghịch ứng hạt nhân là địa chỉ giữa nhị hạt nhân dẫn mang lại sự biến hóa của bọn chúng thành các hạt khác theo sơ đồ: A + B → C + D

Trong đó: A và B là hai hạt nhân liên tưởng với nhau. C cùng D là nhì hạt nhân new được tạo ra thành.

Lưu ý: Sự phóng xạ là trường hợp riêng của phản bội ứng phân tử nhân đó là quá trình biến hóa hạt nhân nguyên tử này thành hạt nhân nguyên tử khác.

Phản ứng phân tử nhân tự phát: Là quá trình tự phân tan của một phân tử nhân không bền vững thành các hạt nhân khác.

Phản ứng hạt nhân kích thích: Quá trình các hạt nhân can dự với nhau tạo thành các hạt nhân khác.

- Đặc tính của phản bội ứng hạt nhân:

+ biến hóa các phân tử nhân.

+ biến đổi các nguyên tố.

+ không bảo toàn khối lượng nghỉ.


2. Các định pháp luật bảo toàn trong làm phản ứng phân tử nhân

Xét phản nghịch ứng hạt nhân: (_Z_1^A_1A + _Z_2^A_2B o _Z_3^A_3C + _Z_4^A_4D)

+ Định phương pháp bảo toàn số Nuclon (số khối A):

Tổng số nuclon của các hạt nhân trước bội nghịch ứng với sau phản ứng khi nào cũng bởi nhau: A1 + A2 = A3 + A4

+. Định hiện tượng bảo toàn năng lượng điện nguyên tử số Z)

Tổng năng lượng điện tích của những hạt trước với sau bội nghịch ứng khi nào cũng bằng nhau: Z1 + Z2 = Z3 + Z4

+. Định nguyên tắc bảo toàn tích điện và bảo toàn cồn lượng:

* nhì định lý lẽ này vẫn hợp lý cho hệ các hạt tham gia cùng phản ứng phân tử nhân. Trong phản nghịch ứng hạt nhân, tích điện toàn phầnvà rượu cồn lượng được bảo toàn

* Lưu ý: Không tất cả định qui định bảo toàn trọng lượng của hệ.

c. Tích điện phản ứng phân tử nhân

m0 = mA+mB khối lượng những hạt tương tác

m = mC+mD khối lượng những hạt sản phẩm


- phản nghịch ứng phân tử nhân hoàn toàn có thể toả tích điện hoặc thu năng lượng.

+ giả dụ m0 > m: bội phản ứng hạt nhân toả năng lượng:

Năng lượng tỏa ra:

W = (mtrước - msau)c2

+ nếu m0  Phản ứng hạt nhân thu năng lượng, làm phản ứng ko tự xẩy ra .Muốn phản nghịch ứng xảy ra phải cung đến nó một năng lượng dưới dạng đụng năng của những hạt tương tác:

W = (msau - mtrước)c2+ Wđ

III. Hiện tượng kỳ lạ phóng xạ:

1. Hiện tượng phóng xạ

- Phóng xạ là hiện tượng kỳ lạ hạt nhân nguyên tử tự động hóa phóng ra những sự phản xạ và biến đổi thành phân tử nhân khác

- Những phản xạ đó gọi là tia phóng xạ, tia phóng xạ không nhận thấy được nhưng có thể phát hiển thị chúng do có khả năng làm đen kính ảnh, ion hóa những chất, bị lệch trong năng lượng điện trường và từ trường…

Đặc điểm của hiện tượng lạ phóng xạ:

- hiện tượng lạ phóng xạ hoàn toàn do những nguyên nhân phía bên trong hạt nhân gây ra, hoàn toàn không phụ thuộc vào ảnh hưởng tác động bên ngoài.


- dù nguyên tử phóng xạ tất cả nằm trong những hợp chất khác nhau, dù hóa học phóng xạ chịu đựng áp suất hay nhiệt độ khác nhau… thì mọi tác động đó hầu hết không gây ảnh hưởng đến quá trình phóng xạ của phân tử nhân nguyên tử.

2. Những dạng phóng xạ:

a.Phóng xạ (alpha )

Hạt nhân chị em X phân rã chế tạo thành hạt nhân con Y, đồng thời phát ra tia phóng xạ (alpha ): (_Z^AX, o ,_Z - 2^A - 4Y, + ,_2^4He)

+ Tia (alpha ) là chùm phân tử nhân hêli (_2^4)He vận động với tốc độ vào khuôn khổ 2.107 m/s, bị lệch về phiên bản âm của tụ năng lượng điện . Có khả năng ion hóa môi trường thiên nhiên rất mạnh tích điện giảm cấp tốc chỉ đi được về tối đa 8 cm trong không khí, có khả năng đâm xuyên cơ mà yếu.không chiếu qua được tờ bìa dày.

b. Phóng xạ (eta ) 

* Phóng xạ (eta ^ - ) 

- Phóng xạ (eta ^ - ) là quy trình phát ra tia (eta ^ - ). Tia (eta ^ - ) là dòng các êlectron.


- Dạng bao quát của quy trình phóng xạ (eta ^ - ): (_Z^AX o _Z + 1^AY + _0^0overrightarrow v )

- Tia (eta ^ - ) chuyển động với vận tốc gần bằng phẳng tốc ánh sáng

- có tác dụng làm iôn hóa chất khí yếu hơn tia (alpha ), nên có tác dụng đâm xuyên mạnh mẽ hơn, đi được khoảng chừng vài mét và tất cả thể chiếu qua tấm nhôm vài mm

* Phóng xạ (eta ^ +)

- Phóng xạ (eta ^ +) là quy trình phát ra tia (eta ^ +). Tia (eta ^ +) là dòng những pôzitron ((_1^0e)).

- Dạng bao quát của quá trình phóng xạ (eta ^ +): (_Z^AX o _Z + 1^AY + _0^0overrightarrow v )

- Tia (eta ^ +) chuyển đụng với gia tốc gần cân đối tốc ánh sáng

- phân tử (eta ^ + ) sở hữu điện tích +1e, lùi sau này 1 so với hạt nhân mẹ

c.Phóng xạ (gamma )

- các hạt nhân con được sản xuất thành trong quy trình phóng xạ ngơi nghỉ trạng thái kích thích tuy thế không làm biến hóa cấu tạo hạt nhân


- Tia gamma (gamma ): có bản chất là sóng năng lượng điện từ có bước sóng siêu ngắn (dưới 10-11m) không bắt gặp được. Đây là chùm phôtôn năng lượng cao, có công dụng làm đen kính ảnh, làm cho iôn chất hóa học khí,có kĩ năng đâm xuyên hết sức mạnh, với rất nguy hại cho con người.

Tia (gamma ) không trở nên lệch trong năng lượng điện trường với từ trường.

3. Định cách thức phóng xạ

- Mỗi chất phóng xạ được đặc thù bởi một thời gian T call là chu kỳ luân hồi bán rã. Cứ sau từng chu kì thì một nửa số nguyên tử của chất ấy đã đổi khác thành hóa học khác.

- call N0, m0 là số nguyên tử cùng khối lượng thuở đầu của khối lượng phóng xạ.

Gọi N, m: là số nguyên tử và khối lượng ở thời điểm t.

 Ta có: N = NO.(e^ - lambda .t = 2^ - dfractT) hoặc m = mo. (e^ - lambda .t = 2^ - dfractT)

T: là chu kỳ luân hồi bán tan , (lambda ) là hằng số phóng xạ với (lambda )= (fracln 2T = dfrac0,693T)


IV . Phương pháp của làm phản ứng phân hạch: 

1. Bội nghịch ứng phân hạch: Là sự vỡ của một phân tử nhân nặng nề thành 2 phân tử nhân vừa phải (kèm theo một vài nơtrôn vạc ra).

Phản ứng phân hạch kích thích: 

(n + X o X^* o Y + Z + kn) (k = 1, 2, 3)

- quá trình phân hạch của X là ko trực tiếp mà đề xuất qua tâm lý kích say mê X*.

2. Tích điện phân hạch

- Xét những phản ứng phân hạch:

(eginarrayl_0^1n + _92^235U o _92^236U* o _39^95Y + _53^138I + 3_0^1n\quad quad quad ;;,endarray)(eginarrayl_0^1n + _92^235U o _92^236U*, o _54^139Xe + _38^95Sr + 2_0^1n\quad quad quad ;;endarray)

a. Phản ứng phân hạch toả năng lượng

- bội phản ứng phân hạch (_92^235U) là bội phản ứng phân hạch toả năng lượng, tích điện đó gọi là năng lượng phân hạch.


- mỗi phân hạch (_92^235U) tỏa tích điện 212MeV.

b. Phản ứng phân hạch dây chuyền

- giả sử sau mỗi phân hạch bao gồm k nơtrôn được giải phóng mang lại kích thích những hạt nhân (_92^235U) tạo nên những phân hạch mới.

- Sau n lần phân hạch, số nơtrôn giải hòa là kn và kích phù hợp kn phân hạch mới.

+ lúc k 1: bội nghịch ứng PHDC từ bỏ duy trì, tích điện phát ra tăng nhanh, rất có thể gây nở rộ à Bom nguyên tử.

3. Bội phản ứng phân hạch có điều khiển

- Được tiến hành trong những lò phản nghịch ứng hạt nhân, khớp ứng trường vừa lòng k = 1. 

- năng lượng toả ra không thay đổi theo thời gian.

V. Phản ứng nhiệt hạch:

1. Bội nghịch ứng tổng hợp hạt nhân là gì?

- Là quá trình trong kia hai hay các hạt nhân dịu hợp lại thành một hạt nhân nặng nề hơn.

Xem thêm: Cách Dạy Bé Tập Đọc Vào Lớp 1, Phương Pháp Dạy Trẻ Lớp 1 Tập Đọc Dễ Dàng

(_1^2H + _1^3H o _2^4He + _0^1n)

Phản ứng trên toả năng lượng: Qtoả = 17,6MeV

2. Điều khiếu nại thực hiện: Nhiệt độ đến cỡ trăm triệu độ.

3. Tích điện tổng phù hợp hạt nhân

- năng lượng toả ra bởi các phản ứng tổng hòa hợp hạt nhân được điện thoại tư vấn là năng lượng tổng hợp hạt nhân.