Với cách tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ thứ lý lớp 12 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài xích tập có giải thuật cho tiết sẽ giúp đỡ học sinh cố gắng được phương pháp tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ.

Bạn đang xem: Công thức độ phóng xạ


Cách tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ

1. Phương pháp

∗ Số phân tử nhân, cân nặng còn lại ở thời điểm t:

*

Từ đó, tỉ lệ thành phần số hạt nhân, cân nặng còn lại là

*

∗ Số hạt nhân, trọng lượng đã bị phân chảy ở thời khắc t:

*

Từ đó, tỉ lệ số phân tử nhân cân nặng đã bị phân chảy là

*

∗ Xét sự phóng xạ

*
, trong đó X là phân tử nhân chị em phóng xạ, Y là phân tử nhân bé tạo thành. Do các hạt nhân bao gồm độ hụt khối nên không tồn tại sự bảo toàn khối lượng ở đây, tức trọng lượng X sút bằng trọng lượng Y tạo ra thành cơ mà chỉ bao gồm sự bảo toàn số phân tử nhân: số phân tử X bị phân rã chính là số phân tử nhân Y chế tạo ra thành.

Từ kia ta tùy chỉnh thiết lập được phương trình :

*

∗ Phương trình liên hệ giữa m và N:

*

Khi kia ta có

*

∗ Độ phóng xạ:

*

Chú ý:

- Trong bí quyết tính độ phóng xạ thì λ = ln2 / T đề xuất đổi chu kỳ luân hồi T ra đơn vị giây.

- Đơn vị không giống của độ phóng xạ: 1Ci = 3,7.1010(Bq).

*

2. Ví dụ

Ví dụ 1:Chất phóng xạ Coban60Co dùng trong y tế bao gồm chu kì bán rã T = 5,33 năm và trọng lượng nguyên tử là 58,9u. Lúc đầu có 500 (g)60Co.

a) Khối lượng60Co sót lại sau 12 năm là từng nào ?

b) Sau bao lâu thì cân nặng chất phóng xạ còn lại 100 (g)?

Hướng dẫn:

Theo bài ta bao gồm mo= 500 (g), T = 5,33 (năm), t = 12 (năm)

a) cân nặng còn lại của co ban là

*

b) Khi trọng lượng chất Co còn lại 100 (g) thì ta tất cả m = 100 (g).

Khi kia từ công thức:

*

Từ đó ta có

*

Ví dụ 2:Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời hạn 2τ số phân tử nhân còn sót lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số phân tử nhân ban đầu?

Hướng dẫn:

Ta hiểu được sau t = T thì số hạt nhân giảm đi hai lần, sau t = 2T thì số phân tử nhân giảm sút 4 lần, theo trả thiết ta kiếm được τ = 2T.

Vậy sau t = 2τ = 4T thì số phân tử nhân giảm sút 24= 16 lần (tức là N = No/16), từ đó ta tìm được tỉ lệ của số hạt nhân sót lại với số hạt nhân lúc đầu là

*

Ví dụ 3:Pôlôni

*
là một hóa học phóng xạ bao gồm chu kì chào bán rã 140 ngày đêm. Phân tử nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì (Pb) và cố nhiên một phân tử α. Ban sơ có 42 mg chất phóng xạ pôlôni. Tính trọng lượng chì ra đời sau 280 ngày đêm.

Hướng dẫn:

*

Ví dụ 4:Chất phóng xạ poolooni

*
phát ra tia
*
và đổi khác thành chì . đến chu kì của
*
là 138 ngày. Ban sơ (t = 0) bao gồm một mẫu mã pôlôni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số thân số hạt nhân pôlôni cùng số hạt nhân chì trong chủng loại là 1/3 . Tại thời điểm t2= t1+ 276 ngày, tỉ số thân số hạt nhân pôlôni và số phân tử nhân chì trong mẫu là

Hướng dẫn:

Tại thời điểm t1, tỉ số thân số phân tử nhân pôlôni với số hạt nhân chì trong mẫu mã là 1/3. Suy ra 3 phần bị phân tung ,( còn lại một phần trong 4 phần)

còn

*
Hay t / T = 2

⇒ t1= 2T = 2.138 = 276 ngày . Suy ra t2= t1+ 276 = 4T

Ta có:

*

Ví dụ 5:Ngày nay tỉ lệ235U trong một chủng loại quặng urani là 0,72% sót lại là235U. Cho thấy chu kì bán rã của235U và238U theo thứ tự là 7,04.108(năm) cùng 4,46.109(năm). Hãy tính tỉ lệ235U trong mẫu quặng urani nêu trên vào giai đoạn đầu khi xuất hiện trái đất cách đây 4,5 tỉ năm.

Xem thêm: 12 Tháng Sinh Học Giỏi Môn Nào Nhất Hay Nhất 2022, 12 Cung Hoàng Đạo Giỏi Môn Nào Nhất

Hướng dẫn:

+ call m01và m02là khối lượng ban đầu của235U và238U .

+ khối lượng còn lại của235U và238U nghỉ ngơi thời điểm bây giờ là:

*

+ Theo bài bác cho:

*

Ví dụ 6:Sau khoảng thời hạn 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì buôn bán rã của hóa học phóng xạ đó là