*

Cách tính độ lâu năm vecto, khoảng cách giữa hai điểm vào hệ tọa độ rất hay, chi tiết Toán học tập lớp 10 với rất đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài bác tập có lời giải cho tiết để giúp học sinh gắng được cách tính độ nhiều năm vecto, khoảng cách giữa hai điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết 


A. Cách thức giải

Độ lâu năm vecto

- Định nghĩa:Mỗi vecto đều có một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu với điểm cuối của vecto đó. Độ dài của vectođược ký kết hiệu là ||.

Bạn đang xem: Công thức độ dài vecto

Do đó đối với các vectơ

*
ta có:

*

- Phương pháp:muốn tính độ lâu năm vectơ, ta tính độ dài biện pháp giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ.

- vào hệ tọa độ:Cho

*

Độ nhiều năm vectơ

*

Khoảng bí quyết giữa nhì điểm trong hệ tọa độ

Áp dụng công thức sau

Trong khía cạnh phẳng tọa độ, khoảng cách giữa hai điểm M(xM;yM) và N(xN;yN) là

*

*

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang lại hai điểm A(1;3) và B(4;2). Tìm tọa độ điểm C thuộc trục hoành làm sao cho C cách đều hai điểm A cùng B.

*

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án B

Ví dụ 2:Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tính khoảng cách giữa nhị điểm M(1; -2) cùng N (-3; 4).

*

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án D

Ví dụ 3:Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC tất cả A(1; 4), B(3; 2), C(5; 4). Chu vi phường của tam giác sẽ cho.

*

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án B

Ví dụ 4:Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho tứ điểm A(-1; 1), B(0; 2), C(3; 1) với D(0; -2). Khẳng định nào sau đó là đúng?

A.Tứ giác ABCD là hình bình hành

B.Tứ giác ABCD là hình thoi

C.Tứ giác ABCD là hình thang cân

D.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Tỉa Chân Nhang Ngày 23 Tháng Chạp, Cách Rút Tỉa Chân Hương Ngày Ông Công Ông Táo

Tứ giác ABCD không nội tiếp được mặt đường tròn

Hướng dẫn giải:

*

Từ (1) với (2) suy ra ABCD là hình thang cân (hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân).

Đáp án C

Ví dụ 5:Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến hai vectơ

*
=(4;1) và
*
=(1;4). Tính độ lâu năm vectơ
*