Có nhiều công ty cung ứng dịch vụ " trọn gói " bao gồm trang phục cho cô dâu chú rể , bới tóc , xe đám cưới , chụp ảnh , quay magdalenarybarikova.comđêô và lo tiệc cưới
There are many companies offering "package" sermagdalenarybarikova.comces covering clothes for the bride and bridegroom, hairdressing, bridal cars, photography, magdalenarybarikova.comdeo and wedding reception
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "cô dâu chú rể", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng magdalenarybarikova.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ cô dâu chú rể, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ cô dâu chú rể trong bộ từ điển Từ điển Tiếng magdalenarybarikova.comệt

1. Như thế này, cô dâu, chú rể, và...

Bạn đang xem: Cô dâu và chú rể

2. Giống dấu giày của cô dâu chú rể nhỉ

3. Hãy nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể nào.

4. Cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau!

5. Sao không làm một bức giữa cô dâu, chú rể và phù dâu nhỉ?

6. Cô dâu chú rể nào mà chẳng muốn ăn mặc đẹp vào ngày cưới.

7. 8. a) Kinh-thánh cho chúng ta biết gì về trang-phục của cô dâu chú rể?

8. 15 Ở nhiều xứ, bạn bè và người thân thường tặng quà cho cô dâu chú rể.

9. Cô dâu chú rể là hai người thợ mặc quần áo lao động... chúi đầu vô cái máy để sửa.

10. Bài giảng có lợi ích cho cô dâu chú rể cũng như cho tất cả những người đến dự lễ cưới.

11. Tiếp theo, cô dâu chú rể sẽ dâng thức ăn, hoa, thuốc cho các nhà sư đang có mặt ở đó.

12. Hãy tưởng tượng xem một căn phòng nhỏ được thắp ánh nến lung linh chỉ có cô dâu , chú rể và tôi .

13. Theo truyền thống, bánh cưới mang may mắn cho toàn bộ khách khứa tham dự và cặp đôi cô dâu chú rể.

14. Các sư tháo một đoạn chỉ đã được một nhóm các nhà sư cột vào tay cô dâu chú rể từ trước.

15. Hình như bà để ý thấy một số người trong gia đình cô dâu chú rể hốt hoảng nhìn nhau và thì thầm.

16. Quà tặng đám cưới (tiếng Anh: wedding favor) là món quà mà cô dâu chú rể gửi tặng khách mời trong ngày cưới.

17. (Ga-la-ti 5:26; 6:10) Tất nhiên, không có gì sai khi cô dâu chú rể biết tên và quà của người tặng.

18. Rõ ràng, có nhiều magdalenarybarikova.comệc mà cô dâu chú rể có thể làm để cho thấy họ đang chứng tỏ đức tin bằng magdalenarybarikova.comệc làm.

19. (Thi-thiên 104:15; Giăng 2:1-11) Nhờ đó, tiệc cưới có thể tiếp tục, và cô dâu, chú rể chắc chắn không bị ngượng.

20. Những buổi tiệc cưới bị gián đoạn vì khách khứa chụm lại quanh những chiếc TV, và sau đó thì mới quay lại cô dâu chú rể.

21. Cứ mỗi món quà được trao tặng thì người ta thông báo rằng “Người này hoặc người nọ đã mang quà đến cho cô dâu chú rể”.

22. Một cách để cô dâu chú rể bày tỏ lòng tôn trọng khách mời là cố gắng tuân thủ giờ giấc đã hoạch định cho ngày cưới.

23. Trừ khi luật pháp ở địa phương có quy định nào khác, cô dâu chú rể nên dùng lời thề ước sau đây nhằm tôn magdalenarybarikova.comnh Đức Chúa Trời.

24. Thực hành này có thể bắt nguồn từ niềm tin cho rằng thức ăn sẽ làm khuây khỏa những hồn ma độc ác để chúng không làm hại cô dâu chú rể.

25. Sau buổi lễ, cô dâu chú rể sẽ trở về dọc theo tuyến đường tương tự bằng xe ngựa đến tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng tổ chức tại Cung điện Buckingham.

26. Người hướng dẫn chuyến tham quan này là bà con xa của cô dâu và anh cho rằng mình có quyền đem theo cả nhóm mà không cần phải hỏi ý cô dâu chú rể!

27. Nếu có phần chụp hình và thu hình hôn lễ tại Phòng Nước Trời, cô dâu chú rể phải suy xét và sắp đặt trước, sao cho buổi lễ không bị mất tính trang nghiêm.

28. Một vài phong tục có vẻ vô hại nhưng có thể bắt nguồn từ những thực hành của Ba-by-lôn Lớn có mục đích mang lại may mắn cho cô dâu chú rể hoặc khách mời.

29. Bài diễn-văn này không nên quá dài, như thể muốn trình bày hết những gì Kinh-thánh chép liên-quan đến hôn-nhân, cũng không nên pha trò hay khen tặng cô dâu, chú rể một cách quá đáng.

30. Có thể khách được mời ăn uống rất đơn sơ, mục-đích không phải là để giải quyết sự đói khát của ai cả, nhưng là để có dịp chúc mừng cô dâu chú rể, và chuyện vãn thân mật cùng hai người.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Về Mẹ Từ Ngắn Gọn Tới Chi Tiết Nhất Và 33 Mẫu Tả Mẹ

31. Cô dâu chú rể thường ăn mặc rất đẹp; tại nhà chú rể thường có bày tiệc và nhiều người được mời dự tiệc cưới (Sáng-thế Ký 24:65-67; Ma-thi-ơ 1:24; 25:1-10; so sánh với I Macabê 9:37, 39).