toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có 15 công nhân ý định làm chấm dứt một quá trình trong trăng tròn ngày. Sau thời điểm làm được 8 ngày thì có thêm 5 bạn nữa mang đến cùng làm. Hỏi họ buộc phải làm mấy ngày nữa thì ngừng công việc.

Bạn đang xem: Có 15 công nhân cùng làm một công việc họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày


*

*

có 15 công nhân dự tính làm xong xuôi 1 công việc trong trăng tròn ngày. Sau khoản thời gian làm được 8 ngày thì gồm thêm 5 bạn nữa cho cùng làm. Hỏi họ bắt buộc làm thêm bao nhieu ngày nữa để xong quá trình đó?(Mức làm như nhau nha các bạn giúp mình nhanh nhé)


Sau khi làm được 8 ngày thì phần các bước còn lại: 15 người công nhân sẽ làm cho trong 20-8=12 ngày.

Tăng thêm 5 công nhân thì lượng công nhân là: 15+5 = trăng tròn người.

Phần quá trình còn lại, đôi mươi công nhân làm cho trong:

(frac15cdot1220=9)(ngày)

Đ/S: 9 ngày.


Sau lúc được 8 ngày thì phần công việc còn lại 15 người công nhân sẽ có tác dụng trong 20 - 8 = 12 ( ngày )

Tăng thêm người công nhân thì lượng người công nhân là: 15 + 5 = trăng tròn ( công nhân )

Phần cong việc sót lại 20 công nhân có tác dụng trong :

15 x 12 : 20 = 9 ( ngày )


Số ngày sót lại là

20 - 8 = 12 ngày

SỐ công nhân tăng lên là

15 + 5 = 20

Họ phải làm số ngày nữa dể xong công việc là

15 x 12 : trăng tròn = 9 ngày

Đáp số cửu ngày


Có 15 công nhân ý định làm 1 quá trình trong trăng tròn ngày. Sau khi làm được 8 ngày thì bao gồm thêm 5 fan nữa đến cùng làm. Hỏi họ cần thêm mấy ngày nữa để làm xong xuôi việc? nút làm mỗi cá nhân như nhau)


Sau khi làm cho được 8 ngày thì phần công việc còn lại: 15 người công nhân sẽ làm trong 20-8=12 ngày.

Tăng thêm 5 người công nhân thì lượng người công nhân là: 15+5 = 20 người.

Xem thêm: Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Uống Nước Nhớ Nguồn

Phần quá trình còn lại, 20 công nhân có tác dụng trong:

15⋅1220=915⋅1220=9(ngày)

Đ/S: 9 ngày.


CÓ 15 CÔNG NHÂN DỰ ĐỊNH LÀM 1 CÔNGVIỆC TRONG 20 NGÀY sau thời điểm LÀM ĐƯỢC 8 NGÀY THÌ CÓ THÊM 5 NGƯỜI NỮA ĐẾN CÙNG LÀM HỎI HỌ CẦN THÊM MẤY NGÀY NỮA ĐỂ LÀM xong xuôi CÔNG VIỆC ĐÓ ?


CÓ 15 CÔNG NHÂN DỰ ĐỊNH LÀM 1 CÔNGVIỆC TRONG 20 NGÀY sau khoản thời gian LÀM ĐƯỢC 8 NGÀY THÌ CÓ THÊM 5 NGƯỜI NỮA ĐẾN CÙNG LÀM HỎI HỌ CẦN THÊM MẤY NGÀY NỮA ĐỂ LÀM chấm dứt CÔNG VIỆC ĐÓ ?


1 bạn làm là : đôi mươi x 15 = 300 ( ngày )

1 người làm là : 8 x 15 = 120 ( ngày )

Còn là : 300 - 120 = 180 ( ngày )

Số bạn là : 15 + 5 = đôi mươi ( công nhân )

Làm là : 180 : đôi mươi = 9 ( ngày )


Một tổ 15 người dự tính làm chấm dứt một quá trình trong 20 ngày, hàng ngày làm 8 giờ. Hỏi tổ có thêm 5 fan nữa cùng làm, mỗi ngày làm 10 giờ thì mọi fan phải làm cho xong quá trình đó trong bao nhiêu ngày? (Mức làm của mọi người như nhau)


nếu 1 fan làm các bước hết số giờ là : 8 x đôi mươi x 15 = 2400 ( tiếng )( 15 + 5 ) bạn làm công việc hết số giờ là : 2400 : ( 15 + 5 ) = 120 ( giờ )120 giờ đồng hồ làm mỗi ngày 10 giờ không còn số ngày là : 120 : 10 = 12 ( ngày ) đáp số : 12 ngày


nếu 1 bạn làm công việc hết số giờ là :

8 x trăng tròn x 15 = 2400 ( tiếng )

( 15 + 5 ) tín đồ làm công việc hết thời gian là :

2400 : ( 15 + 5 ) = 120 ( giờ )

120 tiếng làm mỗi ngày 10 giờ hết số ngày là :

120 : 10 = 12 ( ngày )

đáp số : 12 ngày


Có 15 người công nhân cùng làm một quá trình . Họ đang hoàn thành quá trình đó trong 20 ngày . Sau khoản thời gian cùng có tác dụng được 8 ngày , người ta cử mang lại thêm 5 người công nhân nữa để thuộc làm các bước đó . Hỏi họ sẽ cùng làm trong mấy ngày nữa thì đã hoàn thành quá trình đó ? mức độ lao động của mỗi người như nhau


Số ngày công nhằm hoàn thành quá trình đó là:

20x15=300 (ngày công)

Số ngày công 15 công nhân thao tác trong 8 ngày là:

15x8=120 (ngày công)

Số công nhân sau khoản thời gian được cử mang lại là:

15+5=20 (công nhân)

Số ngày công còn lại là:

300-120=180 (ngày công)

Số ngày công họ sẽ đề nghị làm tiếp là:

180:20=9 (ngày)

Đáp/Số: 9 ngày


Có 15 người công nhân cùng làm cho 1 câu hỏi . Họ ý định sẽ trả thành công việc đó trong đôi mươi ngày . Sau khoản thời gian làm thuộc 8 này , tín đồ ta cử đến thêm 5 tín đồ nữa để cùng làm quá trình đó. Hỏi :

a) họ cùng có tác dụng mấy ngày nữa thìxong công việc đó ?

b) So với dự tính họ xong công việc sơm rộng mấy ngày ?


Một tổ 15 người dự tính làm chấm dứt một công việc trong 20 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ. Hỏi nếu gồm thêm 5 người nữa thuộc làm hằng ngày 10 tiếng thì làm xong quá trình đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất của mọi cá nhân là như nhau.)


có 15 người công nhân cùng có tác dụng 1 công việc . Họ đã hoàn thành các bước trong đôi mươi ngày . Sau thời điểm cùng làm việc 8 ngày ,người ta cứ thêm 5 công nhân nữa ,để thuộc làm quá trình đó. Hỏi họ vẫn cùng thao tác làm việc trong mấy ngày nữa thì đang xong công việc đó