Khi sục khí CO2 vào dung dịch muối natri phenolat, phenol tách ra ở thể rắn làm xuất hiện vẩn đục trắng. Điều này chứng tỏ lực axit của phenol yếu hơn cả axit cacbonic nên bị axit này đẩy ra khỏi dung dịch muối. Mà axit H2CO3 là một axit yếu nên phenol là một axit yếu. Phản ứng biểu di

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3
Bạn đang xem: Chứng minh phenol có tính axit

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề phản ứng chứng minh tính axit yếu của phenol hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:


*

1. Phản ứng chứng minh phenol là một axit yếu là - VietJack

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 21060 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Phản ứng chứng minh phenol là một axit yếu là A. 2C6H5OH+2Na→2C6H5ONa+H2 B. C6H5OH+NaOH→C6H5ONa+H2O C. C6H5OH+3Br2→C6H2 (Br)3OH+3HBr D. C6H5ONa+CO2+H20→C6H5OH+NaHCO3

Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

Xem Ngay

2. Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ tính axit của phenol rất yếu?

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 23498 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ tính axit của phenol rất yếu? A. Phenol tác dụng với Na. B. Phenol tan trong dung dịch NaOH C. Natri phenolat phản ứng với dung dịch CO2 bão hòa D. Phenol làm mất màu dung dịch Br2

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ tính axit của phenol rất yếu? A. Phenol tác dụng với Na. B. Phenol tan trong dung dịch NaOH C. Natri phenolat phản ứng với dung dịch CO2 bão hòa D. Phenol làm mất màu dung dịch Br2. Đăng nhập. Đăng nhập Đăng ký Hỏi bài. Khóa học Thi Online. Tuyển sinh. Đăng nhập. Đăng ký. Khóa học Lớp 12 ......

Xem Ngay


*

3. Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ tính axit của phenol rất yếu?

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 36468 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ tính axit của phenol rất yếu? A. Phenol tác dụng với Na B. Phenol tan trong dung dịch NaOH C. Natri phenolat phản ứng với dung dịch CO2 bão hòa D. Phenol làm mất màu dung dịch Br2

Xem Ngay


*

4. Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol là một axit yếu?

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 15583 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol là một axit yếu? A. 2C6H 5OH + 2N a → 2C6H 5ON a+ H 2 2 C 6 H 5 O H + 2 N a → 2 C 6 H 5 O N a + H 2. B. C6H 5OH + N aOH → C6H 5ON a+ H 2O C 6 H 5 O H + N a O H → C 6 H 5 O N a + H 2 O....

Xem Ngay

5. Phản ứng chứng minh phenol là một axit yếu là - Moon.vn

Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 1595 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Phản ứng chứng minh phenol là một axit yếu là - Moon.vn. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng chứng minh phenol là một axit yếu là. A. 2C 6 H 5 OH + 2Na → 2C 6 H 5 ONa + H 2. B. C 6 H 5 OH + NaOH → C 6 H 5 ONa + H 2 O. C. C 6 H 5 OH + 3Br 2 → C 6 H 2 (Br) 3 OH + 3HBr....

Xem Ngay

6. Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol là một axit yếu?

Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 36910 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol là một axit yếu?. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol là một axit yếu? A. 2C 6 H 5 OH + 2Na → 2C 6 H 5 ONa + H 2. B. C 6 H 5 OH + NaOH → C 6 H 5 ONa + H 2 O....

Xem Ngay

7. phản ứng nào sau đây chứng tỏ tính axit của phenol yếu hơn …

Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 81898 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về phản ứng nào sau đây chứng tỏ tính axit của phenol yếu hơn …. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: phản ứng nào sau đây chứng tỏ tính axit của phenol yếu hơn H 2 CO 3 (axit cacbonic)? A. C 6 H 5 OH + Na → C 6 H 5 ONa + ½ H 2. B. C 6 H 5 OH + NaOH → C 6 H 5 ONa + H 2 O. C. C 6 H 5 ONa + CO 2 + H 2 O → C 6 H5OH + NaHCO 3. D. C 6 H 5 ONa + HCl → C 6 H 5 OH + NaCl....

Xem Ngay

8. Chứng minh phenol có tính axit yếu - Việt Long - HOC247

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 95896 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Xem Ngay


*

9. Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Phenol C6h5OH - hóa …

Tác giả: hayhochoi.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 23745 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Vậy phenol có tính chất hóa học, tính chất vật lý gì? công thức cấu tạo và công thức phân tử như thế nào mà có thể được ứng dụng trong công nghiệp...

Khớp với kết quả tìm kiếm: (dùng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối để chứng minh trật tự tính axit của các chất). Phản ứng này cũng chứng minh được ion C 6 H 5 O- có tính bazơ. b) Phản ứng thế vào vòng benzen - Thế Brom: phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 - tribromphenol kết tủa trắng (phenol ......


Xem Ngay


*

10. Tính Chất Hóa Học Và Công Thức Tổng Quát Của Phenol …

Tác giả: lize.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 781 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen

Khớp với kết quả tìm kiếm: (dùng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối để chứng minh trật tự tính axit của các chất). Phản ứng này cũng chứng minh được ion C6H5O-có tính bazơ. b. Phản ứng thế vào vòng benzen – Thế Brom: phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng:...

Xem Ngay

11. Thắc mắc tính axit của Phenol. - HOCMAI

Tác giả: diendan.hocmai.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 57312 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cho em hỏi nói " Phenol là axit " là khác so với nói " Phenol có tính axit" phải không mọi người."Nhân tiện đây cho em hỏi thêm về cái Phenol cái : Khi nó tác dụng với Na, phải có 1 lực gì đó mới đẩy hidro từ nhóm -OH ra được phải không mọi người, và em nghĩ Hiđro và Na đều cho đi 1...

Xem Ngay

12. Viết các phương trình phản ứng hoá học chứng tỏ phenol có tính …

Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 13366 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Viết các phương trình phản ứng hoá học chứng tỏ phenol có tính …. Đang cập nhật...

Xem Ngay


13. Các Công thức cấu tạo của Phenol C6H5OH. Tính chất hóa học …

Tác giả: xettuyentrungcap.edu.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 10436 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Shop công thức của phenol Xettuyentrungcap

Xem Ngay


14. Phenol là gì? Tính chất, điều chế, công dụng và lưu ý khi sử dụng

Tác giả: tschem.com.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 64415 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Phenol là một hợp chất hữu cơ thơm có công thức phân tử là C6H5OH. Đây là một loại hóa chất độc hại, cấm dùng trong thực phẩm, có thể gây bỏng nặng...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phenol bị CO 2 đẩy ra khỏi muối → phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol không làm đổi màu quỳ tím. Phản ứng này cũng chứng minh được ion C6H5O- có tính bazơ. Tính chất của nhân thơm – Phản ứng thế H ở vòng benzen – Thế Brom: phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng ......

Xem Ngay


15. VẬT LIỆU AG TIO2BENTONIT VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÚC TÁC PHÂN …

Tác giả: www.tailieudaihoc.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 43550 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐


Tóm tắt: Download miễn phí VẬT LIỆU AG TIO2BENTONIT VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ XÚC TÁC PHÂN HỦY PHENOL TRONG NƯỚC BỊ Ô NHIỄM

Khớp với kết quả tìm kiếm: phenol. Các hợp chất này được biết là rất bền vững và khó bị phân hủy sinh học. Do đó, việc quan tâm và xử lý các hợp chất phenol có một vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của loài người....

Xem Ngay


16. Lý thuyết Phenol - Thầy Phạm Ngọc Dũng dạy HÓA

Tác giả: thaydungdayhoa.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 36192 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phenol bị CO 2 đẩy ra khỏi muối → phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol không làm đổi màu quỳ tím. (dùng axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối để chứng minh trật tự tính axit của các chất). Phản ứng này cũng chứng minh được ion C 6 H 5 O- có tính bazơ. b. Phản ......

Xem Ngay


17. Phenol Không Phản Ứng Với Chất Nào Sau Đây? Phenol Là Gì

Tác giả: lize.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 90413 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Phenol là gì? Chúng có những tính chất nào? Phenol có công dụng gì? Được điều chế bằng phương pháp nào? Phenol có độc không? Cần lưu ý gì khi sử dụng hóa chất

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phenol bị CO2 đẩy ra khỏi muối → phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic → phenol không làm đổi màu quỳ tím. Phản ứng này cũng chứng minh được ion C6H5O- có tính bazơ. • Tính chất của nhân thơm – Phản ứng thế H ở vòng benzen – Thế Brom: phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng ......

Xem Ngay


18. 23 câu hỏi trắc nghiệm thuộc Monosaccarit

Tác giả: www.hamchoi.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 92825 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Đề thi kiểm tra ĐHQG Hà Nội - Đánh giá năng lực - 23 câu hỏi trắc nghiệm thuộc Monosaccarit

Xem Ngay
Xem thêm: Phương Pháp Truy Hồi - Giải Thuật Và Lập Trình: §1

19. Phenol là gì? Tính chất, Cách điều chế và Ứng dụng của Phenol

Tác giả: tip.edu.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 61897 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Phenol là gì? Phenol có những tính chất hóa học và vật lý nào? Làm thế nào để điều chế Phenol? Các ứng dụng của Phenol?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, chúng ta hãy Tip.edu.vn tìm hiểu về chủ đề Phenol là gì và các nội dung liên quan. Mục lụcPhenol là gì?Định <…>

Xem Ngay


20. Bài Tập Chứng Minh Tính Axit - Công Ty Hóa Chất Hanimex

Tác giả: hanimexchem.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 75355 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: 1. Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với...