tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn tuyên bố đúng nhất

A. Lực tác dụng lên vật hoạt động thẳng đều phải có độ phệ không đổi

B. Véc-tơ lực tác dụng lên vật được bố trí theo hướng trùng cùng với hướng vận động của vật

C. Hướng của véc-tơ lực tác dụng lên thiết bị trùng cùng với hướng biến dị của vật

D. Vị trí hướng của lực trùng với phía của gia tốc mà lực truyền cho vật


*


Chọn câu phát biểu đúng.A. Nếu không có lực tính năng vào trang bị thì đồ không chuyển động được.

Bạn đang xem: Chọn phát biểu đúng nhất vecto lực tác dụng

B. Nếu như thôi không tính năng lực vào thứ thì thiết bị đang chuyển động sẽ dừng lại.

C. đồ vật nhất thiết phải hoạt động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

D. Nếu như chỉ bao gồm một lực tác dụng lên vật thì tốc độ của đồ vật bị chũm đổi.

A. Nếu không có lực chức năng vào thứ thì thứ không chuyển động được.

B. Nếu như thôi không công dụng lực vào đồ gia dụng thì đồ dùng đang hoạt động sẽ dừng lại.

C. Vật dụng nhất thiết phải hoạt động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

D. Nếu chỉ gồm một lực công dụng lên thứ thì gia tốc của trang bị bị vắt đổi.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0

Dưới chức năng của lực F → bao gồm độ phệ và hướng không đổi, một đồ có cân nặng m sẽ hoạt động nhanh dần số đông với gia tốc a. Khi đổi khác khối lượng của đồ dùng thì

A. Gia tốc a của đồ gia dụng không đổi

B. Gia tốc v của đồ không đổi. 

C. Vận tốc của vật bao gồm độ béo thay đổi

D. Tính chất hoạt động của vật nuốm đổi.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0

Một đồ dùng đang chuyển động với tốc độ 3 m/s. Nếu tự dưng nhiên những lực công dụng lên nó bị mất đi thì

A. Vật tạm dừng ngay

B. đồ đổi hướng đưa động

C. Vật dụng tiếp tục chuyển động chậm dần dần rồi new dừng lại

D. đồ dùng tiếp tục hoạt động theo hướng cũ với gia tốc 3 m/s.

Chọn đáp án đúng.


Lớp 10 đồ dùng lý
1
0

Độ mập của lực phía tâm chức năng lên một vật cân nặng m vận động đều trên vòng tròn bán kính r với vận tốc v là

A. Mrv

*

*

*


Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Lớp 10 đồ gia dụng lý
1
0

a) Vật vận động với vận tốc bằng 1 , 5 m / s 2 .


Lớp 10 thứ lý
1
0

Một đồ có trọng lượng 3 kilogam đang chuyển động thẳng đầy đủ với vận tốc 2 m/s thì chịu công dụng của một lực 9 N cùng hướng với hướng gửi động. đồ vật sẽ chuyển động 14 m tiếp sau trong thời gian là:

A. 1,6 s.

B. 2 s.

C. 10 s.

D. 4 s.


Lớp 10 đồ dùng lý
1
0

Một thứ có trọng lượng 3 kg đang chuyển động thẳng đầy đủ với tốc độ 2 m/s thì chịu tính năng của một lực 9 N thuộc hướng cùng với hướng gửi động. Vật sẽ hoạt động 14 m tiếp sau trong thời hạn là:

A. 1,6 s.

B. 2 s.

C. 10 s.

D. 4 s.


Lớp 10 vật lý
1
0

Một đồ gia dụng 10kg vận động tròn gần như với tốc độ hướng trọng điểm 0,5 m/s 2 chịu chức năng của lực hướng trung khu là


Lớp 10 trang bị lý
1
0

Một đồ gia dụng có trọng lượng 1kg chuyển động tròn đều trên tuyến đường tròn có bán kính là 10 cm. Thì lực phía tâm chức năng lên thiết bị 10N. Khẳng định tốc độ góc của vật.

A. 10 rad/s

B.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng Xác Định, Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

5 rad/s

C. 15 rad/s

D. 20 rad/s


Lớp 10 vật lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)