Câu 358010: Chọn lời giải đúng. Mức cửa hàng tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

A.

Bạn đang xem: Chọn đáp án đúng về quán tính

khối lượng của vật.

B. kiểu dáng và kích thước của vật.

C. tốc độ góc của vật.

D. địa chỉ của trục quay.


Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

Xem thêm: Ngành Thiết Kế Đồ Họa Thi Khối Nào, Học Thiết Kế Đồ Họa Thi Môn Gì


Giải đưa ra tiết:

Vì momen cửa hàng tính của một vật đối với một trục cù phụ thộc vào khối lượng của vật cùng vào sự phân bố cân nặng đó đối với trục quay nên nó không thuộc vào tốc độ góc của vật.

Chọn C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát