Hãy nhập thắc mắc của bạn, OLM sẽ tìm những câu hỏi có sẵn đến bạn. Nếu như không thỏa mãn với những câu trả lời có sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Cho tập hợp m = {5; 8; 9; 1986; 2010}. có bao nhiêu tập hợp con của m gồm những số chẵn ?


*

Câu 1:Q là tập hợp những số tự nhiên có hai chữ số mà trong những số chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng là 2. Số phần tử của tập Q là

Câu 2:Có bốn đội láng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất cứ đều chạm chán nhau một trận). Số cuộc đấu của giải kia là

Câu 3:Số phần tử của tập hợp A = 4; 6; 8; ...; 78; 80 là

Câu 4:Tìm một trong những có nhì chữ số hiểu được khi viết thêm chữ số 0 vào thân hai chữ số của số đó thì được số mới gấp 7 lần số vẫn cho.Số phải tìm là

Câu 5:Cho 5 điểm vào đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các mặt đường thẳng trải qua 2 trong 5 điểm đã mang đến là

Câu 6:Số thành phần của tập hợp những số tự nhiên và thoải mái lẻ to hơn 1001 tuy vậy không vượt thừa 2009 là

Câu 7:Cho tập đúng theo M = 5; 8; 9; 1986; 2010. Bao gồm bao nhiêu tập hợp bé của M tất cả những số chẵn ?Trả lời:tập hợp.

Câu 8:Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Rất có thể lập được từng nào số tất cả hai chữ số khác biệt từ những chữ số trên ? Trả lời:số.

Câu 9:Trong ngày hội khỏe khoắn Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong số đó có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học viên giành được ít nhất ba giải, 2 học sinh giành được số giải những nhất là tư giải. Hỏi trường đó giành được toàn bộ bao nhiêu giải ?Trả lời:giải.

Câu 10:Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để tấn công số những trang của cuốn sách kia (bắt đầu từ trang 1) bắt buộc dùng đúng 3901 chữ số.Đáp số: Số trang của cuốn sách đó làtrang.

Câu 1:Q là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số mà trong những số chữ số sản phẩm chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số thành phần của tập Q là

Câu 2:Có tư đội láng đá tranh tài vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kỳ đều gặp mặt nhau một trận). Số cuộc đấu của giải kia là

Câu 3:Số phần tử của tập thích hợp A = 4; 6; 8; ...; 78; 80 là

Câu 4:Tìm một vài có hai chữ số hiểu được khi viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số kia thì được số bắt đầu gấp 7 lần số đang cho.Số yêu cầu tìm là

Câu 5:Cho 5 điểm vào đó không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Số toàn bộ các con đường thẳng đi qua 2 vào 5 điểm đã mang lại là

Câu 6:Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ to hơn 1001 nhưng lại không vượt vượt 2009 là

Câu 7:Cho tập thích hợp M = 5; 8; 9; 1986; 2010. Gồm bao nhiêu tập hợp bé của M có những số chẵn ?Trả lời:tập hợp.

Câu 8:Cho tứ chữ số 1; 9; 7; 8. Hoàn toàn có thể lập được từng nào số bao gồm hai chữ số khác nhau từ các chữ số bên trên ? Trả lời:số.

Câu 9:Trong ngày hội khỏe mạnh Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong các số ấy có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học viên giành được ít nhất ba giải, 2 học viên giành được số giải những nhất là tư giải. Hỏi trường đó giành được tất cả bao nhiêu giải ?Trả lời:giải.

Xem thêm: Ôn Dịch Thuốc Lá ( Tác Giả Của Bài Ôn Dịch Thuốc Lá (Tác Giả

Câu 10:Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để tấn công số các trang của cuốn sách kia (bắt đầu từ trang 1) yêu cầu dùng đúng 3901 chữ số.Đáp số: Số trang của cuốn sách đó làtrang.