Bạn đang xem: Cho sơ đồ chuyển hóa fe

Câu hỏi:

Cho sơ đồ gửi hoá: Fe (xrightarrowx) FeCl3 (xrightarrowy) Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng cùng với một phản bội ứng). Hai hóa học X, Y thứu tự là?


Fe ước ao lên Fe3+ cho chức năng với hóa học oxi hóa mạnh → x là Cl2 ( các loại A,C,D)

Muối clorua tạo thành hidroxit đến phản ứng với bazơ→ NaOH


1.3. đặc điểm hóa học

– Là kim loại có tính khử trung bình.

+ Với chất oxi hoá yếu: fe → Fe2+ + 2e

+ Với chất oxi hoá mạnh: sắt → Fe3+ + 3e

a. Công dụng với phi kim

Sắt bội nghịch ứng với lưu huỳnh: sắt + S → FeS


Sắt cháy vào Oxi: fe + O2 → Fe3O4

Sắt tác dụng với Clo: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b. Tính năng với axit

– Với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Fe đem đến sắt (II), H+ đưa thành H2

– xem sét của sắt trong dung dịch sunfuric loãng: sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2​

– Với dung dịch HNO3 cùng H2SO4 đặc, nóng: sắt khử N+5 hoặc S+6 vào HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nóng mang đến số oxi hoá phải chăng hơn, còn fe bị oxi hoá thành Fe+3

+ Thí nghiệm: fe trong dung dịch HNO3 loãng:

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

+ lưu giữ ý: fe bị tiêu cực bởi những axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

c. Tính năng với dung dịch muối

– Sắt có thể khử được các ion của các kim một số loại đứng sau nó trong hàng điện hóa.

– Thí nghiệm: Sắt phản ứng với hỗn hợp Đồng (II) sunfat

Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu

d. Chức năng với nước

– hình mẫu vẽ mô phỏng thí nghiệm: sắt khử hơi nước ở ánh nắng mặt trời cao

*

– Phương trình hóa học:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (đk: oC)

Fe + H2O → FeO + H2 (đk: > 570oC)


======***====
 FeCl3 => Fe(OH)3 " data-title="Share" data-reader="Share on Facebook" data-count="%s shares on Facebook">
 FeCl3 => Fe(OH)3 " data-title="Tweet" data-reader="Tweet this" data-count="%s Tweets">

Bài liên quan:


Sidebar chính


Môn Hóa
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 152: Luyện Tập (Vbt) Toán 5 Tập 2

Đề thi môn Hoá 2021 – 2022

Đề thi môn Hóa

Hidrocacbon ko no

Đại cương về hóa vô cơ

Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic

Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Kiến thức cơ phiên bản của hoá hữu cơ

Este, lipit

Amin – Amino axit – Protein

Polime

Đại cưng cửng về kim loại

Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm

Crom – fe – Đồng và những kim các loại khác

Kỹ năng tổng hợp


Học Trắc nghiệm (c) 2018 - 2022 - Trắc nghiệm trực tuyến môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa, GDCDGiới thiệu - tương tác - bản quyền - sơ đồ trang web - Bảo mật.Môn Toán - học Z - Sách toán - Lop 12- Ebook Toan Word- Hoc Giai