toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Cho một mạch điện có điện trở thuần ko đổi. Khi mẫu điện vào mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là100W. Khi mẫu điện vào mạch là 1A thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 25W


Bạn vẫn đọc: cho 1 Mạch Điện tất cả Điện Trở ko Đổi, cho 1 Mạch Điện gồm Điện Trở Thuần không Đổi


B. 440W

C. 200W

D. 50W

*

Đáp án A

Áp dụng bí quyết tính hiệu suất p = RI2

Cách giải:

hiệu suất của mạch khi cái điện vào mạch là 2 A là P1 = R. 22 = 4R công suất của mạch lúc cường độ mẫu điện trong mạch là 1A là :

Cho một quãng mạch tiếp diễn đuôi nhau bao gồm một cuộn dây thuần cảm, tụ điện tất cả điện dung ko đổi và một trở thành trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều không cầm đổi. đổi khác R thấy lúc R = 24 Ω năng suất tiêu thụ cực to trong đoạn mạch là 200 W. Khi R = 18 Ω thì mạch tiêu thụ năng suất bằng

A. 288 W

B. 168 W

C. 192W

D. 144W

Đặt điện áp u = U 2 cosωt ( V ) ( U cùng ω không đổi ) vào nhị đầu đoạn mạch AB thông suốt theo sản phẩm tự bao gồm cuộn dây cảm thuần L, vươn lên là trở R và tụ điện có điện dung C. Lúc R = R1 thì dòng điện trễ trộn một góc α ( α > 0 ) so với năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch và năng suất mạch tiêu tốn là P1. Khi R = R2 thì chiếc điện trễ pha 2 α so với điện áp nhì đầu đoạn mạch và hiệu suất mạch tiêu hao là P2. Khi R = R0 thì dòng điện trễ trộn φ0 so với năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch và công suất mạch tiêu hao là rất lớn. Ví như P1 = P2 thì

A.

Bạn đang xem: Cho một mạch điện có điện trở không đổi

Bạn sẽ xem: cho 1 mạch điện có điện trở ko đổi

α = π/3 với φ0 = π/4.

B. α = π/6 với φ0 = π/4.

C.

 α = π/6 cùng φ0 = π/3.

D. α = π/3 với φ0 = π/3.

Lớp 12 đồ vật lý 1 0 Lớp 12 vật dụng lýTrên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Thân A cùng M chỉ bao gồm điện trở thuần. Giữa M cùng N chỉ gồm cuộn dây. Giữa N cùng B chỉ tất cả tụ điện. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch AB một năng lượng điện áo chuyển phiên chiều tất cả hiệu điện thế hiệu dụng U. Khi đó hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM bằng hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch MN. Sự nhờ vào vào của hiệu điện gắng tức thời nhì đầu AN và MB theo thời hạn được mang lại như trên đồ vật thị. Quý hiếm của U giao động bằng :

*
A. 24,1 V B. 26,8 V C. 21,6 V D. 28,8 V Lớp 12 thiết bị lý 1 0 Lớp 12 đồ gia dụng lýMạch năng lượng điện xoay chiều gồm cha thành phần, năng lượng điện trở thuần R biến đổi được, cuộn cảm thuần L cùng tụ năng lượng điện C mắc tiếp diễn đuôi nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều không cố đổi. Điều chỉnh R = R 0 thì năng suất tiêu thụ trên mạch đạt cực lớn và biểu thức cái điện trong mạch là i = 2 2 cos ( ω t + π 3 ) ( A ) khi R = R 1 thì năng suất trên mạch là p và biểu thức chiếc điện trong mạch là i 1 = 2 cos ( ω t + π 2 ) ( A ) lúc R = R 2 thì hiệu suất tiêu thụ trong mạch vẫn là p. Hãy viết biểu thức cường độ cái điện qua mạch hôm nay

A. I 2 = 10 2 cos ( ω t + π 6 ) ( A )

B.  i 2 = 2 cos ( ω t – π 6 ) ( A )

C.  i 2 = 14 cos ( ω t + π 6 ) ( A )


D. i 2 = 14 cos ( ω t + 5 π 12 ) ( A )

Lớp 12 vật lý 1 0 Lớp 12 đồ dùng lýĐặt năng lượng điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở R cùng cuộn cảm thuần mắc tiếp tục đuôi nhau. Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có mức giá trị bởi 2R. Hê ̣ số năng suất của đoạn mạch là A. 1 B. 0,5 C. 0,71 D. 0,45 Lớp 12 đồ gia dụng lý 1 0 Lớp 12 đồ vật lýMạch điện gồm điện trở thuần R tiếp nối đuôi nhau với hộp đen X và hộp black Y. Biết X, Y là hai hộp tất cả trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Hiệu điện cụ hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là không đổi và bằng 210V. Khi đổi khác tần số mẫu điện thì công suất tiêu thụ năng lượng điện năng lớn số 1 của mạch năng lượng điện là 200W và khi đó điện áp bên trên X là 60V. Khi gửi tần số mạch điện tới cực hiếm là 50H z thì năng suất của mạch gần giá trị nào duy nhất ?

*
A. 164,3 W B. 173,3 W C. 143,6 W D. 179,4 W Lớp 12 đồ lý 1 0 Lớp 12 trang bị lýCho một đoạn mạch mắc tiếp tục đuôi nhau tất cả một cuộn dây thuần cảm L, một tụ năng lượng điện C với một thay đổi trở R. Điện áp hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Khi điện trở của thay đổi trở bằng R 1 v à R 2 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong nhì trường thích hợp là như nhau. Công suất cực đại của đoạn mạch khi biến trở biến hóa ?

A. U 2 2 R 1 R 2

B.

Xem thêm: Các Định Luật 1 Newton Cho Ta Nhận Biết :, 3 Định Luật Newton 1 + 2 + 3 Tổng Hợp Nhất

U 2 R 1 + R 2

C. 2 U 2 R 1 + R 2

D. U 2 R 1 + R 2 4 R 1 R 2

Lớp 12 thiết bị lý 1 0 Lớp 12 vật dụng lýTrong một đoạn mạch R, L, C mắc tiếp tục đuôi nhau gồm điện trở R thay đổi được. Khi điện trở có giá trị là 30 Ω hoặc 120 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng nhau. Muốn công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại cần điều hành và kiểm soát và điều chỉnh bằng nhau. Muốn công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại cần điều hành và kiểm soát và điều chỉnh điện trở đạt quý hiếm là A. 75 Ω B. 48 Ω C. 25 Ω D. 60 Ω Lớp 12 vật lý 1 0 Lớp 12 thứ lýTrong một quãng mạch R, L, C mắc tiếp tục đuôi nhau gồm điện trở R biến đổi được. Khi năng lượng điện trở có giá trị là 30 Ω hoặc 120 Ω thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng nhau. Muốn hiệu suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch cực đại cần điều hành và kiểm soát và điều chỉnh bằng nhau. Muốn hiệu suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch cực đại cần điều hành và kiểm soát và kiểm soát và điều chỉnh điện trở đạt giá trị là A. 75 Ω