Cho một lượng các thành phần hỗn hợp X gồm bố và mãng cầu vào 200 ml dung dịch Y bao gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Xong các phản bội ứng, chiếm được 0,448 lít khí (đktc) với m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> cha và Na phản ứng cùng với HCl sau đó tiếp tục bội nghịch ứng với H2O tất cả trong hỗn hợp để tạo thành H2.

Bạn đang xem: Cho một lượng hỗn hợp x gồm ba và na vào 200 ml dung dịch y gồm hcl 0 1m và cucl2 0 1m

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (sinh ra vị KL pư với H2O)

=> nOH- = ? (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Từ kia tính được trọng lượng kết tủa Cu(OH)2


nHCl = 0,2.0,1 = 0,02 (mol)

nCuCl2 = 0,2.0,4 = 0,08 (mol)

nH2(đktc) = 0,448 : 22,4 = 0,02 (mol)

Ta thấy: nH+ = 2nH2 = 0,04 (mol) > nH+(trong HCl) = 0,02 (mol)

=> cha và Na phản bội ứng cùng với HCl tiếp nối tiếp tục phản nghịch ứng với H2O bao gồm trong dung dịch để tạo nên H2.

BT e ta có: 2nBa + nNa = 2nH2 = 0,04 (mol)

Mặt khác: 2nH2 = nHCl + nOH- (sinh ra vày KL pư cùng với H2O)

=> nOH- = 2.0,02 - 0,02 = 0,02 (mol)

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

0,02 → 0,01 (mol)

=> cân nặng kết tủa là mCu(OH)2 = 0,01.98 = 0,98 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là kim loại tổng hợp của sắt chứa 2-5% cân nặng Cacbon

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để làm hàn mặt đường ray bởi phản ứng sức nóng nhôm

(c) sử dụng Na2CO3 để triển khai mất tính cứng tạm thời và tính cứng lâu dài của nước.

(d) dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi lúc nhiệt kế vỡ

(e) Khi làm cho thí nghiệm kim loại đồng tác dung với hỗn hợp HNO3, tín đồ ta nút ống nghiệm bởi bông tẩm dung dịch kiềm.

Số tuyên bố đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Để đào thải lớp cặn CaCO3 trong nóng đun nước, phích đựng nước nóng fan ta rất có thể dùng giấm ăn.

(b) Để hàn gắn mặt đường ray bị nứt, gãy fan ta dùng hỗn hợp tecmit.

(c) Để bảo đảm nồi hơi bằng thép, người ta thường lót mặt dưới nồi hơi phần nhiều tấm sắt kẽm kim loại bằng kẽm.

(d) Hơp kim na - K có ánh nắng mặt trời nóng rã thấp, thường được dùng trong các thiết bị báo cháy.

(e) Để bảo quản thực phẩm duy nhất là rau trái tươi, người ta rất có thể dùng SO2.

Số tuyên bố đúng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) mang đến Si vào hỗn hợp NaOH (dư).

(2) Điện phân hỗn hợp NaCl dư bởi điện cực trơ, không màng ngăn xốp.

(3) cho khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3.

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

(5) đến bột Ni vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí sát hoạch được đối chọi chất là


Cho Na, Zn, Fe, Cu, hỗn hợp Fe(NO3)3, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp AgNO3 lần lượt tính năng với nhau đôi một. Số ngôi trường hợp xẩy ra phản ứng ở điều kiện thường là


Cho những cặp chất (với tỉ lệ thành phần số mol tương ứng) như sau:

(a) Fe2O3 và Cu (1:1) (b) Fe cùng Cu (2:1) (c) Zn với Ag (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1) (e) Cu và Ag (2:1) (g) FeCl3 với Cu (1:1)

Số cặp chất không tan trọn vẹn trong dung dịch HCl dư là


Có bao nhiêu chất trong số chất cho dưới đây mà khi nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn mới gồm khối lượng nhỏ dại hơn chất rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)3 cùng FeS2?


Cho những phát biểu sau:

(a) thông số kỹ thuật electron của nguyên tử crom (Z = 24) sống trạng thái cơ bản là 3d54s1.

(b) các kim một số loại từ Cu về đầu hàng điện hóa đều tác dụng được với dung dịch muối fe (III).

(c) Đinh thép nhằm lâu ngày trong không khí độ ẩm bị gỉ hầu hết do xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

(d) lúc thêm dung dịch NaOH vào hỗn hợp muối natriđicromat, dung di chuyển từ màu domain authority cam sang color vàng.

(e) Nước cứng là nước có đựng được nhiều ion Cu2+, Zn2+.

(f) Nhôm, sắt, crom ko tan trong HNO3 loãng, nguội.

Số phát biểu đúng


Một học viên làm phân tách với dung dịch X đựng vào lọ không dán nhãn và thu được hiệu quả như sau:

X những phản ứng với cả 3 hỗn hợp : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3

X không phản ứng với cả 3 hỗn hợp NaOH, Ba(NO3)2, HNO3

Vậy dung dịch X là dung dịch nào dưới đây ?


Tiến hành những thí nghiệm sau :

(a) mang lại dd AgNO3 vào dd HCl

(b) mang đến Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư

(c) mang đến Cu vào dung dịch HCl quánh nóng dư

(d) cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được chất rắn là


Hòa tan trọn vẹn 2 hóa học rắn X, Y (số mol bởi nhau) vào nước thu được hỗn hợp Z. Thực hiện các phân tách sau :

- thí điểm 1 : đến dung dịch NaOH dư vào V ml hỗn hợp Z chiếm được n1 mol kết tủa

- xem sét 2 : mang lại dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch X thu được n2 mol kết tủa

- thể nghiệm 3 : đến dung dịch AgNO3 dư vào V ml hỗn hợp Z nhận được n3 mol kết tủa

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 = n2 3. Hai chất X, Y ko thể là :


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng không tan trong NaOH dư. Hóa học X là


Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện rất trơ, gồm màng ngăn), thu được khí H2 sinh sống anot.

(b) đến a mol bột sắt vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), chiếm được 2a mol Ag.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch cất CuSO4 cùng H2SO4 thì Zn bị làm mòn điện hóa.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Bài Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự Ngắn Gọn Nhất, Soạn Bài Lập Dàn Ý Bài Văn Tự Sự Trang 44

(d) mang đến dung dịch FeCl3 vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), chiếm được kết tủa có AgCl và Ag.

Số phát biểu đúng là


Cho các thành phần hỗn hợp rắn tất cả Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 cùng NH4Cl có cùng số mol vào nước dư. Kết thúc các bội phản ứng thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X chứa những chất tung là


Cho những chất sau: H2N- C2H4-COO-CH3, Al, Al(OH)3, KHSO4, CH3COONH4, H2N-CH2-COOH, NaHCO3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, NaHS. Số chất có đặc điểm lưỡng tính là


Có 6 lọ mất nhãn đựng những dụng dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Rất có thể dùng chất hóa học nào tiếp sau đây để nhận thấy các dung dịch trên?


Phương trình làm phản ứng nào sau đây không đúng?


Cho hình vẽ biểu đạt thí nghiệm pha trộn khí X khi mang lại dung dịch axit công dụng với hóa học rắn (kim một số loại hoặc muối). Hình vẽ bên dưới minh họa bội nghịch ứng làm sao sau đây?

*


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm những chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X


Oxit nào sau đây phản ứng được cùng với nước ở đk thường?


X với Y là hai kim loại phản ứng được với dung dịch HCl tuy vậy không công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)2. X,Y là


Cho một lượng hộp kim tía – na vào 200 ml hỗn hợp X gồm HCl 0,1M cùng CuCl2 0,1M. Dứt các phản bội ứng, nhận được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hòa tan không còn 8,976 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Cu2S với Cu vào 864 ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi hoàn thành các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,186 mol một hóa học khí thoát ra. Mang đến Y công dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu dược 11,184 gam kết tủa. Phương diện khác, dung dịch Y phản nghịch ứng về tối đa cùng với m gam Fe, biết vào các quá trình trên, sản phẩm khử độc nhất của NO3- là NO. Giá trị của m là


Cho 7,65 gam hỗn hợp Al cùng Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch bao gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được hỗn hợp X cùng khí H2. Mang đến 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau làm phản ứng trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa tất cả hai chất. Mặt khác, mang lại từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi số lượng kết tủa mập nhất, thanh lọc kết tủa mang nung đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị như thế nào sau đây


Cho một lượng các thành phần hỗn hợp X gồm bố và mãng cầu vào 200 ml hỗn hợp Y gồm HCl 0,1M với CuCl2 0,04M. Dứt các làm phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) với m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Trong phòng thí nghiệm, bao gồm thể chứng minh khả năng hòa tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo như hình vẽ:

*

Thí nghiệm trên được thực hiện với các khí như thế nào sau đây


Phương trình hóa học nào dưới đây viết sai?


Dung dịch nào tiếp sau đây có pH
Cho 4 hỗn hợp được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số cặp hỗn hợp với nhau, tác dụng thí nghiệm được khắc ghi ở bảng sau: