tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho một năng lượng điện trường đều có cường độ (4.10^3) V/m . Vecto cường độ điện trường tuy vậy song cùng với cạnh huyền BC của tam giác vuông ABC và có chiều B mang lại C . Tính hiệu điện nuốm giữa nhì điểm BC,BA,AC . Biết AB=6cm,AC=8cm


*

Một năng lượng điện trường đều phải sở hữu độ khủng cường độ điện trường là 5. 10 5 V/m, véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ bỏ A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện nuốm giữa hai điểm AB, BC

A.

Bạn đang xem: Cho một điện trường đều có cường độ 4.10^3

U A B = 5. 10 4 V, UBC = ‒18000V

B. U A B = 5. 10 5 V, UBC = ‒18000V

C. U A B = 5. 10 5 V, UBC= ‒18500V

D. U A B = 5. 10 4 V, UBC= ‒18500V


*

ChọnA

*

U A B =E.AB=5. 10 5 .10/100=5. 10 4 V

U B C = - U C B =-E.d(B,CH)=-E.BH=-E. B C 2 /AB=-5. 10 5 .36. 10 - 4 /(10. 10 - 2 )= -18000V


Một năng lượng điện trường đều có độ khủng cường độ năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường tuy vậy song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và bao gồm chiều trường đoản cú A đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cố giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện trường đều phải có độ bự cường độ năng lượng điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường song song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và gồm chiều từ bỏ A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện cố gắng giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 1800 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện trường đều phải sở hữu độ mập cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ độ mạnh điện trường song song cùng với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và tất cả chiều từ bỏ A mang lại B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện nỗ lực giữa nhì điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18000 V

B. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 10 5 V , U B C = - 18500 V

D. U A B = 5 . 10 4 V , U B C = - 18500 V


Một điện trường đều có độ phệ cường độ điện trường là 5 . 10 5 V / m , véc tơ cường độ điện trường tuy nhiên song với cạnh huyền AB của tam giác vuông ABC và có chiều từ A mang đến B. Biết AB = 10cm, BC = 6cm. Tính hiệu điện thay giữa hai điểm AB, BC

A. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18000 V

C. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18500 V

B. U A B = 5 . 105 V , U B C = - 18000 V

D. U A B = 5 . 104 V , U B C = - 18500 V


Một năng lượng điện trường đều phải sở hữu phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều từ bỏ B mang lại C với cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện nạm giữa hai điểm A cùng C là:

A. 240 V.

B.−192 V.

C.192 V.

D.−240 V.


Cho một điện trường đều phải có cường độ 4 . 10 3 V/m. Vectơ cường độ điện trường tuy nhiên song với cạnh BC của tam giác vuông ABC và có chiều từ bỏ B mang đến C. Cho thấy AB=6cm, AC=8cm. Hotline H là chân đường cao hạ trường đoản cú đỉnh A xuống cạnh huyền. Hiệu điện cầm giữa nhị điểm BC,AB,AC cùng AH lần lượt là a,b,c cùng d. Giá trị của biểu thức (a+2b+3c+4d) gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây?

A.610V

B. 878V

C.803V

D.520V


Ba điểm A, B, C tạo thành một vai trung phong giác vuông trên C cùng với AC = 3 cm, BC = 4 cm phía bên trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E tuy nhiên song với AB, hướng từ A mang đến B và tất cả độ phệ E = 5000 V/m. Hiệu điện gắng giữa nhị điểm A, C là

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D.

Xem thêm: Quyền Bình Đẳng Của Công Dân Trong Một Số Lĩnh Vực Của Đời Sống Xã Hội

U A C = 250 V


Ba điểm A, B, C tạo thành thành một trung khu giác vuông tại C cùng với AC = 3 cm, BC = 4 cm bên trong một năng lượng điện trường đều. Vec tơ độ mạnh điện ngôi trường E tuy vậy song với AB, hướng từ A cho B và tất cả độ khủng E = 5000 V/m. Hiệu điện ráng giữa nhì điểm A, C là:

A. U A C = 150 V

B. U A C = 90 V

C. U A C = 200 V

D. U A C = 250 V


Chọn giải đáp B

Gọi H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là mặt đường cao kẻ tự đỉnh C của tam giác vuông CAB

Hiệu điện ráng giữa nhì điểm A và C là:

*


Một điện trường những cường độ 4000V/m, gồm phương tuy vậy song với cạnh góc vuông AC của một tam giác vuông ABC bao gồm chiều trường đoản cú A mang đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm.

a/ Tính hiệu điện cố UAC? b/ Tính hiệu điện cố gắng UAB? c/ Tính hiệu điện nỗ lực UCB?