tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho luồng khí CO đi qua ống đựng m gam Fe2O3 ở ánh nắng mặt trời cao một thời gian người ta nhận được 6,72 gam bao gồm 4 hóa học rắn khác biệt (A). Đem hòa tan hoàn toàn hỗn thích hợp này vào hỗn hợp HNO3 dư thấy sản xuất thành 0,448 lít khí B duy nhất tất cả tỉ khối so với H2 bởi 15. Cực hiếm của m là

A. 5,56 gam

B.

Bạn đang xem: Cho luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

6,64 gam

C. 7,2 gam

D. 8,81 gamCho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở ánh sáng cao một thời gian, tín đồ ta thu được 6,72 gam láo lếu hợp có 4 hóa học rắn khác nhau. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn vừa lòng rắn này vào hỗn hợp HNO3 dư tạo thành 0,448 lít khí NO (đktc). Quý giá của m là:

A. 8,2

B. 8

C.7,2

D.6,8


*

Đáp án C

CO + m gam Fe2O3 →6,72 gam lếu láo hợp tất cả 4 hóa học rắn khác nhau.m gam các thành phần hỗn hợp + HNO3 dư → 0,02 mol NOBản hóa học của làm phản ứng là quá trình nhường thừa nhận electron:

C+2 → C+4 + 2eN+5 + 3e → N+2

Theo bảo toàn electron 2 × nCO = 3 × nNO → nCO = 3 × 0,02 : 2 = 0,03 mol.

CO + Fe2O3 → 6,72 gam hỗn hợp + CO2nCO2 = nCO = 0,03 mol.Theo bảo toàn khối lượng:

mFe2O3 = mhỗn đúng theo + mCO2 - mCO = 6,72 + 0,03 × 44 - 0,03 × 28 = 7,2 gam


Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao 1 thời gian, người ta nhận được 6,72 gam láo lếu hợp có 4 hóa học rắn khác nhau. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn vừa lòng rắn này vào hỗn hợp HNO3 dư chế tác thành 0,448 lít khí NO (đktc). Cực hiếm của m là

A. 8,2

B. 8

C. 7,2

D. 6,8


Thổi luồng khí co qua ống đựng m gam Fe2O3. Sau một thời hạn thu được m1 gam các thành phần hỗn hợp Y có 4 hóa học rắn khác nhau. Tổ hợp hết hóa học rắn Y bởi dung dịch HNO3 dư thu được 0,448 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất cùng dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z nhận được (m1+ 16,68) gam muối bột khan. Giá trị của m, m1 cùng thể tích khí co lần lượt:

A. 4,0; 3,76; 0,672 lít

B. 8,0; 7,52; 0,672 lít

C. 8,0; 7,52; 0, 336 lít

D. 4,0; 3,76; 0,336 lít


Đáp án B

Sơ vật phản ứng: teo + Fe2O3

→ m1 gam Y+ HNO3 dư→ Fe(NO3)3+ NO

Ta có: nNO = 0,448/22,4 = 0,02 mol

- quy trình cho e:

C+2 → C+4+ 2e

0,03← 0,06

- quy trình nhận e:

NO3-+5+ 3e+ 4H+→ NO + 2H2O

0,06← 0,02 mol

Áp dụng định pháp luật bảo toàn e:

ne mang lại = ne dấn = 0,06 mol → nCO = 0,03 mol

→ VCO = 0,672 lít

Ta có: nO (oxit bóc ra) = nCO phản nghịch ứng = 0,03 mol

→m1 = m – mO (oxit bóc ra) = m- 0,03.16 = m- 0,48 (gam)

Ta có:

*

*

*

Theo bảo toàn nguyên tố sắt ta có:

n F e ( N O 3 ) 3 = 2 . N F e 2 O 3

→ m + 16 , 2 242 = 2 m 160 →m = 8 gam→m1 = m- 0,48 = 7,52 gam


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao 1 thời gian, fan ta thu được 6,72 gam hh 4 chất rắn không giống nhau. Đem hòa tan trọn vẹn hh rắn này vào dd HNO3 dư chế tạo ra thành 0,448 lít khí NO (đktc). Tính cực hiếm m ?


Lớp 9 Hóa học bài xích 2. Một trong những oxit đặc biệt
1
0
Gửi diệt

CO + m gam Fe2O3 → 6,72 gam hỗn hợp bao gồm 4 chất rắn không giống nhau.m gam các thành phần hỗn hợp + HNO3 dư → 0,02 mol NOBản chất của phản nghịch ứng là quá trình nhường nhận electron:

C+2 → C+4 + 2eN+5 + 3e → N+2

Theo bảo toàn electron 2 × nCO = 3 × nNO → nCO = 3 × 0,02 : 2 = 0,03 mol.

CO + Fe2O3 → 6,72 gam tất cả hổn hợp + CO2nCO2 = nCO = 0,03 mol.Theo bảo toàn khối lượng:

mFe2O3 = mhỗn đúng theo + mCO2 - mCO = 6,72 + 0,03 × 44 - 0,03 × 28 = 7,2 gam

#tk


Đúng 0

bình luận (0)

Đem nung lạnh một lượng quặng hematit (chứa Fe2O3, tất cả lẫn tạp hóa học trơ) cho vô luồng khí teo đi qua, nhận được 300,8 gam láo hợp những chất rắn, đồng thời tất cả hỗn đúng theo khí thoát ra. Cho hấp thụ tất cả hổn hợp khí này vào bình đựng lượng dư dung dịch xút thì thấy khối lượng bình tăng thêm 52,8 gam. Giả dụ hòa tan hết hỗn hợp chất rắn trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thì chiếm được 387,2 gam một muối bột nitrat. Các chất Fe2O3 (% khối lượng) trong loại quặng hematit này là:

A. 80%

B.20%

C.60%

D.40%


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Đem nấu nóng một lượng quặng hematit đựng Fe 2 O 3 , tất cả lẫn tạp chất trơ và đến luồng khí co đi qua, nhận được 300,8 gam lếu hợp các chất rắn, đồng thời bao gồm hỗn vừa lòng khí thoát ra. Mang đến hấp thụ các thành phần hỗn hợp khí này vào trong bình đựng lượng dư dung dịch xút thì thấy trọng lượng bình tăng lên 52,8 gam. Nếu như hòa chảy hết tất cả hổn hợp chất rắn vào lượng dư hỗn hợp HNO 3 loãng thì nhận được 387,2 gam một muối hạt nitrat. Các chất Fe2O3 theo cân nặng trong một số loại quặng hematit này là

A. 60%

B. 40%

C. 20%

D. 80%


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (0)

Đem nung nóng một lượng quặng hemantit (chứa Fe2O3, tất cả lẫn tạp chất trơ) và mang đến luồng khí teo đi qua, thu được 300,8 gam lếu hợp các chất rắn, đồng thời có hỗn vừa lòng khí bay ra. Mang lại hấp thụ hỗn hợp khí này vào trong bình đựng lượng dư hỗn hợp xút thì thấy trọng lượng bình tạo thêm 52,8 gam. Nếu như hòa tan hết các thành phần hỗn hợp chất rắn trong lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng thì thu được 387,2 gam một muối hạt nitrat. Lượng chất Fe2O3 (% khối lượng) trong loại quặng hematite này là

A. 80%

B. 20%

C. 40%

D. 60%


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án : C

mbình tăng = mCO2 = 52,8g => nCO2 = 1,2 mol = nO pứ

=> mquặng = mchất rắn + mO pứ = 320g

Chất rắn + HNO3 -> muối hạt Fe(NO3)3 => nFe2O3 = ½ nFe(NO3)3 = 0,8 mol

=> %mFe2O3(quặng) = 40%


Đúng 0

comment (0)

Đem nấu nóng một lượng quặng hematit đựng Fe 2 O 3 , có lẫn tạp hóa học trơ và mang lại luồng khí co đi qua, nhận được 500 gam lếu hợp những chất rắn, đồng thời gồm hỗn phù hợp khí bay ra. Cho hấp thụ các thành phần hỗn hợp khí này vào trong bình đựng lượng dư dung dịch xút thì thấy trọng lượng bình tăng thêm 88 gam. Giả dụ hòa tung hết hỗn hợp chất rắn trong lượng dư dung dịch HNO 3 loãng thì thu được 363 gam một muối bột nitrat. Lượng chất Fe 2 O 3 theo khối lượng trong một số loại quặng hematit này là

A. 21,57%

B. 22,56%

C. 32,46%

D. 58,2%


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)

Thổi một lượng khí CO đi qua ống đựng m gam Fe2O3 nung rét thu được 6,72 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 4 hóa học rắn là Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. X tính năng với hỗn hợp HNO3 dư thấy tạo nên thành 0,16 mol NO2. Quý hiếm của m là:

A. 8 gam

B. 7 gam

C.

Xem thêm: Tìm Hiểu Intel Core M3 Là Gì ? So Sánh Giữa Intel Core M Và Core I

6 gam

D. 5 gam


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

*


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com