toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho đồ dùng thị hàm số y = -3x

a) Vẽ thiết bị thị hàm số trên

b) những điểm M ( -2;6 ) ; N ( 1/2; 2/3)

c) xác định tọa độ của điểm p. Nằm trên thứ thị hàm số biết tung độ của p là 5

các bạn ơi giúp mình với b. Thay (x_M)=-2 vào vật dụng thị ta có:

y= -3.(-2)=6 =(y_M) Vậy M(-2;6) có thuộc vật thị.

Bạn đang xem: Cho hàm số y 3x

Thay (x_N)=(frac12) vào đồ thị ta có:

y=-3.(frac12)=(frac-32)( e)(y_N) Vậy N((frac12);(frac23))

a. Cho x=1 => y=-3 => A(1;-3) 

vậy con đường thẳng OA là thứ thị hàm số y=-3x O x y 1 -3C. điểm p thuộc đồ thị và tất cả tung độ là 5 đề nghị thay tung độ y=5 vào trang bị thị y=-3x ta có:

5=-3x

x=(frac-53)

Vậy P((frac-53);5)


a)Vẽ Hệ trục tọa độ Oxy

Với x=1 thì y=-3*1=-3

Do đó, điểm A(1;-3) thuộc thứ thị hàm số y=-3x

Vậy đường thẳng OA là đồ thì của hàm số y=-3x

(c từ bỏ vẽ nha)

b)Vỡi x=-2 thì y=(-3)(-2)=6

Do đó, điểm M(-2;6) thuộc thiết bị thị hàm số y=-3x

Với x=1/2 thì y=(-3)*1/2=-2/3 không giống 2/3

Do đó, điểm N(1/2;2/3) ko thuộc đồ thị hàm số y=-3x

c)Vì điểm p. Nằm trên vật dụng thị hàm số y=-3x nhưng mà tung độ của p. Là 5

nên -3x=5

x=-5/3

Vậy điểm P(-5/3;5) thuộc vật thị hàm số y=-3x


cho hàm số y = -3x

a,vẽ đồ vật thị hàm số trên

b,các điểm M (-2; 6): N(left(frac12;frac23 ight))có thuộc đồ gia dụng thị hàm số bên trên không?

c,xác định tọa độ của điểm p nằm trên đồ thị biết tung độ của phường là 5


y x 3 2 1 O 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 A y=-3x

a, với x = 1 thì y = -3 . 1 = -3

Ta được (A(1;-3))thuộc đồ thị hàm số y = -3x

Đường trực tiếp OA là vật thị hàm số y = -3x

b, gắng M((-2;6))vào vật thị hàm số y = -3x ta có :

y = ((-3)cdot(-2)=6) Đẳng thức đúng

Thay N (left)vào đồ dùng thị hàm số y = -3x ta bao gồm :

y = ((-3)cdotfrac12=-frac32 efrac23) Đẳng thức sai

Vậy điểm M thuộc thiết bị thị hàm số của y = -3x

c,Thay tung độ của phường là 5 , chũm vào kiếm tìm hoành độ ta có :

(5=(-3)x)=> x = (frac-53)

Vậy hoành độ của điểm p. Là (-frac53)

Do đó tọa độ của điểm p. Nằm trên vật thị là (Pleft<-frac53;5 ight>)

Hay : nhờ vào đồ thị điểm p có tung độ của bằng 5 thì (x_P=-frac53)

Bạn kiếm tìm tọa độ điểm phường nhé


Đúng 1
bình luận (0)

hình như đề sai: y = - 3x mói đúng


Đúng 0
bình luận (0)

mình cũn vậy,same here


Đúng 0
bình luận (0)

 cho hàm số : y=(2m-1/2)x |a) xác định m biết điểm A(-2; 5) thuộc đồ thị hàm số bên trên | b) viết công thức xác định hàm số trên | c) vẽ đồ dùng thị hàm số bên trên | d) search trên thứ thị hàm số bên trên tọa độ N có hoành độ -3/2 cùng tọa độ điểm M tất cả tung độ 7/2. Demo lại bởi công thức?


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi hủy

(a))Vì đths (y=left(2m-frac12 ight)x)đi qua (Aleft(-2;5 ight))

(Rightarrow)Thay (x=-2;y=5)vào hàm số

(Leftrightarrowleft(2m-frac12 ight)left(-2 ight)=5)

(Leftrightarrow2m-frac12=-frac52)

(Leftrightarrow2m=-2)

(Leftrightarrow m=-1)

(b)m=-1)

(Leftrightarrow y=-frac52x)

(c))Lập bảng giá trị:

(x)(0)(-2)
(y=-frac52x)(0)(5)

(Rightarrow)Đths (y=-frac52x)là một con đường thẳng trải qua hai điểm (Oleft(0;0 ight);left(-2;5 ight))

Tự vẽ :(d))Chỉ đề nghị thành hoành độ hoặc tung độ là x hoặc y vào đths bên trên là kiếm được cái còn lại. Khi đó kiếm được tọa độ của 2 diểm trên.


Đúng 0

comment (0)

a,Vẽ thứ thị hàm số:y=-3x,y=2/3x trên và một hệ tọa độ Oxy

b,Điểm M(2;2/3),N(6;4).Điểm làm sao thuộc cùng không thuộc trang bị thị hàm số: y=2/3x

c,Đánh dấu trên đồ gia dụng thị hàm số y=-3x điểm gồm hoành độ bởi -1,5

d,Đánh lốt trên thứ thị hàm số y=2/3x điểm gồm tung độ bằng 1


Lớp 7 Toán bài xích 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
1
0
Gửi hủy

b: Điểm N thuộc, điểm M ko thuộc


Đúng 0

bình luận (0)

Cho hàm số y = 3x a) Vẽ đồ dùng thị của hàm số cùng bề mặt phẳng tọa độ Oxy b) Điểm M(2;6) gồm có thuộc đồ gia dụng thị không? vì sao? 


Lớp 7 Toán
1
1
Gửi diệt

b: gắng x=2 vào y=3x, ta được:

y=3x2=6=yM

Vậy: Điểm M thuộc vật thị


Đúng 0

comment (1)

bài 1 : vẽ thứ thị hàm số của y = f(x) = 4x

a, kiếm tìm f(2) ,f(-2),f(4),f(0)

b,giá trị của x khi y = -1,y =0 , y=2,5

bài 2 : mang lại hàm số y = -3x

a, vẽ vật thị hàm số trên

b, các diểm M (-2 với 6) gồm thuộc thiết bị thị hàm số trên không 

c, xác minh tọa độ của điểm phường nằm trên đồ gia dụng thị biết tung độ của p. Là 5


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi diệt

Bài 1 :

Với x = 1 thì y = 4.1 = 4

Ta được (Aleft(1;4 ight)) thuộc trang bị thị hàm số y = f(x) = 4x

Đường thẳng OA là vật thị hàm số y = f(x) = 4x

y x 4 3 2 1 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 y=4x A

a) Ta bao gồm : (fleft(2 ight)=4cdot2=8)

(fleft(-2 ight)=4cdotleft(-2 ight)=-8)

(fleft(4 ight)=4cdot4=16)

(fleft(0 ight)=4cdot0=0)

b) +) y = -1 thì (4x=-1) => (x=-frac14)

+) y = 0 thì 4x = 0 => x = 0

+) y = 2,5 thì 4x = 2,5 => (4x=frac52)=> x = (frac58)

Bài 2 :

a) Vẽ giống như như bài bác 1 

b) Thay (Mleft(-2,6 ight))vào đths y = -3x ta gồm :

y =(-3)(-2) = 6

=> Điểm M trực thuộc đths y = -3x

c) cầm cố tung độ của phường là 5 vào thiết bị thị hàm số y = -3x ta có :

=> 5 = -3x => (x=-frac53)

Vậy tọa độ của điểm p là (Pleft(-frac53;5 ight))


Đúng 0

phản hồi (0)

a) khẳng định hàm số y=m|x|, biet rằng vật dụng thị của hàm số đi qua điểm A(-3;1).

b) Điểm M(3√3;√3); N(-6√2; -2√2) tất cả thuộc thứ thị của hàm số bên trên không?

c) Tim toạ độ của điểm K, R thuộc trang bị thị hàm số trên biết hoành độ của điểm K bằng-9, tung độ của điểm R bằng 5.

d) Vẽ đồ thị của hàm số trên.


Lớp 7 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Cho hàm số y = 2,5x

a, Vẽ vật dụng thị hàm số bên trên .

b, mang lại A thuộc đồ gia dụng thị hàm số bên trên và tất cả tung độ là -2 . Xác định tọa độ của A

c, mang lại M thuộc vật dụng thị hàm số bên trên và có tung độ là (frac14). Khẳng định tọa độ của M.

d, kiếm tìm m để P( -2m ; 6+m ) thuộc vật dụng thị hàm số bên trên ?


Lớp 7 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Bài 1: mang đến hàm số y=ax^2a) xác định a biết đồ thị của hàm số đi qua A(3;3)b) Vẽ đồ thị hàm số vừa kiếm được ở câu ac) search điểm thuộc đồ dùng thị tất cả tung độ bằng 1Bài 2: cho hai hàm số: y=x^2 (P) cùng y=2x (d)a) vẽ đồ dùng thị (P) cùng (d) của nhì hàm số trên cùng một hệ trục tọa độb) tìm kiếm tọa độ gioa điểm của (P) với (d)Bài 3: mang lại hai hàm số y= (m+1)x^2 cùng y= 2x-1.Tìm m biết rằng đồ thị của nhị hàm số cắt nhau trên điểm có hoành độ bởi 2


Lớp 9 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Cho hàm số y = ax.

a) khẳng định a biết đồ gia dụng thị hàm số đi qua điểm A (1/2; -1/3).

b) Vẽ trang bị thị hàm số.

c) trong các điểm sau điểm làm sao thuộc đồ thị hàm số ?

Điểm nào ko thuộc đồ dùng thị hàm số b (-3;2) và C (1/2; -1/3).

Xem thêm: Trong Các Dung Dịch Sau : Na2So4, Nahso4 Có Tan Trong Nước Không

d) search tọa độ của điểm thuộc trang bị thị hàm số có giá trị hoành độ bởi -1/3.


Lớp 7 Toán Ôn tập chương Hàm số và đồ thị
0
1
gởi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com