*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
lịch sử hào hùng và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi mang lại hàm số (y = 2x - 2).

Bạn đang xem: Cho hàm số y 2x

a) Hàm số đã mang đến đồng biến hóa hay nghịch biến chuyển trên (mathbbR). Vị sao?

b) Vẽ thiết bị thị hàm số (y = 2x - 2).

c) với cái giá trị như thế nào của (m) thì mặt đường thẳng (y = (m - 1)x + 3,,,,,(m e 1))song tuy nhiên với mặt đường thẳng (y = 2x - 2).

A a) Nghịch biến

c) (m = 3)B a) Đồng biến

c) (m = 3)C a) Nghịch biến

c) (m = 1)D a) Đồng biến

c) (m = 1)
Phương pháp giải:

a) Hàm số (y = ax + b) đồng biến chuyển trên (mathbbR) lúc (a > 0).

b) Tìm những 2 điểm bất kể thuộc đồ dùng thị hàm số. Đồ thị hàm số là đường thẳng trải qua 2 điểm đó.

c) Đường thẳng (y = (m - 1)x + 3,,(m e 1)) tuy vậy song với đường thẳng (y = 2x - 2) khi hệ số góc của nhị hàm số bằng nhau và thông số tự vì của 2 đường thẳng không giống nhau.


Lời giải bỏ ra tiết:

a) Hàm số đã mang lại đồng trở thành trên (mathbbR) bởi (a = 2 > 0).

b) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số (y = 2x - 2)

Cho (x = 0 Rightarrow y = - 2), ta được điểm ((0; - 2)) thuộc con đường thẳng (y = 2x - 2);

(y = 0 Rightarrow x = 1), ta ăn điểm ((1;0)) thuộc con đường thẳng (y = 2x - 2).

Xem thêm: Hóa 12 Lipit - Hóa 12 Bài 2: Lipit

Vậy vật dụng thị hàm số (y = 2x - 2) là con đường thẳng đi qua 2 điểm (left( 0; - 2 ight),;left( 1;;0 ight).;)

Đồ thị hàm số như mẫu vẽ bên:

*

c) Đường trực tiếp (y = (m - 1)x + 3,,(m e 1)) tuy vậy song với đường thẳng (y = 2x - 2)

(eginarrayl Leftrightarrow m - 1 = 2\ Leftrightarrow m = 3endarray) (vì (3 e - 2))

Chọn B.


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.