Câu 51701: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 ở đktc. Tốc độ trung bình của phản bội ứng tính theo H2O2 trong 60 giây bên trên là?

A.

Bạn đang xem: Cho chất xúc tác mno2 vào 100ml dung dịch h2o2

2,5.10-4 mol (l.s)

B. 5,0. 10-4 mol (l.s)

C.

Xem thêm: Công Ty Tài Chính Vpbank Fc Tra Cứu Khoản Vay Vpbank Nhanh Nhất 2022

1,0. 10-3 mol (l.s)

D. 5,0. 10-5 mol (l.s)


Giải chi tiết:

H2O2 → H2O + ½ O2

Số mol H 2 O 2 = 2.số mol O2 = 

*
= 3,0. 10-4

*
= 3.10-3; v
*
=5.10-5


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát