Câu 403692: Cho các phương trình hóa học sau. Hãy cân bằng các phương trình phản ứng hóa học trên và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì ?.

1. CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO + CO2

2. P2O5 + H2O → H3PO4

3. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

4. Zn + HCl → ZnCl2 + H2
Bạn đang xem: Cho các phương trình hóa học sau

Dựa vào 1 trong các phương pháp cân bằng PTHH đã được học để cân bằng:

Phương pháp cân bằng chẵn lẻ, phương pháp nguyên tử - nguyên tố, phương pháp hóa trị... để cân bằng PTHH.

Sau đó xếp các phương trình đó vào 1 trong các loại phản ứng được học: phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế.


Giải chi tiết:

1 . CaCO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CaO + CO2 (phản ứng phân hủy)

2 . P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (phản ứng hóa hợp)

3 . 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (phản ứng thế)

4. Zn + HCl → ZnCl2 + H2 (phản ứng thế)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*Xem thêm: Đi Xông Hơi Mỗi Ngày Có Tốt Không, Xông Hơi Nhiều Có Tốt Không

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát