Câu 10955: Cho 29 gam hỗn hợp tất cả Al, Cu với Ag tính năng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch cất m gam muối cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 29 gam hỗn hợp gồm al cu và ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch hno3 1 5m

98,20

B. 97,20

C.

Xem thêm: Tìm Số Chẵn Lớn Nhất Có 5 Chữ Số Khác Nhau ? Số Chẵn Lớn Nhất Có Năm Chữ Số Khác Nhau Là:

98,75

D. 91,00


Giải bỏ ra tiết:

Có nNO = 0,2 mol; n N2O =0,05 mol

Đặt n NH4NO3 = x mol; nNO3-trong sắt kẽm kim loại = 8x + 3nNO + 8nN2O = 8x + 1

Bảo toàn N có: (8x + 1 ) + 2x + 0,2.1 + 0,05.2 = 1,425 => x = 0,0125 mol

Khối lượng các thành phần hỗn hợp muối = 29 + (8.0,0125 + 1).62 + 80.0,0125 = 98,2 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát