*

*

I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897-1914

Sau khi dứt cuộc bình định, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, để bóc lột quần chúng Việt Nam, đặt cơ sở thống trị lâu dài.

Bạn đang xem: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp ở việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

1. Tổ chức bộ đồ vật nhà nước của thực dân Pháp

a. Mục tiêu của cuộc khai thác:

- chia rẽ những dân tộc Đông Dương.

-Tăng cường áp bức, kìm kẹp làm cho giàu mang lại tư bản Pháp.

-Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.

-Tổ chức bộ đồ vật nhà nước của thực dân Pháp.

-Năm 1887 Pháp lập Liên Bang Đông Dương.

b. Việt phái mạnh bị chia làm ba xứ:

-Bắc Kỳ là xứ nửa bảo hộ đứng đầu là Thống sứ Pháp.

-Trung Kỳ với chế độ bảo hộ, đứng đầu là Khâm Sứ Pháp.

-Nam Kỳ theo chế độ thuộc địa, đứng đầu là Thống đốc Pháp.

-Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh đứng đầu là viên quan người Pháp.

-Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, dưới là xóm xã do quan chức địa phương cai quản.

c. Nhận xét về hệ thống chủ yếu quyền của Pháp

-Chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn.

-Kết hợp giữa đơn vị nước thực dân cùng phong kiến.

-Chia Việt phái nam thành ba quốc gia riêng biệt là Bắc Kỳ, Trung Kỳ với Nam Kỳ.

-Tất cả đều phục vụ mang đến lợi ích tư bản Pháp.

*

2. Cơ chế kinh tế

- Tích cực: Cuộc khai quật của Pháp có tác dụng xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa sở hữu yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm xuất hiện nền gớm tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền khiếp tế cũ bị phá vỡ.

- Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai quật thuộc địa là vơ vét sức người, sức của nhân dân Đông Dương. Vị vậy:

+ Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

+ Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

+ Công nghiệp phạt triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

+ Xây dựng hệ thống giao thông vận tải phục vụ cho công cuộc bóc tách lột

+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường VN, đánh những thuế mới, nặng nhất là thuế mối, rượu, thuốc phiện.

Nhận xét:

-Nền khiếp tế Việt phái nam lạc hậu, phụ thuộc.

-Tài nguyên vạn vật thiên nhiên bị khai quật triệt để.

-Nông nghiệp giậm chân tại chỗ.

-Công nghiệp vạc triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

3. Chính sách văn hóa, giáo dục

-Giai đoạn đầu, duy trì nền Hán học cũ.

-1905 cải bí quyết giáo dục, mở trường đào tạo người Việt phục vụ mang đến cai trị của Pháp.

-Ấu học ở làng thôn học chữ Hán với chữ Quốc ngữ.

-Tiểu học ở phủ, huyện học chữ Hán,chữ Quốc ngữ với chữ Pháp.

-Trung học ở tỉnh học chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp bắt buộc.

-Nhận xét:

+ Hạn chế phân phát triển giáo dục.

+ duy trì “văn hóa làng” theo hướng “bần cùng hóa” và “ngu dân hóa”

+ bảo trì thói hư tật xấu.

II. Những chuyển biến của xóm hội Việt Nam

1. Sự hình thành những giai tầng mới trong làng hội

Bên cạnh các giai cấp cũ không ngừng bị phân hoá, xóm hội Việt phái nam đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:

- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, có tác dụng chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Mặc dù nhiên, tất cả một bộ phận địa chủ vừa với nhỏ tất cả tinh thần yêu thương nước.

- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức tách bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, thâm nhập cuộc đấu giành giật độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm cho việc trong những hầm mỏ, đồn điền.

- Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, tất cả nguồn gốc từ những nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ thương hiệu buôn... Bị kìm hãm, chèn ép. Do thế lực tởm tế nhỏ bé, lệ thuộc đề nghị họ không đủ can đảm mạnh dạn đấu tranh, chỉ ao ước muốn có những gắng đổi nhỏ để dễ bề có tác dụng ăn sinh sống.

- Tiểu tư sản thành thị, bao gồm chủ những xưởng thủ công nhỏ, cơ sở mua sắm nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Đó là những người gồm trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc đề nghị đã sớm giác ngộ cùng tích cực thâm nhập vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

- người công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, có tác dụng việc trong những đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp đề nghị đời sống khổ cực, bao gồm tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

2. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đô thị Việt phái nam ra đời và phát triển, đề xuất xuất hiện tầng lớp mới là tiểu tư sản thành thị, tư sản cùng công nhân

-Tầng lớp tư sản: chủ hãng bán buôn nhỏ; chưa hưởng ứng các cuộc vận động phương pháp mạng

-Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: chủ xưởng thủ công nhỏ, viên chức, sinh viên; gồm ý thức dân tộc, tích cực tham gia những cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ XX.

-Đội ngũ người công nhân xuất thân từ dân cày bị tách lột, bao gồm tinh thần đấu tranh.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Giò Lụa Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Giò Lụa

3. Xu hướng mới vào cuộc vận động giải phóng dân tộc

-Tư tưởng dân chủ tư sản bởi ảnh hưởng của cuộc Duy Tân ở Nhật Bản truyền vào Việt phái mạnh qua sách báo của Trung Quốc.