Đặt tính rồi tính:a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; Biết 4,5l dầu trọng lượng 3,42kg. Hỏi 8l dầu khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8); b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25); d) (17,4 : 1,45).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 71

Phương pháp giải:

Muốn chia một vài thập phân cho một trong những thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở trong phần thập phân của số phân chia thì chuyển dấu phẩy làm việc số bị phân tách sang bên đề nghị bấy nhiêu chữ số.

- vứt dấu phẩy sống số chia rồi triển khai phép phân tách như phân chia số tự nhiên.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Biết (4,5l) dầu khối lượng (3,42kg). Hỏi (8l) dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính trọng lượng của (1) lít dầu (=) khối lượng của (4,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính cân nặng của (8) lít dầu (=) khối lượng của (1) lít dầu ( imes ,8).

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

(4,5l) dầu: (3,42kg)

(8l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(3,42 : 4,5 = 0,76 ;(kg))

(8l) dầu nặng trĩu số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 8 = 6,08 ;(kg))

Đáp số: (6,08kg.)


May một bộ áo quần hết (2,8m) vải. Hỏi (429,5m) vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và còn quá mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện tại phép tính chia: (429,5 : 2,8). Thương đó là số bộ áo xống may được cùng số dư là số vải vóc còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt: (2,8m): (1) bộ

(429,5m): ... Bộ? (thừa:... (m)?)

Ta có: 

*

(429,5 : 2,8 = 153) (dư (1,1)) 

Vậy nếu tất cả (429,5m) vải thì cửa hàng may được (153) bộ áo quần và còn quá (1,1m) vải.

Đáp số: (153) cỗ quần áo; dư (1,1m) vải.


Lý thuyết

a) ví dụ như 1: Một thanh sắt dài (6,2dm) trọng lượng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của thanh fe đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải tiến hành phép chia: (23,56 : 6,2 = ;?;)

Ta có: (23,56 : 6,2 = (23,56 imes 10) : (6,2 imes 10))

(23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)

Thông thường xuyên ta đặt tính rồi làm cho như sau: 

 Phần thập phân của số (6,2) bao gồm một chữ số.

 Chuyển dấu phẩy của số (23,56) quý phái bên bắt buộc một chữ số được (235,6); quăng quật dấu phẩy nghỉ ngơi số (6,2) được (62).

+) tiến hành phép chia (235,6 : 62).

*

Vậy: ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))

b) lấy ví dụ 2: (82,55 : 1,27 = ;?)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

 Phần thập phân của nhị số (82,55) và (1,27) cùng gồm hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở nhị số đó được (8255) và (127).

 Thực hiện phép phân tách (8255 : 127).

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Xác Định Điện Trở Của Một Dây Dẫn Bằng Ampe Kế Và Vôn Kế

*

Muốn chia một trong những thập phân cho một vài thập phân ta có tác dụng như sau:

- Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số tại đoạn thập phân của số phân chia thì gửi dấu phẩy nghỉ ngơi số bị chia sang bên đề xuất bấy nhiêu chữ số.