Có 4 lọ đựng những dung dịch riêng biệt mất nhãn:AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3.Có thể dùng dung dịch nào tiếp sau đây làm thuốc thử nhằm trực tiếp rõ ràng được các dung dịch trên?


Hỗn vừa lòng X bao gồm hai este đều chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C10H12O2. Đun rét 16,4 gam X cần dùng về tối đa 200 ml hỗn hợp NaOH 0,9M. Chưng cất dung dịch sau bội phản ứng, nhận được a gam chất hữu cơ Y và hỗn hợp Z tất cả hai muối; trong đó có x gam muối hạt A cùng y gam muối B (MA B). Đốt cháy hoàn toàn a gam Y đề nghị dùng 0,17 mol O2. Quý hiếm của y – x là?


Nung 7,84 gam fe trong không khí, sau 1 thời gian, chiếm được 10,24 gam tất cả hổn hợp rắn X. đến X phản nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 (loãng, dư), nhận được V ml khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, làm việc đktc). Quý giá của V là


Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời hạn thu được lếu láo hợp thành phầm X (gồm HCHO, H2O cùng CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3, được 12,96 gam Ag. Công suất của phản ứng oxi hóa CH3OH là


Cho những chất sau: CH2=CHC≡CH (1); CH2=CHCl (2); CH3CH=C(CH3)2 (3); CH3CH=CHCH=CH2 (4); CH2=CHCH=CH2 (5); CH3CH=CHBr (6). Hóa học nào tiếp sau đây có đồng phân hình học?


Dung dịch X tất cả màu domain authority cam. Nếu cho thêm vào một lượng KOH, red color của dung dịch từ từ chuyển quý phái màu đá quý tươi. Nếu cung ứng đó một lượng H2SO4, màu sắc của dung dịch dần dần trở lại màu da cam. Dung dịch X cất chất gồm công thức phân tử là


Hai dây phơi làm bởi hai kim loại nguyên chất là Cu với Al, được nối cùng với nhau xong để trong bầu không khí ẩm. Chỗ nối của 2 dây kim loại có thể xảy ra hiện tượng kỳ lạ nào sau đây?


Nhỏ hết sức từ từ dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X cất đồng thời Al2(SO4)3, K2SO4 với lắc dịu để những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc tổng trọng lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 1M như sau

Giá trị của x là


Cho lếu láo hợp có CH3COOCH3 và C6H5COOCH3 chức năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch đựng m gam ancol. Quý hiếm của m là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt kẽm kim loại Fe dư trong khí Cl2.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không tác dụng với naoh trong dung dịch

(2) mang lại Fe3O4 vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(3) Đốt nóng hỗn hợp Fe với S (trong chân không).

Xem thêm: Phân Tích Nội Dung Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định

(4) Cho kim loại Fe vào lượng dư hỗn hợp HCl.

Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, gồm bao nhiêu thí nghiệm thu được muối sắt(II)?


Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch NaOH dư vào X. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam