toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hóa hóa học nào dưới đây được dùng để làm mềm nước có tính chất cứng vĩnh cửu?

A.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu

CaCl2.

B.KNO3.

C.Na3PO4

D.MgSO4.


*

Chất nào sau đây hoàn toàn có thể dùng làm cho mềm nước cứng bao gồm tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl. B. H2SO4.

C. Na2CO3. D. HCl.


*

Nước cứng vĩnh cửa ngõ chứa các ion như : $Ca^2+,Mg^2+,Cl^-,SO_4^2-$

Để làm mất đi tính cứng thì nên cần làm sút nồng độ của $Ca^2+,Mg^2+$

Vậy, chọn giải đáp C

$Ca^2+ + CO_3^2- o CaCO_3$$Mg^2+ + CO_3^2- o MgCO_3$


Có thể cần sử dụng hóa hóa học nào dưới đây để gia công mềm nước cứng mãi sau ?

A. H2SO4

B.Ca(OH)2.

C.Na2CO3

D.CuSO4


Đáp án C

HD cần sử dụng dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2 và dung dịch Na3PO4 để làm mềm nước cứng bao gồm tính cứng sống thọ → Đáp án đúng là đáp án C


Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. N a N O 3

B.NaOH

C. H 2 S O 4

D. N a 2 C O 3


Cho các phát biểu sau:

(1) Nước cứng là nhiều loại nước chứa được nhiều chất dơ và hóa chất độc hại.

(2) Nước cứng lâu dài là loại nước không có cách nào rất có thể làm mất tính cứng.

(3) Nước cứng là nhiều loại nước có chứa được nhiều ion Ca2+ với Mg2+.

(4) Để làm cho mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời chỉ có phương pháp duy tốt nhất là đun nóng.

(5) Nước cứng mãi mãi là nước có chứa Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-. Nước cứng tạm thời là nước tất cả chứa Ca2+; Mg2+; HCO3-.

(6) hầu như chất có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3; HCl.

(7) gần như chất rất có thể làm mềm nước cứng lâu dài là: Na3PO4; K3PO4.

Nhóm gồm các phát biểu đúng là

A. 3, 5, 7.

B.1, 2, 4, 5.

C. 4, 5, 6.

D.1, 2, 3, 4.


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn A.

(1) Sai, Nước cứng ko độc hại, không gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

(2) Sai, Để có tác dụng mềm nước cứng sống thọ ta hoàn toàn có thể dùng những hoá chất Na2CO3, Na3PO4.

(4) Sai, Để có tác dụng mềm nước cứng tạm thời rất có thể sử dụng phương pháp đun nóng, dùng những hoá hóa học Na2CO3, Na3PO4, Ca(ỌH)2 (vừa đủ).

(6) Sai, mọi chất hoàn toàn có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3.


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho các chất sau: NaCl, N a 2 C O 3 , B a C l 2 , C a O H 2 , HCl, N a 3 p O 4 . Số chất có thể làm mềm nước cứng gồm tính cứng sống thọ là

A.2

B.3

C.4

D.5


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án buộc phải chọn là:A


Đúng 0

comment (0)

Trong những chất sau, chất dùng để làm mềm nước cứng gồm tính cứng sống thọ là.

A.NaCl

B. B a C l 2

C. C a O H 2

D. N a 3 phường O 4


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án đề nghị chọn là:D


Đúng 0

comment (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Nước cứng mãi sau là một số loại nước ko thể làm mất tính cứng.

(2) Nước cứng là một số loại nước có chứa nhiều ion Ca2+ cùng Mg2+.

(3) Để có tác dụng mềm nước cứng tạm thời chỉ có cách thức duy tuyệt nhất là đun nóng.

(4) hầu hết chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.

(5) hầu hết chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng mãi mãi là: Na3PO4, K3PO4.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn lời giải A

Có 2 phân phát biểu và đúng là (2) với (5)

(1) không nên vì rất có thể làm mềm bằng không ít phương pháp, đối chọi cử là dùng Na2CO3 và Na3PO4

(3) sai bởi đun nóng rất có thể làm mượt nhưng không phải là giải pháp duy nhất

(4) sai vì HCl không có công dụng làm mượt nước cứng


Đúng 0

comment (0)

Hai hóa học được dùng để làm mềm nước bao gồm tính cứng tồn tại là

A.NaCl cùng Ca(OH)2.

B.Na2CO3và Na3PO4.

C.Na2CO3và Ca(OH)2.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Có 4 Chữ Số Khác Nhau Mà Các Chữ Số Đều Lẻ, Có Bao Nhiêu Số Có 4 Chữ Số Khác Nhau

D.Na2CO3 cùng HCl.


Lớp 12 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Giải thích:

Nước tất cả tính cứng vĩnh cửu bao gồm chứa ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl- => dùng Na2CO3 với Na3PO4 để làm mềm nước vì tạo thành MgCO3, CaCO3, Mg3(PO4)2 cùng Ca3(PO4)2 kết tủa => vứt bỏ được Mg2+, Ca2+ thoát khỏi nước

Đáp án B


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com