Bạn đang xem: Chất khử thể hiện tính gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 tính năng với oxi ở ánh nắng mặt trời cao có xúc tác tương thích sinh ra nitơ oxit NO cùng nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong bội nghịch ứng trên, NH3 nhập vai trò


Cho cha phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản bội ứng oxi hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất cùng ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng cộng phân tử và ion trong dãy vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử là


Cho sơ đồ vật phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, thông số của phân tử các chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò là chất oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong làm phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong phản nghịch ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số về tối giản của những chất trong bội nghịch ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho làm phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số thăng bằng tối giản của H2SO4 là


Cho những phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số các phản ứng trên, có bao nhiêu phản bội ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch tính năng được với chất nào sau đây không xẩy ra phản ứng thoái hóa khử:


Cho bội nghịch ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là hầu hết số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ thiết bị phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân bằng a, b, c của các chất phản bội ứng theo lần lượt là:


Cho sơ đồ vật phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối của phản nghịch ứng là


Cho phương trình chất hóa học của phản bội ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào sau đây về bội nghịch ứng trên là đúng?


Cho sơ đồ dùng phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa cùng bị khử là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Học Sao Cho Tốt

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.