Thì bây giờ đơn (Simple Present Tense) là một trong các thì giờ Anh - chủ điểm ngữ pháp căn bản trước tiên mà bất cứ người học tập tiếng Anh nào cũng đều yêu cầu “nằm lòng” trước khi học những mảng con kiến thức mở rộng và sâu sát hơn.

Bạn đang xem: Cấu trúc của thì hiện tại đơn


Trong nội dung bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhằm giúp chúng ta hiểu rõ thì hiện tại đơn - Công thức, bí quyết dùng và dấu hiệu nhận thấy như nạm nào, cũng giống như giúp bạn cũng có thể sâu chuỗi kiến thức bài học thuận tiện hơn. Lân cận đó, rất nhiều ví dụ phân tích cụ thể và bài tập rèn luyện cải thiện sẽ giúp chúng ta càng nắm chắc hơn về thì lúc này đơn này. Vậy họ cùng bắt vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LÀ GÌ?

Thì hiện tại đơn (Simple Present tense) là thì cần sử dụng để mô tả một hành động mang tính liên tục (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành động lặp đi tái diễn có tính quy luật, hoặc mô tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

Ví dụ:

 I walk lớn school every day. (Tôi đến lớp hằng ngày).

➢ He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục chơi nhẵn đá).

*

Ví dụ về thì hiện trên đơn

2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

 

Thể

Động từ bỏ “to be”

Động từ “thường”

CÂU KHẲNG ĐỊNH

S + am/is/are + ……

Chú ý:

I + amHe, She, It + isYou, We, They + are

E.g.1:  I am a student. (Tôi là học tập sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ phần lớn là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

Chú ý:

I, You, We, They + V (nguyên thể)He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn đi tập bơi vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào tầm 11 giờ đồng hồ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần shop chúng tôi thường đi thăm ông bà).

CÂU PHỦ ĐỊNH

S + am/is/are + not + N/Adj

Chú ý:

is not = isn’tare not = aren’t

E.g: She is not my friend. (Cô ấy chưa hẳn là bạn tôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

Chú ý:

do not = don’tdoes not = doesn’t

E.g: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác làm việc ở cửa tiệm.)

CÂU NGHI VẤN

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t

E.g: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi bao gồm từ nhằm hỏi).

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g:

a) What is this? (Đây là gì?).

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?).

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

E.g: do you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g:

a) Where vì chưng you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What vị you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

 

LƯU Ý KHÁC

Khi phân tách động từ sinh hoạt thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), sản phẩm công nghệ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) thì động từ chưa phải chia, thực hiện động trường đoản cú nguyên thể không có “to” như sinh sống ví dụ nêu trên. Đối với ngôi sản phẩm 3 số không nhiều (he, she, it), bắt buộc chia đụng từ bằng phương pháp thêm đuôi có "s/es" tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau rượu cồn từ:

– Thêm s vào đằng sau đa số các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ xong xuôi bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ hoàn thành bởi một phụ âm + y: study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: bí quyết phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc những từ loại khác nhau)

* Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm nước ngoài (international transcription) chứ không phụ thuộc cách viết (spelling).

/s/: khi từ gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

/iz/: lúc từ bao gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

/z/: lúc từ gồm âm cuối là những phụ âm còn sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì bây giờ đơn biểu đạt một thói quen tốt hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Ví dụ:

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi tiếp tục thức giấc vào tầm 6h sáng.

➨ Ta thấy câu hỏi thức dậy dịp 6h sáng là hành vi lặp đi lặp lại tiếp tục => áp dụng thì bây giờ đơn. Vị chủ ngữ là “I” nên động từ “get up” ngơi nghỉ dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả thực lý, thực sự hiển nhiên

Là những sự vật, hiện tượng lạ hiển nhiên trong cuộc sống đời thường không có gì để tranh luận

Ví dụ:

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất xoay quanh mặt trời.

➨ việc trái đất luôn luôn quay quanh mặt trời là sự việc thật rõ ràng => dùng hiện tại đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xảy ra trong tương lai

Cách này thường vận dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, lịch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay cất cánh thời điểm 7 giờ sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu lên đường lúc 8 giờ tạo sáng mai.

➨ mặc dù máy bay không đến hay tàu chưa xuất xứ nhưng vì đây là lịch trình có sẵn đề xuất sẽ sử dụng thì hiện tại đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu điều kiện loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của mình qua đi, bạn có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng thì bây giờ đơn trong một trong những cấu trúc khác trong giờ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi anh ấy tới.

- They will go khổng lồ the beach only when it is sunny.

Họ sẽ đi biển chỉ khi trời nắng.

They will go to the beach only when it is sunny.

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại đơn: khi trong câu có các trạng trường đoản cú chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go lớn the beach. (Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường xuất xắc uống những nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, mặt hàng quý, sản phẩm năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ coi truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi bóng đá hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ bố lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to lớn the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần từng tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận bốn vấn tham gia các khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng chuyên môn của học viên. Chúng ta Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

*

 5. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

 Bài 1: phân chia động từ trong ngoặc ở thì bây giờ Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ lớn Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ khổng lồ me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: thực hiện những động từ cho sau đây để điền vào khu vực trống thích hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic và Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng các động trường đoản cú sau để dứt câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân chia động từ đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour to get to work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và mái ấm gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to lớn know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want khổng lồ know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes lớn the cinema a lot. You want lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want to know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits lớn work? => vày they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go to her Chinese class? =>________why / I / have to lớn clean up? =>_______

Bài tập 7: xong đoạn hội thoại sau:

Rita: (►) do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) to all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) lớn away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) to a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) khổng lồ buy the tickets và pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) lớn me. (11) ............................ (I / not / want) to vì anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

6. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1:

1. am2. does not study

3. are not 

4. has5. have
6. lives7. Where are your children?8. works9. likes10. lives
11. rains12. fly13. flies14. closes15. tries - vày not think
16. passes17. is - watch18. writes19. vày you speak English?20. does not live

Bài 2

1. speaks2. drink3. opens4. causes5. live6. take7. connects

 

Bài 3

1. goes2. doesn’t grow3. rises4. make5. don"t eat
6. doesn"t believe7. translates8. don"t tell8. don"t tell 

 

Bài 4:

1. doesn"t drink2. do the banks close3. don"t use4. does Ricardo come
5. do you do6. takes ... Does it take7. does this word mean8. doesn"t do

Bài 5

1. How often vì chưng you play tennis4. What does your brother do?
2. Does your sister play tennis?5. How often do you go khổng lồ the cinema?
3. Which newspaper vì you read?6. Where bởi vì your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.5. Does David want some coffee?
2. We don’t believe the Prime Minister. 6. She has three daughters.

Xem thêm: Tả Lại Cảnh Đẹp Của Một Khu Vui Chơi Giải Trí Mà Em Thích, Tả Một Khu Vui Chơi Giải Trí Mà Em Thích Siêu Hay

3. Vì chưng you understand the question?7. When does she go to lớn her Chinese class?
4. They don’t work late on Fridays.8. Why vị I have khổng lồ clean up?

Bài tập 7

1. I go8. Does it cost
2. comes9. I don’t know
3. we travel10. That doesn’t matter
4. don’t you come11. I don’t want
5. Doesn’t make12. Does that annoy
6. Vì you take13. It doesn’t annoy
7. I love14. Find

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đây là toàn bộ cụ thể bài học về thì lúc này đơn (Simple present tense) bao gồm: Khái niệm, công thức, phương pháp sử dụng, vết hiệu nhận thấy và bài xích tập rèn luyện, nhằm giúp chúng ta hiểu thật rõ kỹ năng về thì cơ bạn dạng này cũng như rất có thể áp dụng chủ yếu xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học thêm những bài học về những thì giờ đồng hồ Anh không giống trên site magdalenarybarikova.com nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay trở ngại nào trong học tập tập, các bạn đừng ngần ngại comment dưới nội dung bài viết để được khuyên bảo và câu trả lời nha!