Bộ thắc mắc trắc nghiệm giáo dục quốc chống lớp 12 với trên 200 câu hỏi trắc nghiệm gồm đáp án, chọn lọc được biên soạn và sưu tầm để giúp đỡ học sinh sẽ sở hữu thêm ôn tập từ đó được điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn giáo dục đào tạo quốc phòng lớp 12.

Bạn đang xem: Câu hỏi qpanhp 1 có đa

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống lớp 12 bài xích 1 bao gồm đáp án

Câu 1. Thứ tự thực hiện quá trình tập hợp quy củ tiểu đội 1 mặt hàng ngang

A. Tập phù hợp => điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => tập thích hợp => giải tán.

C. Tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập vừa lòng => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2. người kí quyết định ban hành Điều lệnh Đội ngũ là

A. Lắp thêm trưởng bộ Quốc phòng.

B. Bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng.

C. Thủ tướng thiết yếu phủ.

D. Chủ tịch Quốc hội.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 3. Hình hình ảnh dưới đây miêu tả về vẻ ngoài tập hợp chuần tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng dọc.

B. Đội hình tiểu team 2 mặt hàng dọc.

C. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Điều lệnh Đội ngũ luật động tác đội ngũ từng người, lực lượng từng đơn vị từ cấp

A. Trung đoàn đã đến cấp đại đoàn.

B. Trung đoàn đến cấp sư đoàn.

C. Tiểu nhóm đến cấp cho trung đoàn.

D. Tiểu đoàn tới cấp lữ đoàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5. So với quy củ trung team 1 hàng ngang, quy củ trung nhóm 2 hàng ngang không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn hàng ngũ.

D. Giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. Khi bình chọn gióng hàng, trung đội trưởng cần làm gì?

A. Quay đầu sang một bên qua phải/ trái để soát sổ theo chuẩn.

B. Ngủ tại chỗ, gửi mắt bao quát toàn bộ đội hình.

C. Triển khai động tác qua phải/ trái để kiểm tra.

D. Đứng nghiêm tại địa điểm để soát sổ toàn nhóm hình.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 7. Trong đội hình trung team 1 sản phẩm ngang/ dọc, lúc thấy những chiến sĩ đã đứng vào vị trí tập hợp, tại địa chỉ chỉ huy, tiểu nhóm trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8. Trong chuần trung nhóm 1 sản phẩm dọc/ ngang, toàn trung đội sẽ điểm số từ là một đến không còn khi nghe kết thúc khẩu lệnh nào bên dưới đây?

A. “Từng trung nhóm điểm danh”.

B. “Điểm danh”.

C. “Từng tiểu team điểm số”.

D. “Điểm số”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 9. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đã đứng thắng hàng, tiểu đội trưởng hô hễ lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10. Trong quy trình tập hợp, bề ngoài đội hình nào tiếp sau đây phải triển khai điểm số?

A. Đội hình trung nhóm 1 mặt hàng dọc.

B. Đội hình trung team 2 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu team 2 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 11. Trong quá trình tập hợp, vẻ ngoài đội hình nào sau đây không phải thực hiện điểm số?

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm dọc.

B. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu đội 1 mặt hàng ngang.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 12. Hình thức nào dưới đây không thuộc đội hình tiểu đội?

A. Đội hình tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 2 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 4 hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 13. Trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng tại đoạn nào?

A. Vị trí trung tâm đội hình, cách đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên trái, biện pháp đội hình từ bỏ 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên cạnh phải, giải pháp đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Giáp phía mặt trái đồng chí mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Trong đội hình trung team 1 mặt hàng ngang, trung đội trưởng đứng tại đoạn nào?

A. ở vị trí chính giữa đội hình, giải pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. ở vị trí chính giữa đội hình, biện pháp đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên trái, biện pháp đội hình tự 3 – 5 bước.

D. Chếch trở về bên cạnh trái, giải pháp đội hình trường đoản cú 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Đáp án B


Câu 15. Nội dung nào tiếp sau đây mô tả không đúng chuần tiểu team 2 mặt hàng dọc?

A. Các chiến sĩ sở hữu số hiệu lẻ (1; 3; 5; 7) đứng hàng dọc bên phải.

B. Các chiến sĩ mang số hiệu chẵn (2; 4; 6) đứng hàng dọc mặt trái.

C. Cự li giãn cách giữa hai hàng dọc là khoảng tầm 70 cm.

D. Các chiến sĩ đứng thành 2 sản phẩm dọc phía trước tiểu đoàn trưởng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 16. Thứ từ bỏ thực hiện các bước tập hợp chuần tiểu đội 2 mặt hàng dọc

A. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập thích hợp => giải tán.

C. Tập phù hợp => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hòa hợp => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 17. Thứ từ thực hiện quá trình tập hợp đội hình tiểu nhóm 2 sản phẩm ngang

A. Tập vừa lòng => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập đúng theo => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 18. Điều lệnh Đội ngũ là văn bản quy phi pháp luật thuộc hệ thống văn bạn dạng pháp luật trong phòng nước do

A. Bộ trưởng Bộ Quốc chống kí quyết định ban hành.

B. Chủ tịch nước kí ra quyết định ban hành.

C. Thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao kí quyết định ban hành.

D. Chủ tịch Quốc hội kí ra quyết định ban hành.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 19. Thứ tự thực hiện quá trình tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang

A. điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => tập đúng theo => giải tán.

B. Tập thích hợp => điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => giải tán.

C. Tập đúng theo => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập vừa lòng => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 20. Hình ảnh dưới đây biểu lộ về bề ngoài tập hợp đội hình trung team nào?

*

A. Đội hình trung team 1 mặt hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 2 sản phẩm dọc.

C. Đội hình trung nhóm 1 sản phẩm ngang.

D. Đội hình trung team 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 12 bài bác 2 có đáp án

Câu 1.Nội dung nào sau đây khôngphản ánh đúng tính chất của nền quốc phòng toàn dân cư Việt Nam?

A. Của dân.

B. Vị dân.

C. Vị dân.

D. Khoa học.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 2.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng tứ tưởng chỉ đạo của Đảng cùng sản nước ta trong việc xây dựng nền quốc chống toàn dân?

A. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là phòng đế quốc và chống phong kiến.

B. Phối hợp ngặt nghèo hoạt hễ quốc phòng, an ninh với vận động đối ngoại.

C. Củng thế quốc phòng, bình yên là trọng trách trọng yếu của Đảng, bên nước, nhân dân.

D. Thể chế hóa những chủ trương của Đảng về chế tạo nền quốc chống toàn dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3.Việc desgin nền quốc chống toàn dân ở vn khôngnhằm tiến hành mục đích nào dưới đây?

A. Bảo đảm an toàn vững có thể độc lập, nhà quyền, thống tuyệt nhất và trọn vẹn lãnh thổ.

B. Bảo vệ Đảng, công ty nước, nhân dân và chế độ xã hội nhà nghĩa.

C. Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, văn minh hóa đất nước.

D. Giữ môi trường thiên nhiên hòa bình, vạc triển đất nước theo kim chỉ nan tư phiên bản chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4.Một trong những nhiệm vụ chế tạo nền quốc chống toàn dân là

A. đảm bảo an toàn vững chắc chắn độc lập, nhà quyền, tòa vẹn phạm vi hoạt động của quốc gia Việt Nam.

B. đứng vững sự bất biến và cách tân và phát triển của mọi chuyển động trong cuộc sống xã hội.

C. đấu tranh chống lại các hành động gây rối, phá hoại, lật đổ của những thế lực làm phản động.

D. Giữ lại gìn riêng lẻ tự bình yên xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng, gia sản của mỗi gia đình và công dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 5.Một giữa những nhiệm vụ thiết kế nền bình an nhân dân là

A. Bảo đảm an toàn vững vững chắc độc lập, công ty quyền, tòa vẹn phạm vi hoạt động của nhà nước Việt Nam.

B. đánh win mọi quân thù xâm lược, đảm bảo Tổ quốc cùng đời sinh sống nhân dân.

C. đấu tranh cản lại các hành động gây rối, phá hoại, lật đổ của các thế lực phản nghịch động.

D. Chống chặn, vượt mặt mọi âm mưu và hành động “Diễn biến hòa bình” của thù địch.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6.Tiềm lực kinh tế của nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân được gọi là

A. ý chí quyết trung ương của quần chúng trong vấn đề xây dựng và đảm bảo Tổ quốc buôn bản hội chủ nghĩa.

B. Khả năng về kinh tế của đất nước rất có thể khai thác nhằm mục đích củng nạm quốc phòng, an ninh.

C. Kĩ năng về kỹ thuật và công nghệ hoàn toàn có thể khai thác ship hàng cho quốc phòng, an ninh.

D. Kỹ năng về thiết bị chất, tinh thần rất có thể huy động, giao hàng cho trách nhiệm quân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7.Tiềm lực kho học tập – công nghệ của nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân được gọi là

A. ý chí quyết vai trung phong của nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội công ty nghĩa.

B. Kĩ năng về kinh tế tài chính của đất nước hoàn toàn có thể khai thác nhằm củng thế quốc phòng, an ninh.

C. Năng lực về công nghệ và công nghệ hoàn toàn có thể khai thác giao hàng cho quốc phòng, an ninh.

D. Tài năng về thứ chất, tinh thần có thể huy động, ship hàng cho trách nhiệm quân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng về tiềm lực tởm tếcủa nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Là đk vật chất đảm bảo an toàn cho sức mạnh quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân.

B. Là kỹ năng kinh tế của đất nước có thể khai thác nhằm mục đích củng cầm quốc phòng, an ninh.

C. Là các đại lý vật của các tiềm lực không giống (chính trị, công nghệ – công nghệ, quân sự...).

D. Là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nối khoa học tập quân sự, thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 9.Tiềm lực nào dưới đây được coi là nhân tố cửa hàng sự tăng trưởng kinh tế và củng gắng quốc phòng, an ninh; tác động trực sau đó khoa học quân sự?

A. Tiềm lực thiết yếu trị, tinh thần.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - an ninh.

C. Tiềm lực công nghệ – công nghệ.

D. Tiềm lực gớm tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10.Tiềm lực nào tiếp sau đây được hỏi là: năng lực tiềm tàng về thiết bị chất, tinh thần rất có thể huy động tạo thành thành sức mạnh ship hàng cho trách nhiệm quân sự, an ninh cho chiến tranh?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, tinh thần.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - an ninh.

C. Tiềm lực công nghệ – công nghệ.

D. Tiềm lực ghê tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 11.Xây dựng tiềm lực bao gồm trị, tinh thầncủa nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân cần triệu tập vào trọng trách nào bên dưới đây?

A. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quốc phòng, an ninh; nâng cao cảnh giác bí quyết mạng.

B. Đảm bảo các đại lý vật chất cho quốc phòng, an toàn trong thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác huấn luyện và giảng dạy và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

D. Phát hành quân đội cùng công an theo hướng: bí quyết mạng, bao gồm quy, tinh huệ, hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12.Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệcủa nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân cần triệu tập vào trách nhiệm nào dưới đây?

A. Thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục đào tạo quốc phòng, an ninh; nâng cấp cảnh giác phương pháp mạng.

B. Đảm bảo cửa hàng vật hóa học cho quốc phòng, an toàn trong thời bình cùng thời chiến.

C. Chú ý công tác huấn luyện và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

D. Xuất bản quân đội với công an theo hướng: cách mạng, chủ yếu quy, tinh huệ, hiện nay đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13.Xây dựng tiềm lực ghê tếcủa nền quốc chống toàn dân, bình an nhân dân cần tập trung vào nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; nâng cấp cảnh giác phương pháp mạng.

B. Đảm bảo cửa hàng vật hóa học cho quốc phòng, an toàn trong thời bình cùng thời chiến.

C. Chú trọng công tác huấn luyện và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

D. Gây ra quân đội và công an theo hướng: giải pháp mạng, bao gồm quy, tinh huệ, hiện nay đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 14.Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninhcủa nền quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân cần triệu tập vào nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Thực hiện giỏi nhiệm vụ giáo dục đào tạo quốc phòng, an ninh; cải thiện cảnh giác bí quyết mạng.

B. Đảm bảo cửa hàng vật chất cho quốc phòng, bình yên trong thời bình với thời chiến.

C. Chú ý công tác huấn luyện và tu dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

D. Triển khai công tác giáo dục và đào tạo quốc phòng – an ninh với hầu như đối tượng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 15.Tiềm lực thiết yếu trị, ý thức của nền quốc phòng toàn dân, bình an nhân dân được biểu thị ở

A. Năng lượng lãnh đạo của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, an ninh.

B. Khả năng phát triển khoa học, hàng ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

C. Các đại lý vật chất kĩ thuật rất có thể huy động đến quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng bảo trì và không dứt phát triển của những lực lượng vũ trang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 16.Tiềm lực quốc phòng, an ninh của nền quốc chống toàn dân, an ninh nhân dân được biểu thị ở

A. Năng lượng lãnh đạo của Đảng với trọng trách quốc phòng, an ninh.

B. Năng lực phát triển khoa học, hàng ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật.

C. đại lý vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể huy động mang đến quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng gia hạn và không kết thúc phát triển của những lực lượng vũ trang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 17.Tiềm lực khoa học, technology của nền quốc chống toàn dân, an toàn nhân dân được thể hiện ở

A. Năng lượng lãnh đạo của Đảng với trách nhiệm quốc phòng, an ninh.

B. Nguồn dự trữ sức người, sức của sống thời bình khi đưa sang thời chiến.

C. Các đại lý vật hóa học kĩ thuật rất có thể huy động mang lại quốc phòng, an ninh.

D. Khả năng bảo trì và không ngừng phát triển của các lực lượng vũ trang.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng biểu lộ của tiềm lực bao gồm trị, niềm tin trong nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

A. Năng lực lãnh đạo của Đảng với trọng trách quốc phòng, an ninh.

B. Ý chí quyết trung tâm của dân chúng trong nhiệm vụ bảo đảm Tổ quốc.

C. Cửa hàng vật chất kĩ thuật có thể huy động cho quốc phòng, an ninh.

D. Sự quả lí điều hành ở trong phòng nước với trách nhiệm quốc phòng, an ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19.Nội dung nào dưới đây khôngphản ánh đúng biểu hiện của tiềm lực khoa học – công nghệ trong nền quốc phòng toàn dân, an toàn nhân dân?

A. Năng lượng lãnh đạo của Đảng với trọng trách quốc phòng, an ninh, bảo đảm Tổ quốc.

B. Năng lực phát triển khoa học, đội ngũ nhân viên khoa học, kĩ thuật.

C. Các đại lý vật chất kĩ thuật hoàn toàn có thể huy động giao hàng cho quốc phòng, an ninh.

D. Năng lực ứng dụng công dụng nghiên cứu vãn khoa học đáp ứng yêu mong quốc phòng, an ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 20.Nội dung nào sau đây khôngphản ánh đúng văn bản khi xây dựng cầm trận quốc phòng toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Xây dựng khu vực phòng thủ vững to gan lớn mật ở những xã, phường trên cả nước.

B. Tạo phương án, xúc tiến lực lượng sẵn sàng đối phó với đa số tình huống.

C. Kết hợp nghiêm ngặt thế trận quốc phòng toàn dân với cố gắng trận bình yên nhân dân.

D. Phân vùng kế hoạch với quốc phòng, an ninh kết hợp với phân vùng kinh tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 12 bài 3 gồm đáp án

Câu 1.Quân đội dân chúng của nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhất của

A. Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Chiến trận Tổ quốc Việt Nam.

C. Quốc hội nước Việt Nam.

D. Cơ quan chính phủ Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 2.Quân đội dân chúng của nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa vn đặt dưới sự chỉ đạo và quản lý điều hành của

A. Tổng túng bấn thư Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Thủ tướng bao gồm phủ.

D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 3.Quân team nhân dân việt nam khôngbao bao gồm lực lượng nào bên dưới đây?

A. Quân nhân chủ lực.

B. Quân nhân địa phương.

C. Bộ đội biên phòng.

D. Dân quân trường đoản cú vệ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 4.Cơ quan tiền nào sau đây khôngthuộc hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam?

A. Tổng cục chính trị.

B. Tand quân sự trung ương.

C. Viện kiểm Nhân dân buổi tối cao.

D. Tổng viên hậu cần.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5.Cơ quan nào sau đây thuộc khối hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng Việt Nam?

A. Viện kiểm cạnh bên nhân dân.

B. Tổng cục công nghiệp quốc phòng.

C. Tòa án nhân dân.

D. Tổng cục biển hòn đảo và hải hòn đảo Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6. Trong khối hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, ban ngành nào tất cả chức năng bảo vệ trình độ chuẩn bị chiến đấu của lực lượng khí giới và điều hành quản lý các hoạt động quân sự trong thời bình, thời chiến?

A. Tổng cục chủ yếu trị.

B. Cỗ Tổng tham mưu.

C. Tổng viên Hậu cần.

D. Tổng cục Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7. Trong hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng Việt Nam, phòng ban nào phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân?

A. Tổng cục bao gồm trị.

B. Cỗ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.

D. Tổng cục Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8. Trong hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam, cơ sở nào có chức năng đảm bảo bối chất, quân y, vận tải cho toàn quân?

A. Tổng cục chính trị.

B. Cỗ Tổng tham mưu.

C. Tổng viên Hậu cần.

D. Tổng viên Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9. Trong hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam, cơ quan nào có chức năng đảm bảo an toàn vũ khí, trang bị, kĩ thuật, phương tiện cuộc chiến tranh cho toàn quân?

A. Tổng cục chủ yếu trị.

B. Cỗ Tổng tham mưu.

C. Tổng cục Hậu cần.

D. Tổng viên Kĩ thuật.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10.Trong hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng Việt Nam, quân khu được hiểu là

A. Tổ chức quân sự theo lãnh thổ, trực thuộc cỗ Quốc phòng.

B. đơn vị chức năng tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật.

C. Thành phần quân đội chuyển động ở môi trường xung quanh địa lí nhất định.

D. Các đơn vị lính chuyên môn, ví dụ: pháp binh, công binh…

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 11.Trong khối hệ thống tổ chức của quân đội quần chúng. # Việt Nam, quân đoàn được phát âm là

A. Tổ chức quân sự theo lãnh thổ, trực thuộc cỗ Quốc phòng.

B. đơn vị chức năng tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật.

C. Phần tử quân đội chuyển động ở môi trường địa lí độc nhất vô nhị định.

D. Các đơn vị bộ đội chuyên môn, ví dụ: pháp binh, công binh…

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 12.Trong khối hệ thống tổ chức của quân đội nhân dân Việt Nam, quân chủng được gọi là

A. Tổ chức triển khai quân sự theo lãnh thổ, trực thuộc bộ Quốc phòng.

B. đơn vị tác chiến chiến dịch hoặc chiến dịch – chiến thuật.

C. Phần tử quân đội chuyển động ở môi trường địa lí tốt nhất định.

D. Những đơn vị bộ đội chuyên môn, ví dụ: pháp binh, công binh…

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13.Hệ thống bậc hàm của sĩ quan liêu Quân đội nhân dân Việt Nam bao hàm bao nhiêu cấp, bậc?

A. 3 cấp, 12 bậc.

B. 2 cấp, 8 bậc.

C. 1 cấp, 4 bậc.

D. 4 cấp, 16 bậc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14.Binh chủng nào tiếp sau đây thuộc Quân chủng lục quân – quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Binh chủng Pháo chống không.

B. Binh chủng thương hiệu lửa phòng không.

C. Binh chủng bộ binh cơ giới.

D. Binh chủng tên lửa – pháo bờ biển.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 15.Hiện nay, bên trên toàn lãnh thổ nước ta có bao nhiêu quân khu?

A. 6 quân khu.

B. 7 quân khu.

C. 8 quân khu.

D. 9 quân khu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 16.Lực lượng công an nhân dân việt nam được đặt dưới sự lãnh đạo hay đối, thẳng về gần như mặt của

A. Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Trận mạc Tổ quốc Việt Nam.

C. Quốc hội nước Việt Nam.

D. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17.Lực lượng công an nhân dân của nước cùng hòa làng hội chủ nghĩa nước ta được đặt bên dưới sự chỉ huy, cai quản lí thẳng của

A. Tổng túng thiếu thư Đảng cùng sản Việt Nam.

B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Thủ tướng bao gồm phủ.

D. Bộ trưởng Bộ cộng an.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 18.Lực lượng quân team nhân dân cùng công an nhân dân nước ta đều thuộc quyền thống lĩnh của

A. Tổng túng thiếu thư Đảng.

B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Thủ tướng chính phủ.

D. Quản trị nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 19.Công an dân chúng Việt Nam bao hàm các lực lượng nào?

A. Lực lượng bình yên và lực lượng Cảnh sát.

B. Bộ đội địa phương và lính chủ lực.

C. Bộ đội chủ lực và lính biên phòng.

D. Lực lượng an ninh và dân quân từ vệ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 20. Trong khối hệ thống tổ chức của công an dân chúng Việt Nam, cơ quan chăm trách đảm nhận công tác xây dựng khối hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nhiệm vụ trong cỗ Công an là

A. Tổng cục chế tạo lực lượng.

B. Tổng cục cảnh sát phòng kháng tội phạm.

C. Tổng cục tình báo.

D. Cỗ tư lệnh cảnh vệ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


....................................

....................................

Xem thêm: Tập Làm Văn 3: Hãy Kể Lại Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Ma Em Duoc Xem

....................................


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3