Hướng dẫn giải bài xích Ôn tập Chương I. Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng, sách giáo khoa Hình học tập 11. Nội dung bài trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập hình học tất cả trong SGK sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hình học 11


Lý thuyết

1. §1. Phép thay đổi hình

2. §2. Phép tịnh tiến

3. §3. Phép đối xứng trục

4. §4. Phép đối xứng tâm

5. §5. Phép quay

6. §6. Khái niệm về phép dời hình với hai hình bởi nhau

7. §7. Phép vị tự

8. §8. Phép đồng dạng

Dưới đó là phần gợi ý trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Câu hỏi trắc nghiệm chương I

magdalenarybarikova.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập hình học tập 11 kèm câu vấn đáp chi tiết thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 của bài bác Ôn tập Chương I. Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi chúng ta xem dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11

1. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 trang 35 sgk Hình học tập 11

Trong những phép biến chuyển hình sau, phép nào chưa phải là phép dời hình?

(A) Phép chiếu vuông góc lên một mặt đường thẳng;

(B) Phép đồng nhất;

(C) Phép vị trường đoản cú tỉ số $(-1)$;

(D) Phép đối xứng trục.

Trả lời:

Trong những phép biến hóa hình trên thì phép chiếu vuông góc lên một con đường thẳng không phải phép dời hình do nó không bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kỳ.


⇒ chọn đáp án: (A).

2. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 35 sgk Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai”

(A) Phép tịnh tiến trở nên đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng với nó;

(B) Phép đối xứng trục biến chuyển đường thẳng thành con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng với nó;

(C) Phép đối xứng tâm biến hóa đường trực tiếp thành mặt đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với nó;

(D) Phép vị tự phát triển thành đường thẳng thành mặt đường thẳng song song hoặc trùng cùng với nó.


Trả lời:

Phép đối xứng biến đường trực tiếp thành con đường thẳng song song hoặc trùng cùng với nó chỉ khi đường thẳng đó song song với trục.

Vậy giải đáp (B) là sai.

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

3. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 35 sgk Hình học 11

Trong phương diện phẳng $Oxy$ mang đến đường thẳng $d$ bao gồm phương trình (2x – y + 1 = 0.) Để phép tịnh tiến theo vectơ (vec v) biến $d$ thành thiết yếu nó thì (vec v) nên là vectơ nào trong những vectơ sau?

(A) (vec v = (2;,,1)) ; (B) (vec v = (2;,, – 1));


(C) (vec v = (1;,,2)) ; (D)(vec v = ( – 1;,,2)).

Trả lời:

Phép tịnh tiến (T_v) trở thành d thành bao gồm nó khi vectơ tịnh tiến (vec v) là một trong những vectơ chỉ phương của $d$.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

4. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 36 sgk Hình học 11

Trong khía cạnh phẳng toạ độ $Oxy$, cho (vec v = (2; – 1)) với điểm (M( – 3;2).) Ảnh của điểm $M$ qua phép tịnh tiến theo vecto (vec v) là vấn đề có toạ độ nào trong số toạ độ sau?

$(A) (5;3) ; (B) (1; 1);$


$(C) (-1; 1) ; (D) (1; -1).$

Trả lời:

Gọi $M’(x’; y’)$ là ảnh của $M$ qua (T_v) ta có: (overrightarrow MM’ = vec v)

(left{ eginarraylx’ + 3 = 2\y’ – 2 = – 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = 1endarray ight.) xuất xắc M’(-1; 1)

⇒ chọn đáp án: (C).

5. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 5 trang 36 sgk Hình học tập 11


Trong phương diện phẳng toạ độ $Oxy$ đến đường thẳng $d$ tất cả phương trình: (3x – 2y + 1 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng $d$ qua phép đối xứng trục $Ox$ có phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y + 1 = 0);

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y + 1 = 0).

Trả lời:

(Mleft( a;frac3a + 12 ight) in d,) call $M’$ là hình ảnh của $M$ qua phép đối xứng qua trục $Ox$, khi đó

(left{ eginarraylx’ = a\y’ = – frac3a + 12endarray ight. Leftrightarrow 2y’ = – (3x’ + 1) Leftrightarrow 3x’ + 2y’ + 1 = 0)

Do kia $d’$ là ảnh của $d$ thì (d’:3x + 2y + 1 = 0)

⇒ chọn đáp án: (A).

6. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 6 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong khía cạnh phẳng toạ độ $Oxy$ cho đường trực tiếp $d$ gồm phương trình: (3x – 2y – 1 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng $d$ qua phép đối xứng chổ chính giữa $O$ tất cả phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y – 1 = 0) ;

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y – 1 = 0).

Trả lời:

(M(1;1) in d,) điện thoại tư vấn $M’$ là ảnh của $M$ qua Đo, lúc đó:

(left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = – 1endarray ight.) tuyệt M’(-1; -1) và song song cùng với d, vì thế (d’:3(x + 1) – 2(y + 1) = 0)

( Leftrightarrow – 3x + 2y – 1 = 0.)

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

7. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 7 trang 36 sgk Hình học 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

(A) gồm một phép tịnh tiến biến chuyển mọi điểm thành bao gồm nó;

(B) tất cả một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành thiết yếu nó;

(C) bao gồm một phép quay thay đổi mọi điểm thành thiết yếu nó;

(D) tất cả một phép vị tự biến đổi mọi điểm thành thiết yếu nó.

Trả lời:

Mọi điểm đối xứng trục chỉ biến hóa mỗi điểm trên trục thành chính nó.

Vậy đáp án (B) sai.

⇒ chọn đáp án: (B).

8. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 36 sgk Hình học tập 11

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) Vô số.

Trả lời:

Hình vuông gồm trục đối xứng là nhị đường chéo cánh và hai tuyến đường thẳng trải qua hai trung điểm của cặp cạnh đối diện.

⇒ chọn đáp án: (C).

9. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 9 trang 36 sgk Hình học 11

Trong các hình sau, hình nào có vô số trọng tâm đối xứng?

(A) hai đường thẳng cắt nhau;

(B) Đường elip;

(C) hai đường thẳng tuy nhiên song;

(D) Hình lục giác đều.

Trả lời:

Hai con đường thẳng song song tất cả vô số trung tâm đối xứng nằm trên đường thẳng tuy nhiên song phương pháp đều hai tuyến đường thẳng đó.

⇒ chọn đáp án: (C).

10. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 10 trang 36 sgk Hình học 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

(A) hai đường thẳng ngẫu nhiên luôn luôn đồng dạng;

(B) hai tuyến phố tròn bất kỳ luôn đồng dạng;

(C) nhị hình vuông bất kỳ luôn đồng dạng;

(D) nhì chữ nhật ngẫu nhiên luôn đồng dạng.

Trả lời:

Cho nhị hình chữ nhật lần lượt gồm các size là $a; b$ và $a’; b’$

*

Nếu (fracaa’ e fracbb’) thì không tồn tại phép đồng dạng nào thay đổi hình này thành các hình kia, nên hai hình chữ nhật có kích cỡ như trên là không đồng dạng.

Vậy giải đáp (D) sai.

⇒ chọn đáp án: (D).

Xem thêm: Top 4 Bài So Sánh Người Đàn Bà Hàng Chài Và Bà Cụ Tứ Và Người Đàn Bà Hàng Chài

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 11 cùng với trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11!

“Bài tập nào khó khăn đã có magdalenarybarikova.com“


This entry was posted in Toán lớp 11 & tagged bài 1 trang 35 sgk Hình học 11, bài 10 trang 36 sgk Hình học 11, bài bác 2 trang 35 sgk Hình học tập 11, bài 3 trang 35 sgk Hình học 11, bài xích 4 trang 36 sgk Hình học tập 11, bài bác 5 trang 36 sgk Hình học tập 11, bài bác 6 trang 36 sgk Hình học tập 11, bài xích 7 trang 36 sgk Hình học 11, bài 8 trang 36 sgk Hình học tập 11, bài bác 9 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 1 trang 35 sgk Hình học tập 11, Câu 10 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 2 trang 35 sgk Hình học tập 11, Câu 3 trang 35 sgk Hình học tập 11, Câu 4 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 5 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 6 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 7 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 8 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 9 trang 36 sgk Hình học 11.