- Chọn bài xích -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: tương tác giữa phép nhân và phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: tương tác giữa phép chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức cất căn thức bậc haiBài 6: đổi khác đơn giản biểu thức cất căn thức bậc haiBài 7: biến đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc nhị (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Sách giải toán 9 bài bác 1: Căn bậc hai giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 9 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài bác 1 trang 4: Tìm những căn bậc nhì của mỗi số sau:

a) 9; b) 4/9; c) 0,25; d) 2.

Bạn đang xem: Căn bậc hai của 4 phần 9

Lời giải

a) Căn bậc nhị của 9 là 3 với -3 (vì 32 = 9 với (-3)2 = 9)

b) Căn bậc nhị của 4/9 là 2/3 cùng (-2)/3 (vì (2/3)2 = 4/9 và(-2/3)2 = 4/9)

c) Căn bậc nhị của 0,25 là 0,5 với -0,5 (vì 0,52 = 0,25 cùng (-0,5)2 = 0,25)

d) Căn bậc hai của 2 là √2 với -√2 (vì (√2)2 = 2 và(-√2)2 = 2 )

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài 1 trang 5: search căn bậc nhì số học của mỗi số sau:

a) 49; b) 64; c) 81; d) 1,21.

Lời giải

a) √49 = 7, vì 7 ≥ 0 và 72 = 49

b) √64 = 8, vày 8 ≥ 0 với 82 = 64

c) √81 = 9, vày 9 ≥ 0 và 92 = 81

d) √1,21 = 1,1 vì chưng 1,1 ≥ 0 cùng 1,12 = 1,21

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài 1 trang 5: tìm kiếm căn bậc hai của từng số sau:

a) 64; b) 81; c) 1,21.

Lời giải

a) những căn bậc hai của 64 là 8 với -8

b) những căn bậc nhì của 81 là 9 và -9

c) những căn bậc nhì của 1,21 là 1,1 và -1,1

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài xích 1 trang 6: So sánh


a) 4 với √15; b) √11 và 3.

Lời giải

a) 16 > 15 đề xuất √16 > √15. Vậy 4 > √15

b) 11 > 9 nên √11 > √9. Vậy √11 > 3

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài bác 1 trang 6: tìm kiếm số x không âm, biết:

a) √x > 1; b) √x 1 tức là √x > √1

Vì x ≥ 0 buộc phải √x > √1 ⇔ x > 1. Vậy x > 1

b) 3 = √9, cần √x Bài 1 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): tìm căn bậc nhị số học của từng số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:

121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

Lời giải:

Ta có: √121 = 11 vì 11 > 0 cùng 112 = 121 nên

Căn bậc nhị số học của 121 là 11. Căn bậc nhị của 121 là 11 và – 11.

Tương tự:

Căn bậc hai số học của 144 là 12. Căn bậc nhị của 144 là 12 cùng -12.

Căn bậc nhị số học của 169 là 13. Căn bậc hai của 169 là 13 với -13.

Căn bậc hai số học của 225 là 15. Căn bậc nhị của 225 là 15 với -15.

Căn bậc nhị số học của 256 là 16. Căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

Căn bậc nhị số học của 324 là 18. Căn bậc nhì của 324 là 18 và -18.

Căn bậc hai số học của 361 là 19. Căn bậc nhị của 361 là 19 cùng -19.

Căn bậc nhì số học tập của 400 là 20. Căn bậc nhị của 400 là trăng tròn và -20.

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): So sánh:

a) 2 và √3 ; b) 6 với √41 ; c) 7 với √47

Lời giải:

a) 2 = √4

Vì 4 > 3 bắt buộc √4 > √3 (định lí)

Vậy 2 > √3

b) 6 = √36

Vì 36 47 buộc phải √49 > √47

Vậy 7 > √47

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 9 Tập 1): Dùng máy vi tính bỏ túi, tính cực hiếm gần đúng của nghiệm mỗi phương tình sau (làm tròn cho chữ số thập phân máy ba):

a) x2 = 2 ; b) x2 = 3

c) x2 = 3,5 ; d) x2 = 4,12

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x2 = a ( với a ≥ 0) là những căn bậc hai của a.

Lời giải:

a) x2 = 2 => x1 = √2 với x2 = -√2

Dùng máy tính bỏ túi ta tính được:

√2 ≈ 1,414213562

Kết quả có tác dụng tròn mang đến chữ số thập phân thứ cha là:

x1 = 1,414; x2 = – 1,414

b) x2 = 3 => x1 = √3 với x2 = -√3


Dùng máy vi tính ta được:

√3 ≈ 1,732050907

Vậy x1 = 1,732; x2 = – 1,732

c) x2 = 3,5 => x1 = √3,5 cùng x2 = -√3,5

Dùng máy tính xách tay ta được:

√3,5 ≈ 1,870828693

Vậy x1 = 1,871; x2 = – 1,871

d) x2 = 4,12 => x1 = √4,12 và x2 = -√4,12

Dùng máy tính xách tay ta được:

√4,12 ≈ 2,029778313

Vậy x1 = 2,030 ; x2 = – 2,030

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): tra cứu số x ko âm, biết:

a) √x = 15; b) 2√x = 14

c) √x 2 ⇔ x = 225

Vậy x = 225

b) 2√x = 14 ⇔ √x = 7

Vì x ≥ 0 buộc phải bình phương nhị vế ta được:

x = 72 ⇔ x = 49

Vậy x = 49

c) √x Bài 5 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích s của nó bằng diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 3,5m cùng chiều dài 14m.

*

Hình 1

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật: SHCN = 3,5.14 = 49 (m2)

Gọi a (m) (a > 0) là độ nhiều năm của cạnh hình vuông. Suy ra diện tích hình vuông vắn là

SHV = a2 = 49 (m2)

=> a = 7 (m)

Vậy cạnh hình vuông vắn có độ dài là 7m.

Xem thêm: Hóa 8 Axit Bazo Muối - Hoá Học 8 Bài 37: Axit Bazơ Muối

Ghi chú: nếu như ta giảm đôi hình chữ nhật thành nhì hình chữ nhật có size 3,5m x 7m thì ta đã ghép được hình vuông vắn có cạnh là 7m.