Hòa tan trọn vẹn 23 gam láo hợp có Ca, CaO, K, K2O vào nước thu được dung dịch trong xuyên suốt X cùng thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu sục 4,48 lít hoặc 13,44 lít (đktc) CO2 vào dung dịch X chiếm được m gam kết tủa. Sục V lít khí CO2 vào hỗn hợp X thì thấy lượng kết tủa đạt cực đại. Quý hiếm của V là:


Hợp chất hữu cơ X đa chức gồm công thức phân tử C9H14O6. Tiến hành phản ứng xà chống hóa trọn vẹn X, sản phẩm thu được là hỗn hợp 2 muối bột của 2 axit hữu cơ 1-1 chức (trong đó có 1 axit gồm mạch cacbon phân nhánh) với hợp chất hữu cơ đa chức Y. Cho 13,08 gam X tham gia bội nghịch ứng tráng bạc thì khối lượng Ag lớn số 1 thu được là


Cho 10 gam lếu hợp tất cả hai amin no, đối chọi chức, mạch hở tính năng vừa đầy đủ với V ml dung dịch HCl 1M, nhận được dung dịch cất 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Trong chống thí nghiệm, khí X được điều chế với thu theo hình vẽ bên. Phản nghịch ứng nào tiếp sau đây không áp dụng được với phương pháp thu khí này?


Hỗn hợp X có metan, axetilen cùng propen tất cả tỉ khối so với H2 là 13,1. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol láo lếu hợp X kế tiếp dẫn sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thì chiếm được 38 gam kết tủa trắng và khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X tất cả glyxin, alanin, valin, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol tất cả hổn hợp X bắt buộc dùng vừa đủ 0,615 mol O2. Thành phầm cháy gồm CO2, H2O cùng N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Mang đến lượng X trên vào hỗn hợp KOH dư thấy bao gồm a mol KOH gia nhập phản ứng. Quý giá của a là


Cho những nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân kết cấu của nhau.

Bạn đang xem: Caco3 tác dụng với dung dịch nào sau đây

(2) hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo thành tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ mỗi hóa học chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

(5) độ đậm đặc glucozơ trong tiết người bình thường khoảng 1%.

Xem thêm: Các Nguyên Tắc Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh, 12 Nguyên Tắc An Toàn Giao Thông Trẻ Cần Biết

(6) hỗn hợp lòng white trứng gồm phản ứng màu sắc biure.

Số nhận xét đúng là


Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su đặc lưu hóa, nilon-6,6, amilopectin, xenlulozơ. Số polime có cấu tạo mạch không phân nhánh là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam