Viết phương trình khía cạnh phẳng trong không khí Oxyz hay viết phương trình phương diện phẳng trải qua 3 điểm là hầu như dạng toán quan trọng đặc biệt trong chương trình toán học THPT. Vào nội dung bài viết dưới đây, magdalenarybarikova.com sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp kỹ năng và kiến thức về chủ đề viết phương trình phương diện phẳng trong không gian, cùng tìm hiểu nhé!


Mục lục

1 Phương trình phương diện phẳng trong ko gian3 những dạng nội dung bài viết phương trình khía cạnh phẳng trong không gian Oxyz

Phương trình khía cạnh phẳng trong ko gian

Phương trình bao quát của phương diện phẳng trong không khí Oxyz

Phương trình bao quát của mặt phẳng (P) trong không khí Oxyz có dạng:


Ax + By + Cz + D = 0 với (A^2+B^2+C^2> 0)

Muốn viết phương trình khía cạnh phẳng trong không gian ta cần xác minh được 2 dữ kiện:

Vị trí kha khá của nhị mặt phẳng

*

Cho 2 khía cạnh phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 cùng (Q): A’x + B’y + C’z + D’ = 0 thì:

Hai phương diện phẳng giảm nhau khi và chỉ còn khi: (fracAA’ eq fracBB’ eq fracCC’)

Hai phương diện phẳng song song khi và chỉ còn khi: (fracAA’ = fracBB’ = fracCC’ eq fracDD’)

Hai khía cạnh phẳng trùng nhau khi và chỉ còn khi: (fracAA’ = fracBB’ = fracCC’ = fracDD’)

Hai mặt phẳng vuông góc khi còn chỉ khi: (AA’ + BB’ + CC’ = 0)

Khoảng cách xuất phát từ một điểm cho tới một khía cạnh phẳng

Cho điểm M(a, b, c) với mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình mặt phẳng

Khi đó khoảng cách từ điểm M cho tới (P) được xác minh như sau:

(d(A, (P)) = frac Aa + Bb + Cc + D ight sqrtA^2 + B^2 + C^2)

Tổng kết định hướng viết phương trình khía cạnh phẳng trong không gian

*

Các dạng bài viết phương trình khía cạnh phẳng trong không gian Oxyz

Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) biết 1 điều thuộc phương diện phẳng cùng vector pháp tuyến

Vì khía cạnh phẳng (P) trải qua điểm (M(x_0; y_0; z_0))

Mặt phẳng (P) bao gồm vector pháp con đường (vecn(A, B, C))

Khi đó phương trình khía cạnh phẳng (P): (A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0)

*

Ví dụ 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M (3;1;1) và có VTPT (vecn = (1; -1; 2))

Cách giải:

Thay tọa độ điểm M với VTPP (vecn) ta có:

(P): ((1)(x – 3) + (-1)(y – 1) + 2(z – 1) = 0 Leftrightarrow x – y + 2z – 4 = 0)

Dạng 2: Viết phương trình khía cạnh phẳng (P) đi qua 3 điểm ko thẳng hàng

Vì khía cạnh phẳng (P) trải qua 3 điểm A, B, C. Nên mặt phẳng (P) có một cặp vector chỉ phương là (vecAB ; vecAC)

Khi kia ta gọi (vecn) là 1 trong vector pháp tuyến đường của (P), thì (vecn) sẽ bởi tích có hướng của hai vector (vecAB) với (vecAC). Có nghĩa là (vecn = left < vecAB;vecAC ight >)

*

Ví dụ 2: Viết phương trình mặt phẳng (P) trải qua 3 điểm ko thẳng mặt hàng A(1,1,3); B(-1,2,3); C(-1;1;2)

Cách giải:

Ta có: (vecAB = (-2;1;0); vecAC = (-2,0,-1) Rightarrow left < vecAB,vecAC ight > = (-1,-2,2))

Suy có mặt phẳng (P) tất cả VTPT là (vecn = left < vecAB,vecAC ight > = (-1,-2,2)) và đi qua điểm A(1,1,3) nên có phương trình:

((-1)(x – 1) – 2(y – 1) + 2(z – 3) = 0Leftrightarrow -x – 2y + 2z – 3 = 0)

Dạng 3: Viết phương trình khía cạnh phẳng đi qua một điểm và tuy nhiên song với cùng 1 mặt phẳng khác

Mặt phẳng (P) đi qua điểm (M(x_0; y_0; z_0)) và tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (Q): Ax + By + Cz + m =0

Vì M trực thuộc mp(P) nên thế tọa độ M với pt (P) ta tìm kiếm được M.

Khi đó mặt phẳng (P) sẽ có được phương trình là:

(A(x – x_0) + B(y – y_0) + C(z – z_0) = 0)

Chú ý: nhì mặt phẳng song song tất cả cùng vector pháp tuyến.

Ví dụ 3: Viết phương trình phương diện phẳng (P) đi qua điểm M (1;-2;3) và tuy vậy song với phương diện phẳng (Q): 2x – 3y + z + 5 = 0

Cách giải:

Vì (P) song song cùng với (Q) yêu cầu VTPT của (P) cùng phương với VTPT của (Q).

Suy ra (P) bao gồm dạng: 2x – 3y + z + m = 0

Mà (P) trải qua M cần thay tọa độ M (1;-2;3) ta có:

(2.1 + (-3).(-2) + 3 + m = 0 Leftrightarrow m = -11)

Vậy phương trình (P): 2x – 3y + z – 11 = 0

Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi sang 1 đường trực tiếp và 1 điều cho trước

Mặt phẳng (P) đi qua điểm (M(x_0; y_0; z_0)) và con đường thẳng d.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Toán Học Sketchpad Phần Mềm Dạy, Học Toán Miễn Phí

Lấy điểm A thuộc con đường thẳng d ta tìm kiếm được vector (vecMA) và VTCP (vecu), tự đó kiếm được VTPT (2.1 vecn = left < vecMA;vecu ight >).

Thay tọa độ ta kiếm được phương trình khía cạnh phẳng (P)

Ví dụ 4: Viết phương trình khía cạnh phẳng (P) trải qua điểm M (3;1;0) và con đường thẳng d gồm phương trình: (fracx – 3-2 = fracy + 11 = fracz + 11)

Cách giải:

Lấy điểm A (3;-1;-1) thuộc mặt đường thẳng d.

Suy ra (vecMA (0; -2; -1)) cùng VTCP (vecu (-2; 1; 1))

Mặt phẳng (P) đựng d và trải qua M đề nghị ta gồm VTPT: (vecn = left < vecMA;vecu ight > = (-1; 2; 4))

Vậy phương trình khía cạnh phẳng (P): (-1(x – 3) + 2(y – 1) – 4z = 0Leftrightarrow -x + 2y – 4z + 1 = 0)