Phương pháp giải bài bác toán hoạt động cùng chiều

1. Bài xích toán hoạt động cùng chiều, lên đường cùng thời điểm, khác vị trí

Xe trước tiên có gia tốc v1, xe thứ hai có vận tốc v2 (coi v1 > v2)

Hai xe xuất phát cùng dịp từ hai vị trí phương pháp nhau quãng đường là S

Tìm hiệu vận tốcv = v1 – v2Tìm thời hạn để nhì xe gặp nhau:t = S : vHai xe chạm chán nhau lúc:Thời điểm lên đường + thời hạn đi đến chỗ gặp nhau t.Vị trí chạm chán nhau cách A:X = v1 x

Ví dụ 1:Lúc 12 tiếng trưa một ô tô bắt nguồn từ A với tốc độ 60 km/giờ với dự kiến mang lại B cơ hội 3 giờ 1/2 tiếng chiều. Cùng lúc đó từ địa điểm C trên tuyến đường từ A cho B và bí quyết A 40km, một người đi xe thứ với tốc độ 45 km/giờ cũng trở về B. Hỏi thời gian mấy giờ thì nhì xe gặp gỡ nhau và chỗ chạm mặt nhau cách A bao xa?

Hướng dẫn gỉai:

*

Thời gian hai xe đi để đuổi theo kịp nhau là:

40 : (60 – 45) = 8/3(giờ)

Đổi: 8/3giờ = 2 giờ 40 phút

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

12 giờ+ 2 tiếng 40 phút = 14 giờ đồng hồ 40 phút

Quãng mặt đường từ A mang đến địa điểm gặp mặt nhau là:

60 x 8/3= 160 (km)

Đáp số:14 giờ đồng hồ 40 phút; 160km

Bài tập từ luyện:

Bài1.

Bạn đang xem: Cách tính thời gian 2 xe gặp nhau cung chieu lớp 8

Một xe sản phẩm đi từ C đến B với gia tốc 36 km/giờ cùng lúc đó một xe hơi đi trường đoản cú A giải pháp C 45 km đuổitheo xe sản phẩm công nghệ với gia tốc 51 km/giờ. Tính thời hạn để ô tô đuổi kịp xe máy.

Bài2.Vừ đi chiến mã với gia tốc 11 km/giờ. Đúng thời gian đó Lềnh đi bộ với gia tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Hiểu được khi bước đầu đi Lềnh phương pháp Vừ một quãng dường dài 8 km. Hỏi sau từng nào phút Vừ đuổi kịp Lềnh.

Bài3.Hai xe hơi ở A và B giải pháp nhau 45 km/giờ cùng xuất xứ một lúc với đi thuộc chiều về phía C. Sau 3 giờ ô tô đi từ bỏ A theo kịp ô đánh đi tự B và chạm chán nhau tại C.

a. Tìm gia tốc của mỗi ô tô, biết tỷ số gia tốc của hai ô tô là 2.

b. Tính quãng đường BC.

Bài4.Quãng mặt đường AB lâu năm 60 km. Gồm hai ô tô cùng khởi hành một thời gian ở A với ở B, đi thuộc chiều về phía C. Sau 4 giờ xe hơi đi từ A và đuổi kịp ô tô đi trường đoản cú B.

a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết tỉ số gia tốc của hai ô tô là3/4

b. Tính quãng mặt đường BC.

Bài5.Hai xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một tại A với một trên B nhằm đi về C. A biện pháp B 60 km cùng B nằm giữa A và C. Tốc độ C đi từ A là 80 km/giờ còn xe pháo đi trường đoản cú B có gia tốc 65 km/giờ. Nhì xe cho C cùng một lúc.Tính khoảng cách BC.

2. Bài xích toán vận động cùng chiều, khởi hành khác thời điểm, cùng vị trí

Hai xe chuyển động cùng chiều, bắt đầu từ cùng 1 vị trí. Xe sản phẩm hai khởi thủy trước xe đầu tiên thời gian tO,sau kia xe trước tiên đuổi theo thì thời hạn đuổi kịp nhau là:

Tìm hiệu vận tốc:v = v1 – v2Tìm quãng con đường xe sản phẩm hai đi trước:s = tox v2Thời gian nhì xe gặp mặt nhau là:t = s : v(khoảng cách hai xe cộ : hiệu vận tốc)

Ví dụ 1:Lúc 6 giờ sáng một xe thiết lập khởi hành từ A với vận tốc 40 km/giờ trở về B. Sau 1 giờ khoảng 30 phút một xe phượt cũng xuất xứ từ A với tốc độ 60 km/giờ và đuổi theo xe cộ tải. Hỏi lúc mấy giờ đồng hồ thì nhị xe chạm mặt nhau và chỗ gặp nhau biện pháp A từng nào ki-lô-mét? hiểu được quãng mặt đường AB dài 200km.

Hướng dẫn giải:

*

Đổi:1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng mặt đường xe thiết lập đi trước xe du ngoạn là:

40 x 1,5 = 60 (km)

Thời gian xe du lịch chạy để đuổi kịp xe download là:

60 : (60 – 20) = 3 (giờ)

Thời điểm hai xe gặp mặt nhau là:

6 giờ + 1 giờ nửa tiếng + 3 giờ = 10 giờ đồng hồ 30 phút

Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là:

60 x 3 = 180 (km)

Đáp số:10 giờ 30 phút, 180km

Ví dụ 2:Lúc 7 giờ phát sáng Hồng đạp xe từ nhà lên huyện. Một tiếng sau Hồng tăng vận tốc thêm 5 km/giờ. đồng thời đó cha đi xe thứ đuổi theo Hồng với gia tốc gấp 3,5 lần vận tốc thuở đầu của Hồng. Khi lên đến mức huyện thì hai tía con gặp gỡ nhau. Tính quãng mặt đường từ đơn vị lên huyện. Biết rằng gia tốc của Hồng thời điểm đầu, gia tốc của Hồng sau thời điểm tăng và gia tốc của cha là 60 km/giờ.

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 2 + 7 = 11 (phần)

Vận tốc lúc đầu của Hồng là: (60 – 5) : 9 x 2 = 10 (km/giờ)

Vận tốc của Hồng sau khoản thời gian tăng là: 10 + 5 = 15 (km/giờ)

Vận tốc của bố là:

10 x 3,5 = 35 (km/giờ)

Khi bố xuất phát thì Hồng đã từng đi được quãng con đường là:

10 x 1 = 10 (km)

Thời gian để bố đi mang lại khi gặp gỡ nhau là:

10 : (35 – 15) = 0,5 (giờ)

Quãng đường từ công ty lên thị trấn là:

35 x 0,5 = 17,5 (km)

Đáp số:17,5km

Bài tập từ luyện:

Bài 1.Một xe trang bị đi tự A lúc 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36 km/h. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một xe hơi cũng đi trường đoản cú A xua theo xe lắp thêm với gia tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy cơ hội mấy giờ?

Bài2.Lúc 6 giờ một xe hơi chở hàng đi từ bỏ A với gia tốc 45 km/giờ. Đến 8 tiếng một ô tô du ngoạn cũng đi tự A với tốc độ 60 km/giờ và đi thuộc chiều với ô tô chở hàng. Hỏi mang lại mấy giờ đồng hồ thì ô tô du lịck đuổi kịp ô sơn chở hàng?

Bài3.Lúc 7 tiếng một ô tô chở mặt hàng đi tự A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ trong vòng 30 phút một ô tô phượt cũng đi trường đoản cú A với tốc độ 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ đồng hồ thì ô tô phượt đuổi kịp xe hơi chở hàng.

đi một mình thì đã đến địa điểm đó sớm hơn 96 phút.

Bài4.Lúc 6 giờ đồng hồ một xe cài đặt khởi hành tự A với gia tốc 40km/h trở về B. Sau 1giờ 1/2 tiếng 1 xe phượt cũng khởi hành từ A với tốc độ 60km/giờ với đuổi theo xe cộ tải. Hỏi dịp mấy tiếng thì nhì xe gặp nhau cùng chỗ gặp nhau bí quyết A bao nhiêu km, biết quãng con đường AB dài 200km.

Bài 5.Lúc 6 giờ chiếu sáng một tín đồ đi xe đạp điện từ A đến B với tốc độ 18km/h. Lúc 9 giờ một xe thiết bị cũng đi tự A cho B với tốc độ 45km/h. Hỏi

a) xe pháo máy đuổi kịp xe sút lúc mấy giờ?

b) nơi đó giải pháp A bao nhiêu km?

Bài 6.

Xem thêm: Trong Vệ Sinh Đối Với Hệ Thần Kinh Cần Quan Tâm Tới Những Vấn Đề Gì Vì Sao Như Vậy

Lúc 5 giờ chiếu sáng một xe khách bắt nguồn từ bến A để đến bến B với vận tốc 40km/giờ. Cơ hội 7 giờ hèn 15 phút, 1 ô tô con cũng xuất phát từ A mang lại B với tốc độ 55km/h. Hỏi ô tô con theo kịp ô tô khách hàng vào thời gian nào?

Bài7.Một fan đi xe đạp điện với gia tốc 15km/giờ cùng 1 ô tô đi với tốc độ 45km/giờ, cùng xuất xứ lúc 6 giờ chiếu sáng từ A để đến B. Cơ hội 6 giờ đồng hồ 45 phút, một xe thứ cũng khởi nguồn từ A để đến B với tốc độ 35km/h. Hỏi trê tuyến phố AB vào lúc mấy tiếng thì xe máy ở ở chính giữa khoảng giải pháp giữa xe đạp điện và ô tô?