Khối trụ là hình trụ với phần phía bên trong của hình tròn đó. Vậy công thức tính thể tích khối trụ như vậy nào? tất cả sẽ được cửa hàng chúng tôi trình bày chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây

Tham khảo:


Công thức tính thể tích khối trụ

*


Thể tích khối trụ bởi tích của diện tích mặt đáy và chiều cao. Nói biện pháp khác, thể tích khối trụ bằng độ cao nhân với bình phương độ dài nửa đường kính hình tròn mặt đáy hình trụ cùng số pi.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình trụ

V = S.h = π.r2.h.

Trong đó:

r là nửa đường kính hình tròn mặt đáy hình trụh là chiều cao của hình trụπ là hằng số ( π = 3, 14)S là diện tích mặt đáy

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo phương pháp tính diện tích s xung xung quanh hình trụ tốt toàn phần để áp dụng giải các bài tập về thể tích hình trụ.

Các dạng bài tập về thể tích khối trụ trường đoản cú cơ bạn dạng đến nâng cao

Trong công thức tính thể tích khối trụ có 3 đại lượng chính là thể tích (V), bán kính đáy (r), và độ cao (h). Chăm chú chiều cao h cũng chính bằng độ dài mặt đường sinh của hình trụ. Từ đó ta bao gồm 3 dạng toán sau:

Dạng 1: Tìm chiều cao của hình trụ

Phương pháp:

Định nghĩa độ cao hình trụ: khoảng cách của 2 đáy trên mặt bên.Trong ngôi trường hợp không biết chiều cao của hình trụ, em hoàn toàn có thể lấy thước nhằm đo chính xác độ nhiều năm của mặt đường cao rồi nạm vào phương pháp là tính được thể tích của hình trụ.

Ví dụ 1: Một hình trụ bao gồm chu vi lòng bằng 20 cm, diện tích xung quanh bằng 14 cm2. Tính độ cao của hình trụ với thể tích của hình trụ.

Lời giải:

Diện tích xung quanh: Sxq = chu vi lòng x độ cao = 2πrh = 20 x h = 14

=> h = Sxq : chu vi lòng = 14: đôi mươi = 0,7 cm

Mặt khác: Chu vi lòng = 20cm => 2πr = 20 => r = 20 : 2π = ~ 3,18 cm

Thể tích của hình trụ: V = πr2h = 3,14 x (3,18)2 x 0,7 = ~ 219,91 cm3

Dạng 2: Tìm diện tích s đáy tròn

Để tìm diện tích đáy tròn, ta vận dụng công thức tính diện tích s hình tròn: A = π.r2 với A là kí hiệu diện tích s đáy tròn, r là bán kính của hình tròn (mặt đáy hình trụ).

Ví dụ 2: Một hình tròn có diện tích toàn phần cấp 2 lần diện tích xung quanh biết nửa đường kính đáy hình trụ là 6cm. Tính thể tích hình trụ.

Lời giải:

Diện tích toàn phần cấp 2 lần diện tích s xung quanh: Stp = 2Sxq

=> 2 x 2 x π x r x h = 2 x π x r x (r + h) => 2h = 6 + h => h = 6 (cm)

Thể tích của hình trụ: V = π x r2 x h = ~ 678,58 cm3

Dạng 3: Tìm nửa đường kính đáy

Có thể tính bất kì mặt đáy nào do hai dưới mặt đáy đều bằng nhau.Trong ngôi trường hợp chưa biết số đo bán kính đáy, em áp dụng thước nhằm đo khoảng cách rộng nhất trên tuyến đường tròn rồi lấy công dụng đó phân chia cho 2 vị r = 1/2.d (d là kí hiệu của con đường kính).

Ví dụ 3: cho khối trụ rất có thể tích bởi πa³, độ cao 2a. Tính bán kính đáy của khối trụ.

*

Ví dụ 4: đến hình trụ (H) có hai lòng là hai tuyến phố tròn trung khu O và O’. Điểm A cùng B theo thứ tự nằm trên đường tròn (O) và (O’). Biết rằng AB=a với AB chế tác với trục OO’ góc α. Khoảng cách giữa AB cùng OO’ bởi d. Tính theo a cùng α thể tích khối trụ (H).

Xem thêm: Biện Pháp Liệt Kê Là Gì? Tác Dụng Của Liệt Kê Liệt Kê Là Gì

Lời giải:

*

Gọi C là hình chiếu của A lên đường tròn (O’). Call I là trung điểm của BC. Dễn thấy ∠BAC là góc giữa dây AB cùng trục OO’. Tức là ∠BAC=α.

*

Sau khi hiểu xong bài viết của chúng tôi chúng ta cũng có thể nhớ được phương pháp tính thể tích khối trụ để áp dụng giải những bài tập nhé