Cách tìm tập xác định của hàm số hay, chi tiết

Với Cách tìm tập xác định của hàm số hay, chi tiết Toán lớp 10 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập tìm tập xác định của hàm số từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Cách tìm txđ của hàm số

*

1. Phương pháp giải.

Tập xác định của hàm số y = f(x) là tập các giá trị của x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa

Chú ý: Nếu P(x) là một đa thức thì:

*

2. Các ví dụ:

Ví dụ 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau

*

Hướng dẫn:

a) ĐKXĐ: x2 + 3x - 4 ≠ 0

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D = R\{1; -4}.

b) ĐKXĐ:

*

c) ĐKXĐ: x3 + x2 - 5x - 2 = 0

*

Suy ra tập xác định của hàm số là

*

d) ĐKXĐ: (x2 - 1)2 - 2x2 ≠ 0 ⇔ (x2 - √2.x - 1)(x2 + √2.x - 1) ≠ 0

*

Suy ra tập xác định của hàm số là:

*

*

Ví dụ 2: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

*

Hướng dẫn:

a) ĐKXĐ:

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D = (1/2; +∞)\{3}.

b) ĐKXĐ:

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D = <-2; +∞)\{0;2}.

c) ĐKXĐ:

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D = <-5/3; 5/3>\{-1}

d) ĐKXĐ: x2 - 16 > 0 ⇔ |x| > 4

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D = (-∞; -4) ∪ (4; +∞).

Ví dụ 3: Cho hàm số:

*
với m là tham số

a) Tìm tập xác định của hàm số theo tham số m.

b) Tìm m để hàm số xác định trên (0; 1)

Hướng dẫn:

a) ĐKXĐ:

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D =

b) Hàm số xác định trên (0; 1) ⇔ (0;1) ⊂

*

Vậy m ∈ (-∞; 1>∪ {2} là giá trị cần tìm.

Ví dụ 4: Cho hàm số

*
với m là tham số.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 117 : Luyện Tập Trang 38

a) Tìm tập xác định của hàm số khi m = 1.

b) Tìm m để hàm số có tập xác định là <0; +∞)

Hướng dẫn:

ĐKXĐ:

*

a) Khi m = 1 ta có ĐKXĐ:

*

Suy ra tập xác định của hàm số là D = <(-1)/2; +∞)\{0}.

b) Với 1 - m ≥ (3m - 4)/2 ⇔ m ≤ 6/5, khi đó tập xác định của hàm số là