Vì phần đa phân số số đông viết được dưới dạng phân số với mẫu dương buộc phải ta tất cả quy tắc :


Muốn quy đồng mẫu các phân số với chủng loại dương ta làm như sau

Bước 1 : kiếm tìm một bội chung của các mẫu (thương là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bạn đang xem: Cách quy đồng mẫu số lớp 6

Bước 2 : kiếm tìm thừa sô” phụ (TSP) của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu bình thường cho tùng mẫu).

Bước 3 : Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số số phụ tương ứng.

B. CÁC DẠNG TOÁN.

 Dạng 1. QUY ĐỒNG MẪU CÁC PHÂN SỐ mang lại TRƯỚC

Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc quy đồng mẫu những phân số với chủng loại dương.

Chú ý : Trước lúc quy đồng buộc phải viết các phân số bên dưới dạng phân số với mẫu dương.

Nên rút gọn những phân số trước khi triển khai quy tắc.

Ví dụ 1. (Bài 28 tr. 19 SGK)

a) Quy đồng mẫu những phân số sau :

*
;
*
;
*
.

b) trong các phân số đã cho, phân số làm sao chưa về tối giản ?

Từ nhận xét đó, ta rất có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào ?

Giải

a) BCNN (16, 24,56) = 336 ; TSP : 21 ; 14 ; 6.

-3/16 = (-3).21/16.21 = -63/336 ;

5/24 = 5.14/24.14 = 70/336 ;

-21/56 = (-21).6/56.6 = -126/336.

b) trong những phân số đang cho, phân số -21/56 chưa tối giản. Ta tất cả thể

giải đơn giản và dễ dàng hơn bằng phương pháp rút gọn gàng phân số trước khi quy đồng mẫu.

Ví dụ 2. (Bài 29 tr. 19 SGK)

Quy đồng mẫu những phân số sau :

a)

*
cùng
*
; b)
*
với
*
; c)
*
với -6

Giải

Nhận xét: trong những câu a, b, c những mẫu là những số nguyên tố cùng nhau, bởi đó, chủng loại chung thiết yếu là

tích của nhị số đó.

a) 3/8 = 3.27/8.27=81/216 ; 5/27 = 5.8/27.8 = 40/216;

b) -2/9 = -2.25/9.25 = -50/225 ; 4/25 = 4.9/25.9 = 36/225 ;

c) 1/15 ; -6 = -6/1 = -6.15/1.15 = -90/15.

Ví dụ 3. (Bài 30 trang 19 SGK)

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a)

*
với
*

b)

*
với
*

c)

*
;
*
*

d)

*
;
*
với
*

Hướng dẫn:

a) thừa nhận xét 120 là bội của 40 phải lấy luôn 120 là chủng loại chung.

b) phải rút gọn gàng 24/146 = 12/73 rồi bắt đầu quy đồng.

c) Số 60 nhân 2 được 120, số này chia hết mang lại 30 cùng 40 nên nó đó là mẫu chung.

d) không nên rút gọn cơ mà nhận xét rằng 90.2 = 180 phân chia hết đến 60 và 18 phải 180 chủ yếu là

mẫu chung.

Đáp số:

a)

*
với
*
;

b)

*
*
;

b)

*
,
*
cùng
*
;

d)

*
,
*
*
;

Ví dụ 4. (Bài 32 trang 19 SGK)

Quy đồng mẫu các phân số :

a) -4/7 ; 8/9 ; -10/21 b) 5/2^2.3 , 7/2^3.11

Đáp số

a) -36/63 , 56/63 , -30/63 b) 110/264 , 21/264.

Ví dụ 5. (Bài 33 tr. 19 SGK)

Quy đồng mẫu các phân số:

a)

*
;
*
;
*
b)
*
;
*
;
*

Hướng dẫn

Trước hết hãy viết những phân số dưới dạng phân số với mẫu mã dương cùng rút gọn những phân số

chưa buổi tối giản.

Đáp số: a)

Hướng dẫn

a)

*
;
*
;
*

b)

*
;
*
;
*

Ví dụ 6. (Bài 34 tr. Trăng tròn SGK)

Quy đồng mẫu các phân số:

a)

*
,
*
b) 3 ,
*
,
*
c)
*
,
*
, -1.

Đáp số

a) -5/5 = -1 cần -5/5 = -7/7 ; 8/7.

b) 90/30 , -18/30 , -25/30.

c) -135/105 , -133/105 , -105 /105.

Ví dụ 7. (Bài 35 tr. đôi mươi SGK)

Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu những phân số:

a) -15/90 ; 120/600 ; -75/150.

Đáp số:

-15/90 = -1/6 ; 120/600 = 1/5 ; -75/150 = -1/2.

-1/6 = -5/30 ; 1 tháng 5 = 6/30 ; -1/2 = -15/30.

Dạng 2. BÀI TOÁN ĐƯA VỀ VIỆC QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Phương pháp giải

Căn cứ vào điểm lưu ý và yêu cần của đề bài để mang bài toán về việc quy đồng mẫu các phân

số.

Ví dụ 8. (Bài 31 trang 19 SGK)

Hai phân số dưới đây có đều nhau không?

a) -5/14 cùng 30/-84 b) -6/102 cùng -9/153

Giải

 a) Ta có: -5/14 = (-5).(-6)/14.(-6) = 30/-84. Vậy -5/14 = 30/-84.

b) -6/102 = (-6):6/102:6 = -1/17 ; -9/153 = (-9):9/153:9 = -1/17.

Do đó: -6/102 = -9/153.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Xã Hội Học Đi Đôi Với Hành Lớp 8 Hay Nhất, Nghị Luận Về Phương Pháp Học Đi Đôi Với Hành

Ví dụ 9. (Bài 36 trang 20 SGK)

Đố vui: nhì bức ảnh dưới phía trên chụp những di tích nào?

*

N.

*
,
*
,
*
, … M.
*
,
*
,
*
H.
*
,
*
,
*

S.

*
,
*
,
*
… Y.
*
,
*
,
*
… A.
*
,
*
,
*

O.

*
,
*
,
*
, … I.
*
,
*
,
*
,…

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán dấn phân số thứ bốn của dãy đó;

viết nó duới dạng buổi tối giản rồi viết vần âm ở hàng đó vào ô khớp ứng với phân số ấy làm việc hình

6. Khi đó, em sẽ hiểu rằng hai địa danh của việt nam được UNESCO thừa nhận là di sản văn

hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng chủng loại ta được 2/10 , 3/10 , 4/10 cần phân số

thứ tứ là 5/10. Nó gồm dạng tối giản 1/2, cho nên vì vậy ta điền chữ N vào hai ô tương xứng với số 1/2