cach lap chan tivi sony

QUAN TRỌNG:

  • Bài ghi chép này chỉ vận dụng cho những thành phầm ví dụ. Vui lòng đánh giá phần Sản phẩm vận dụng của nội dung bài viết này.
  • Các kiểu Tivi tại đây ko kèm theo chân đế 2 chiều, bởi vậy ko thể đặt điều lại địa điểm Chân nhằm bàn: Dòng X80K (43-75), X85K, X90J (50-75, 100), X85J, X80J, X81J, X90H, X91H

Tiếp tục với cách thức phù hợp, dựa vào kiểu Tivi của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: cach lap chan tivi sony

Xem thêm: so be nhat chia cho 2 du 1 chia cho 3 du 2 va chia cho 4 du 3 la

Lưu ý:

  • Thao tác này tiếp tục cần thiết kể từ 3 người trở lên trên.
  • Trước khi chúng ta chính thức, hãy đáp ứng đã có sẵn trước Hướng dẫn thiết lập kèm theo với Tivi nhằm thực hiện tư liệu xem thêm.

Chọn loại Tivi của bạn:

Dòng A95K, A90K

Dòng A95L, X95L, X93L, Z9K, X95K

Dòng X90L

Dòng A80L (83 inch)

Dòng A80L (55, 65, 77 inch)

Dòng A80K, X90K, X91K, X92K (55-85)

Dòng X80K (43-75), X85K, 85X80K (55, 65, 75, 85 inch)

Dòng A80J, XRM-A80J

Dòng Z9J, Dòng A90J, Dòng X95J

Dòng A8H, X95H (55, 65, 75)

Dòng Z8H