Tài liệu vẫn hướng dẫn bỏ ra tiết cách thức giải và bài bác tập chuyên đề giới hạn: giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số tiếp tục tất cả đều phải sở hữu lời giải cố thể.
Bạn đang xem: Cách giải lim

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. áp dụng định lí nhằm tìm giới hạn 0 của dãy số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn đặc trưng và các định lý để giải các bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. áp dụng công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, kiếm tìm giới hạn, biểu hiện một số thập phân vô hạn tuần xong xuôi phân số Dạng 5. Tìm giới hạn vô cùng của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm giới hạn của một dãy bằng phương pháp sử dụng định lý, luật lệ tìm giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Cần sử dụng định nghĩa nhằm tìm giới hạn Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bằng công thứcDạng 3. Sử dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 4. Sử dụng định lý và cách làm tìm giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số ở trong dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính liên tiếp của hàm số tại một điểmDạng 3. Xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng KDạng 4.

Xem thêm: Đề Thi Cuối Kì 2 Lớp 5 Môn Toán Lớp 5 Có Lời Giải, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Toán Năm 2020

Kiếm tìm điểm cách quãng của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 bao gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay