3. Giải phương trình bằng laptop casio FX 580VNX

3.1 Giải phương trình số phức bậc nhất

Để giải phương trình hàng đầu số phức thì bạn phải làm theo các bước sau


Bước 1: tùy chỉnh môi ngôi trường phức

Bước 2: Rút gọn gàng phương trình

Bước 3: Thức hiện nay phép tính

Ví dụ: tra cứu số phức z thỏa mãn nhu cầu phương trình sau

a) (i – 5)z = 6 + 5i

Thao tác như sau


*

Kết luận: Nghiệm phương trình (i – 5)z = 6 + 5i là

b) 5 + (2i – 3)z = (i + 4)z

Thao tác như sau

Bước 1: Rút gọn gàng biểu thức

Bước 2: làm việc máy tính

*

3.2 giải pháp bấm máy tính xách tay casio giải phương trình bậc 2, 3, 4 với hệ số thực

a) Giải phương trình bậc 2

Với áp dụng casio giải phương trình bậc 2 thì ta làm như sau

Bước 1: Đưa màn hình laptop về giải phương trình bậc 2

*

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính giải phương trình bậc 2 sau 3x2 – 4x + 100 = 0

Hướng dẫn giải

Sau khi đưa màn hình laptop về giải phương trình bậc 2 thì ta làm cho như sau

*

Kết luận: Phương trình 3x2 – 4x + 100 = 0 có 2 nghiệm phức

b) Giải phương trình bậc 3

Bước 1: Đưa màn hình máy tính về giải phương trình bậc 3

*

Bước 2: Nhập những hệ số a, b, c, d

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính xách tay giải phương trình bậc 3 sau 2x3 + 6x2 – 5x + 100 = 0

Hướng dẫn

Ta bấm máy vi tính như sau

*

c) Giải phương trình bậc 4

Bước 1: Đưa màn hình máy tính xách tay về giải phương trình bậc 4

*

Bước 2: Nhập những hệ số a, b, c, d, e

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình hiển thị nghiệm của phương trình

Ví dụ: Hãy bấm máy tính xách tay giải phương trình bậc 2 sau x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0

Hướng dẫn

Thao tác bấm máy vi tính như sau

*

Kết luận: Phương trình x4 – 3x3 + 2x2 – x + 100 = 0 tất cả 4 nghiệm phức

1.2 cách giải phương trình bậc 2 với thông số phức

1.2.1 giải đáp bấm casio căn bậc 2 của một số trong những phức