Cách bấm máy vi tính nguyên hàmbằng máy vi tính fx 570es plus

Dạng 1:Cho hàm sốf(x)và những hàm sốFi(x), hãy xác minh một trong số hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x).Cú pháp trên máy tính xách tay casio

*
Trong đó:flà hàm số cần xác minh nguyên hàm.Fi(x)là các phương án đã cho.Biến A được nhập từ keyboard để kiểm tra, A là hằng số vừa lòng tập xác minh và có mức giá trị nhỏ.Nếu công dụng cho tối thiểu một cực hiếm khác 0 thì nhiều loại phương án đó.Nếu công dụng luôn đến giá trị bởi 0 với cùng 1 dãy cực hiếm của A thì chọn giải pháp đó.Chú ý: để dễ dàng đọc công dụng ta hãy chọn máy tính ở cơ chế fix 9 (shift-mod-6-9).Ví dụ: Đề thi minh họa câu 23:
*
Dạng 2:Cho hàm sốf(x)và các hàm sốFi(x), hãy xác định một trong số hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x), sao choF(x0)= C

Cú phápbấm máy tính xách tay nguyên hàm trên máy tính Casio

*
Trong đó:x0và C là phần đông hằng số mang lại trước.Ví dụ:
*
Dạng 3:Cho hàm sốy = f(x)liên tục bên trên đoạn . Hãy xác minh tích phân của hàm sốy = f(x)trên đoạn .Cú pháp trên máy vi tính Casio:
*
Ví dụ 1: Đề thi minh họa câu 25:
*

Cách bấm máy tính nguyên hàm như thế nào

Cách tính nguyên hàm bằng máy tính xách tay fx 570es plustính nguyên hàm bằng máy tínhbấm máy tính nguyên hàmcach bam may tinh nguyen hamcách tính nguyên hàm bằng máy tínhcách bấm máy tính xách tay tích phântính tích phân bằng máy tínhtính nguyên hàm bằng máy vi tính 570estìm nguyên hàm bằng máy vi tính