Làm thế nào để chúng ta cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ tình dục giữa các phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thi công mà các bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của doanh nghiệp khi tạo sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì để hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó buộc phải phải cụ thể đến mức nào?Bạn có thể làm gì nhằm sơ đồ bốn duy của bạn hấp dẫn hơn?