$A cap B = m x in A$ và (x in B m ) xuất xắc (x in A cap B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cap B = left 1 ight\)

2. Phép hợp

(A cup B = left x in A, mhay x in B ight\) xuất xắc (x in A cup B Leftrightarrow left< eginarraylx in A\x in Bendarray ight.)

Ví dụ: Cho tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (A cup B = left 1;2;3;4 ight\)

3. Hiệu của hai tập hợp

(Aackslash B = m x in mA) và (x otin B m ) tuyệt (x in Aackslash B Leftrightarrow left{ eginarraylx in A\x otin Bendarray ight.)
Bạn đang xem: Các phép toán trên tập hợp

Ví dụ: mang lại tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;2 ight\) thì (Aackslash B = left 3;4 ight\) và (Backslash A = left 2 ight\)

4. Phần bù

Cho tập (A subset X), khi đó phần bù của (A) vào (X) là (Xackslash A), kí hiệu là (C_XA).

Vậy (C_XA = Xackslash A = m x)

Ví dụ: mang đến tập (A = left 1;4;3 ight,B = left 1;3 ight\) thì (C_AB = Aackslash B = left 4 ight\)

*

Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài xích 1: Mệnh đề
bài xích 2: Mệnh đề chứa thay đổi và vận dụng vào suy luận toán học
bài bác 3: Tập hòa hợp
bài 4: các phép toán trên tập hợp
bài bác 5: các tập phù hợp số
bài xích 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC nhì
bài 1: Đại cương về hàm số
bài xích 2: Hàm số số 1
bài 3: Hàm số bậc hai
bài 4: một trong những bài toán về thiết bị thị hàm số số 1
bài 5: phương thức giải các bài toán về hàm số bậc hai
bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Đại cương về phương trình
bài xích 2: Phương trình bậc nhất và bậc nhị một ẩn
bài xích 3: phương pháp giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc biệt quan trọng
bài 4: Phương trình cất dấu giá chỉ trị tuyệt vời
bài 5: Phương trình cất căn
bài bác 6: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 7: Hệ phương trình có kết cấu đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Bất đẳng thức
bài xích 2: Đại cưng cửng về bất phương trình
bài 3: Bất phương trình cùng hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài 4: lốt của nhị thức hàng đầu
bài xích 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
bài xích 6: vết của tam thức bậc hai
bài bác 7: Bất phương trình bậc nhì
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài bác 1: Phương sai cùng độ lệch chuẩn
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài xích 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ lâu năm cung tròn
bài bác 2: Góc lượng giác cùng cung lượng giác
bài bác 3: giá trị lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài xích 4: cực hiếm lượng giác của những góc gồm liên quan đặc biệt
bài xích 5: một số trong những công thức biến đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài bác 1: những định nghĩa về véc tơ
bài 2: Tổng của nhì véc tơ
bài 3: Hiệu của hai véc tơ
bài 4: Tích của một véc tơ với một vài
bài xích 5: Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
bài xích 6: Biểu thức tọa độ của những phép toán véc tơ
bài 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: cực hiếm lượng giác của một góc bất kể từ 0 đến 180 độ
bài xích 2: Tích vô hướng của hai véc tơ
bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài 4: Hệ thức lượng trong tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG
bài xích 1: một số khái niệm phương trình con đường thẳng
bài bác 2: một số bài toán viết phương trình con đường thẳng
bài 3: khoảng cách và góc
bài bác 4: Phương trình mặt đường tròn
bài xích 5: Vị trí kha khá của mặt đường thẳng với đường tròn
bài 6: Elip
bài bác 7: Hypebol


Xem thêm: New Công Thức Tổng Quát 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/N, Công Thức Tổng Quát 1 + 1/2 + 1/3 +

*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.