Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học tập kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp đỡ các con hoàn toàn có thể hệ thống lại kiến thức, bên cạnh đó kèm theo những phiếu bài tập để các con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số phù hợp vào khu vực chấm.

Bạn đang xem: Các phép tính lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp tới xếp các số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………………….

– Theo sản phẩm tự từ khủng đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ……………………………………………..

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm tự từ bự đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo thứ tự từ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo máy tự:

– Từ bé nhỏ đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ phệ đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: tra cứu số lớn số 1 và số bé xíu nhất

Bài 1: Số tròn chục nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ bé nhất trong số số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào khu vực trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải vấn đề có lời văn

Bài 1: Hồng bao gồm 8 que tính, Lan tất cả 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có 20 con vịt, bên dưới ao bao gồm 3 chục con vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính ham mê hợp.

a) Có:13 cái kẹo

Có vớ cả: …. Dòng kẹo?

b) Có: 8 bé lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Bé lợn?

Bài 4: Viết phép tính ham mê hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 mẫu kẹo

Còn lại: ….. Loại kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhì tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh, lớp 1B gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả nhị lớp gồm bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhì lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học sinh

Tổng hợp phiếu bài xích tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số béo nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé bỏng nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức tốc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan có 2 cái cây bút chì, người mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số vẫn cho

a, Theo lắp thêm tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo thiết bị tự từ béo đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số trong những biết rằng mang số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số buộc phải tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 cho 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 có …… chục với … đối chọi vị

Số tức tốc sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục cùng … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB lâu năm 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 có …. Chục với …. đơn vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 17 tất cả …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 9 có …. Chục cùng …. 1-1 vị.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối chọi vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ không tính phạm vi 100

Phần có thể nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: công dụng của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số nên điền vào chỗ chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 quả táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 trái C. 13 trái D. 14 quả

Phần trường đoản cú luận

bài 1: triển khai phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – trăng tròn + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số phù hợp vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhì gà mẹ ấp nở ra được tổng cộng 24 con kê con, hiểu được gà mẹ trước tiên ấp nở được số con gà con bởi số bé dại nhất gồm hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ nhì ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi hiểu giờ.

Trên mặt đồng hồ đeo tay có kim ngắn chỉ giờ cùng kim lâu năm chỉ phút.Khi kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số như thế nào thì đồng hồ thời trang đang chỉ tiếng đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 yêu cầu ta nói đồng hồ thời trang đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ say đắm hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ để được giờ ham mê hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ thời trang chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 giờ.

Em cần vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

*

Dạng 3: khẳng định giờ ứng với các hoạt động trong ngày.

Tùy vào từng chuyển động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: từ 6 tiếng sáng mang đến 7 giờ sáng em sẽ dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang đến 10 giờ, em vẫn học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ mang lại 1 giờ chiều, em ăn trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 tiếng chiều em thâm nhập thể thao, tắm gội.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 6 Cấp Thành Phố Bắc Ninh 2020

Giờ tối: trường đoản cú 6 tiếng tối, em bước đầu ăn tối, học bài hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những thông tin mà chúng tôi vừa share có thể giúp các nắm được những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 nhé