Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Các electron của nguyên tử nguyên tố x

*

Các electron của nguyên tử thành phần X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ tía có 6 electron. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của nguyên tử X là :


*

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bổ trên 3 mức năng lượng, lớp máy 3 có 6 electron, như vậy bao gồm sự phân bô” như sau: ls2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+


*

Các electron của nguyên tử yếu tắc X được phân bổ trên 3 lớp, lớp thứ cha có 6 electron.

=> Sự phân bố electron trong nguyên tử là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ( Lớp 1 có một phân lớp đựng đủ 2 e, lớp 2 bao gồm 2 phân lớp đựng đủ 8 e, lớp 3 phân lớp s cất đủ 2e => lớp p. Chứa: 6 (số e lớp trang bị 3) - 2 (số e phân lớp s trong lớp sản phẩm công nghệ 3) = 4e )

Vậy nguyên tử nhân tố X gồm 16 electron

=> Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+ ( số p. = số e )

Nguyên tố X là lưu hoàng ( S )


*

Trong nguyên tử X, các electron được phân bổ trên 3 lớp, phần bên ngoài cùng gồm 3e. Vậy số đơn vị điện tích hạt nhân của X là:


Các e của nguyên tử được phân bố trên 3 lớp lớp máy 3 có 3e. Hỏi số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của nguyên tử thành phần x là?
Xem thêm: Tranh Tô Màu Công Chúa Cực Đẹp Dành Cho Bé Gái, 25+ Bộ Tranh Tô Màu Công Chúa Xinh Đẹp Cho Bé Gái

Câu 3: Nguyên tử X tất cả số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân là 25. Số lớp electron (có đựng electron) của X (ở tâm lý cơ bản) là:

A. 5. B. 3.

C. 2. D. 4.


1.Nguyên tử của yếu tắc X gồm phân lớp electron ngoại trừ cùng là 3p4. Phát biểu nào sau đây không đ ng?

A. X tất cả 4 electron ở lớp ngoài cùng. 

B. X là phi kim.

C. X tất cả 3 lớp electron. 

D. Số hạt sở hữu điện của nguyên tử X là 32

2. Nguyên tử R có cấu hình eletron: 1s22s22p63s23p5. Dìm xét nào sau đây sai khi nói về R?