1. Phần mềm Microsoft Access

- ứng dụng Microsoft Access là hệ cai quản trị CSDL bên trong bộ ứng dụng Microsoft Office

2. Tài năng của Access

- chế tạo lập với lưu trữ các cơ sở tài liệu gồm những bảng, quan hệ giữa các bảng trên các thiết bị nhớ.

- tạo ra biểu chủng loại để cập nhật dữ liệu, tạo report thống kê, tổng kết hay phần đa mẫu hỏi để khai thác dữ liệu trong CSDL.

- sản xuất chương trình giải vấn đề quản lí.

Bạn đang xem: Các đối tượng trong access

- Đóng gói cơ sở tài liệu và chương trình tạo phần mềm quản lí vừa và nhỏ.

- sinh sản điều kiện dễ ợt cho trao đổi, chia sẻ dữ liệu bên trên mạng.

3. Các loại đối tượng người dùng chính của Access

- Access có khá nhiều đối tượng, mỗi đối tượng người sử dụng có một chức năng riêng liên quan đến việc lưu trữ, cập nhật và kết xuất dữ liệu.

* Bảng (Table):

- Là đối tượng người tiêu dùng cơ sở, được dùng làm lưu trữ dữ liệu.

- từng bảng chứa tin tức về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể khẳng định của cửa hàng đó.

* mẫu hỏi (Query): Là đối tượng chất nhận được tìm kiếm, thu xếp và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.

* Biểu chủng loại (Form): Là đối tượng người tiêu dùng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị tin tức một cách thuận lợi hoặc để điều khiển triển khai một ứng dụng.

* báo cáo (Report): Là đối tượng có thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp những dữ liệu được chọn và in ra.

4. Một số thao tác làm việc cơ bản

a. Khởi cồn Access

- phương pháp 1: Start → Programs → Microsoft Office → Microsoft Access

- phương pháp 2: Nháy đúp vào hình tượng Microsoft Access trên màn hình hiển thị

*
.

b.Tạo database mới

- cách 1: chọn lệnh tệp tin → New

- cách 2: chọn Blank Database, lộ diện hộp thoại tệp tin New Database

- cách 3: lựa chọn vị trí giữ tệp và nhập thương hiệu tệp → chọn Create

c.Mở cơ sở dữ liệu đã có

- biện pháp 1: Nháy loài chuột lên tên của CSDL cần mở.

- giải pháp 2: chọn lệnh file → Open, tìm cùng nháy đúp vào tên CSDL đề nghị mở.

d.Kết thúc phiên làm việc với Access

- phương pháp 1: chọn File → Exit

- giải pháp 2: Nháy nút

*
ở góc bên trên bên cần màn hình.

5. Làm việc với các đối tượng

a. Chính sách làm việc với các đối tượng

- cơ chế thiết kế (Design View): dùng để làm tạo mới hoặc chuyển đổi cấu trúc bảng, mẫu mã hỏi, biến đổi cách trình bày và định dạng biểu mẫu mã báo cáo.

- chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): dùng làm hiển thị dữ liệu dạng bảng, được cho phép xem, xóa hoặc biến đổi các dữ liệu đã có.

Xem thêm: Dân Gian Ta Có Câu Lời Nói Gói Vàng Đồng Thời Lại Có Câu Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua

Chú ý: gồm thể chuyển đổi qua lại giữa chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu

b.Tạo đối tượng người sử dụng mới

- Dùng các mẫu dựng sẵn (Wizard - Thuật sĩ);

- người dùng tự thiết kế;

- phối kết hợp cả hai cách trên.

c.Mở đối tượng

- Trong cửa sổ của loại đối tượng người sử dụng tương ứng, double click lên một đối tượng