" class="title-header">Các đối tượng người sử dụng cơ bản trong Access là: A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, mẫu hỏi B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, report C.


Bạn đang xem: Các đối tượng cơ bản trong access

*

45 điểm

Trần Tiến


Các đối tượng người dùng cơ phiên bản trong Access là:A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, mẫu mã hỏiB. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáoC. Bảng, mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáoD. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo
*Xem thêm: Bai Tap Nang Cao Vat Ly 8 Ve Chuyen Dong Có Đáp Án ) Vật Lý 8 Nâng Cao

Trả lời: Các đối tượng cơ phiên bản trong Access là:+ Bảng (table) dùng làm lưu trữ dữ liệu+ mẫu mã hỏi (query) dùng để sắp xêp, kiếm tìm kiếm với kết xuất dữ liệu khẳng định từ một hoặc những bảng+ Biểu mẫu (form) giúp sản xuất giao diện dễ dàng cho việc nhập và hiện thông tin.+ báo cáo (report) có phong cách thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp những dữ liệu được lựa chọn và in ra.Đáp án: C.