Các định nghĩa – chuyên đề Hình học tập 10 – Tài liệu học hành – magdalenarybarikova.com

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa vectơ:


Vectơ là đoạn thẳng gồm hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn trực tiếp đã chỉ rõ điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là vấn đề cuối.

Bạn đang xem: Các định nghĩa về vecto lớp 10

Vectơ gồm điểm đầu là A, điểm cuối là B

Ta kí hiệu :

*

Vectơ còn được kí hiệu là: 

*
,
*
*
*
,…

Vectơ – không là vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là 

*

2. Nhị vectơ thuộc phương, cùng hướng.

– Đường thẳng đi qua điểm đầu cùng điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ

– nhị vectơ có giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau gọi là nhị vectơ cùng phương 

– hai vectơ thuộc phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số Cực Hay, Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số

Ví dụ: Ở hình vẽ trên trên (hình 2) thì hai vectơ

*
 và
*
 cùng hướng còn
*
 và
*
 ngược hướng.